Hírek a Társaságból

Bízunk benne, hogy barátainkat is érdekli, mi minden történik a jezsuita nagyvilágban. Az alábbi néhány rövid bejegyzés a Jézus Társasága 2018. februári jelentősebb eseményeire pillant vissza.

P. Generális új tanácsadót nevezett ki

P. Generális P. Mark A. Ravizzát nevezte ki általános tanácsadójának. Az amerikai jezsuita a generális többi tanácsadójával együtt fog segíteni a központi döntéshozatalban és a jezsuita képzés bizonyos részének felelőssége is az ő hatáskörébe kerül.

Ukrán Misszió a Dél Lengyel provinciában

Generális kihirdette, hogy az Ukrán kerület, ami eddig a független orosz régió része volt, július 31-től a dél lengyel provincia része lesz, Ukrán Misszió néven. Jelenleg 12 jezsuita tartozik az ukrán kerülethez, közülük hárman vannak formációban. A jezsuita rend négy helyen van jelen Ukrajnában: Lviv, Kijev, Khmelnickyi és Chernivtsi.

Diakónusszentelés Berlinben

Épp csak elkezdődött a nagyböjt. A hamuval felrajzolt kereszt és az elmúlás valóságára felhívó szavak még elevenen éltek az emlékezetünkben, mikor Európa különböző városaiból összegyűltünk Berlinbe 3 német rendtársunk – Clemens Kascholke, Sebastian Maly és Jörg Nies– diakónusszentelésére. Örömteli volt látni a sok-sok ismerőst, jezsuitákat, családokat, barátokat, diákokat, akikkel közösen ünnepelhettünk. A böjtnek nem a kesergésről és szomorkodásról kell szólnia, mondja Ferenc pápa. A böjt az, ami Istenhez és egymáshoz közelebb segít bennünket, ami segít megnyílni Istenre; a kereszt és a feltámadás, a szolgáló Isten titkára. Ennek a nagyböjti és örömteli, „Isten és Ember” közötti találkozásnak lehettünk tanúi, ahogy Dr. Heiner Koch berlini érsek február 17-én felszentelte a rendtársainkat. Prédikációjában kiemelte, hogy Isten szolgáló Isten. Ő ezért jött, hogy szolgáljon. Ő az, aki szolgál életével, halálával, feltámadásával és köztünk élő jelenével. Ez a központi üzenete a kereszténységünknek. Az Istentől kapott szolga példaképe minden keresztény számára követendő és különösképpen is fontos ez a példakép a diakónusoknak, akik a szenteléssel az egyház és embertársaik szolgálatára mondtak igent. A szentelés és a gratulációk után nagy-nagy szeretettel fogadtak mindenkit egy kisebb állófogadásra.

A képet készítette: Pascal Meyer SJ

Clemens Kascholke 1988-ban született Meiningenben. Filozófiai és teológiai tanulmányait követően 2011-ben lépett be Jézus Társaságába. 2015-től, két év Hamburgban eltöltött magisztérium után Münchenben folytatta tanulmányait, ahol jelenleg is pedagógiát (tanár, színház) tanul.

Sebastian Maly 1976-ban született Frankfurtban. Filozófiai és teológiai tanulmányai (München, Münster, Jeruzsálem) után filozófiából doktorált. 2013-ban belépett Jézus Társaságába, majd 2015-től Bonnban dolgozott az Aloisiuskolleg-ban. 2017 óta ő a berlini Canisius-Kolleg iskolalelkésze.

Jörg Nies 1984-ben született Bad Mergentheimben. Mielőtt 2011-ben belépett Jézus Társaságába, filozófiát és teológiát tanult Freiburgban, Breisgauban, Londonban, Frankfurtban, Main-ban és Münchenben. 2013-tól iskolalelkészi kisegítőként dolgozott Lipcsében. 2016 óta Rómában tanul spiritualitást.

A papszentelés helyszíne és időpontja: Frankfurt, 2018. október 6.

