Hírek a Társaságból

Válogatás Jézus Társasága tavaszi-nyári nemzetközi híreiből

 

Két új jezsuita bíboros

Ferenc pápa 14 új bíboros nevét tette közzé pünkösdvasárnap. Ketten közülük jezsuiták, Luis Francisco Ladaria Ferrer SJ, a hittani kongregáció prefektusa), valamint a perui Pedro Barreto Jimeno SJ Huancayo érseke. P. Ladaria többünket tanított dogmatikára a Gergely egyetemen, az egyik legjobb professzorunk volt a teológián. Szenvedélyesen magyarázta a szentháromságtant. Jellemzője volt, hogy a folyosón is megismerte a diákjait és előre köszönt.

Szlovénia a Dél-Európai asszisztenciában

2018 május 16.-án P. generális úgy döntött, hogy a szlovén provincia (SVN) a Dél-Európai (Assistenz Europae Meridionalis, EMR) asszisztenciához fog tartozni 2018. július 31-től. A szlovén rendtartomány eddig a Közép-Európai (ECO) asszisztenciához tartozott.

A Pápa Imavilághálója (Imaapostolság) új statútuma

Április 18-án informálta hivatalosan a Szentszék P. Generálist arról, hogy Ferenc pápa a Pápa Imavilághálóját (Pope’s World Prayer Network, avagy hagyományos nevén az Imaapostolság) pápai műnek nyilvánította, és jóváhagyta a megújult statútumait, központjának pedig a Vatikán államot jelölte meg. Még Adolfo Nicolas generális idejében (2014) indult meg az imaapostolság újjáalakításának folyamata, ami ezzel egy fontos lépést tett előre. Eddig az Imaapostolság vezetését a Jézus Társasága legfőbb elöljárója látta el, aki egy nemzetközi igazgató kinevezése által irányította a művet. Az új statútum szerint viszont a pápa közvetlenül nevezi ki a mű igazgatóját, jelen esetben Fr. Frederic Fornos, SJ atyát és utódait. Az új statútum révén jobban előtérbe kerül, hogy jezsuita rendre bízott Imavilágháló az egyetemes Egyház szolgálatában működik.

18 fiatal jezsuita tett fogadalmat Vietnamban

Kedves Barátaink!

2018. május 31-én, Szűz Mária Királynő ünnepén, a Jézus Társasága Vietnámi Rendtartományában együtt adtunk hálát Jézus Krisztusnak, mert a mai napon volt 18 novícius tett fogadalmat Saigonban. Ez a szentmise nagyon fontos a két éves képzést befejező novíciusok számára, akik Isten előtt szegénységi, tisztasági és engedelmességi fogadalmat tesznek egész életükre. Jó lehetőség mindez arra is, hogy családjaik és barátaik összegyűljenek a jezsuita templomban, és így együtt imádkozzanak a 18 testvérért, hogy mindig erősek és hűségesek legyenek hivatásukhoz Jézus Társaságában. Kérjük, hogy imádkozzatok értük, hogy boldogan éljek Jézus követőiként a jezsuita rendben.

Ezen a napon, azért is hálást adunk, mert 19 új novícius is belépett a jezsuita vietnami Noviciátusba. Köszönjük Istennek és reméljük, hogy szeretetteljes és nagylelkű szívvel válaszolhatnak Isten hívására a két éves noviciátusban.

Barátsággal az Úrban: Vietnámi Jezsuiták
Vietnám, 2018. május 31.

Portugál jezsuiták az élet mellett

Május 29.-én tárgyalta a portugál parlament a baloldali radikális kormány kezdeményezésére benyújtott javaslatot, ami az eutanáziát legalizálta volna Portugáliában. A vitanap előtt a portugál jezsuiták nyilatkozatot tettek közzé, amelyben arra hívnak fel, hogy nagyobb figyelmet szenteljenek azoknak, akik életük végéhez értek, tegyék elérhetővé mindenki számára a megfelelő gondoskodást. Az eutanázia nem olyan út, ami megfelelő válasz volna arra a szükségletre, ami a haldoklók emberséges kísérése jelent. A jezsuiták nehezményezték azt is, hogy a politikusok nem mutatkoztak érzékenynek az orvosok, a nemzeti etikai tanács és más civil szervezetek hangjára.

A Katolikus Egyház többi szervezete is elutasította a kormányzati kezdeményezést. A parlamentben végül is néhány képviselő tartózkodásának köszönhetően nem kapta meg a szükséges szavazatokat a kormányjavaslat. „A portugál katolikus püspöki konferencia a szavazást követően közleményt adott ki, amelyben kifejezte örömét és elégedettségét az eredmény kapcsán. A püspökök az élet győzelmének és a demokrácia sikerének nevezték a történteket.” (Magyar Kurír)

Spanyolország: 700 fiatal a húsvéti Magis találkozón

A spanyol jezsuiták lelkipásztori szolgálata 10 húsvéti találkozót szervezett, összesen 700 fiatal számára. A találkozók helye és formája eltérő volt, de a lelkülete ugyanaz: szemlélődés és megosztás, Jézust és egymást szolgálni. A fiatalok együtt ünnepelték a húsvéti liturgiát, volt idő a személyes imára, a megosztásra és a lelki beszélgetésre is.

Milan Lach SJ a parmai ruszin egyházmegye új püspöke

Ferenc pápa az egyesült államokbeli Parmai Egyházmegye püspökévé nevezte ki a szlovák jezsuita provinciához tartozó Milan Lach SJ atyát, az egyházmegye eddigi apostoli kormányzóját június 1-jén. A görögkatolikus Parmai Egyházmegyéhez (eparchiához) tartozik az Egyesült Államok közép-nyugati részén élő ruszinok többsége; székhelye az ohiói Parma.

A 44 éves Milan Lach püspök a szlovákiai Késmárkon született 1973-ban. 1992-ben felvételt nyert az eperjesi görögkatolikus szemináriumba, és 1995-ben kezdte meg a noviciátust a jezsuitáknál a szlovákiai Nagyszombatban. Tanulmányait a Nagyszombati Egyetemen folytatta, valamint a római Pápai Keleti Intézetben tanult, ahol a keleti egyházak tudományából mester-, később doktori fokozatot szerzett. 2009-től a kassai Michal Lacko Kelet-Nyugat Lelkiségi Központban dolgozott.

2000. november 11-én jezsuita diakónussá és 2001. július 1-jén pappá szentelték. Eperjesi segédpüspökké nevezték ki 2013. április 19-én, és 2013. június 1-jén szentelték fel. 2017. június 24-én Ferenc pápa a parmai ruszin egyházmegye sede vacante apostoli kormányzójává nevezte ki.

Forrás: Magyar Kurír

Frissítve: 2018. június 26.