Kajtor Domonkos SJ

A vietnami provincia találkozója

Kedves barátaink!
Évente, holdújév előtt a vietnami jezsuiták összegyűlnek, hogy megosszák egymással a küldetéseik eredményét, feladataikat.

Ezen a találkozón (2018. február 7-8.) különösen arról elmélkedtek, hogy mi történt a provinciánkban az elmúlt egy évben, és mennyre tudtunk megújulni a 36. Általános Rendgyűlés útmutatásait követve. Ezen kívül, visszamenőleg áttekintették az kormányzás problémáját, amely az egyik legfontosabb megbeszélendő feladat volt. Végül a provincia további útját a Jóisten akaratára bízták és az ő kezébe helyezték.

Ezen a két napon különösképpen három új mozgalmat mutattak be közelebbről: az Eucharisztikus Ifjúsági Mozgalmat, az Imaapostolságot, és a Magist. Ezek a mozgalmak tulajdonképpen nagyon új küldetések a tizenegy éves vietnami provincia számára, de minden rendtársunk úgy véli, hogy ezekben egyre jobban fejlődünk és mindhárom mozgalom gyümölcsöző lesz. A találkozó végén a hagyományos holdújévet ünnepelték meg egy szentmisével és egy nagy vacsorával.

Hálásak vagyunk, mert a következő napon három jezsuitát szenteltek diakónussá, és egyet pappá is Saigonban. Imádkozzunk azért, hogy Isten adjon nekik erőt és szeretetet a hivatásukhoz.

Sok-sok szeretettel: József Ngoc SJ

Globális Migrációs adatportál

A Global Migration Data Portal, 2017 decemberében indult a IOM’s Global Migration Data Analysis Centre (GMDAC) szervezet kezdeményezésére. A portál megbízható adatokat kínál globális szinten a migráció jelenségével kapcsolatban

Jezsuiták a kongói helyzetről

Az elmúlt hetekben sok erőszakos cselekményről érkezett hír Kongóból. A 2001 óta hatalmon lévő Kabila elnök mandátuma 2016-ban lejárt, de nem volt hajlandó lemondani a hatalomról. Ezt követően számos tiltakozásra került sor, amelyre a kormányzat durva erőszakkal válaszolt. Támadások értek egyházi intézményeket is, papok és szerzeteseket is vannak a meggyilkoltak között. Kinshasa érseke, Laurent Monsengwo bíboros és Donat Bafuidinsoni jezsuita püspök, nyilatkozatot tettek közzé, amelyben elítélik az erőszakos cselekményeket. A jezsuita provinciális is támogatta a püspöki nyilatkozatot és levélben szólította fel a rendtársait, hogy álljanak a szegények mellé, Jézus példáját követve, ugyanakkor óvatosságra intett a tiltakozásokon való részvétel tekintetében. A jezsuiták mindig végezzenek megkülönböztetést a helyi elöljáróval a részvételt illetően és kerüljenek minden pártoskodást, megosztáskeltést és ellenségeskedést. A jezsuiták közül ugyanakkor többen is fontos szerepet játszanak a küzdő felek közti párbeszéd elősegítésében.

Az utóbbi időben több európai városban, így Rómában is demonstrációkra került sor, hogy felhívják a világ közvéleményének figyelmét a véres kongói helyzetre. A római jezsuita kúrián dolgozó kongói Rigobert Kyungu atya is felszólalt. Beszédében felteszi a kérdést, hogy miért hallgat a világ a gyilkosságok láttán? Kongóban az elmúlt húsz év polgárháborúiban több mint nyolc millió ember halt meg. Közel kétszáz fegyveres csoport küzd egymással. Ki fegyverzi fel őket? Kongónak hihetetlen természeti erőforrásai vannak. Az ország rendkívül gazdag a számítógép és mobil telefon gyártásban nélkülözhetetlen ritkafémekben, mint a niobium, tantalum vagy a coltan. Ezekből a ritka fémekből a világ összes termelésének 80%-a Kongóból származik! Rigobert atya szerint sajnos a nemzetközi nagyvállalatok érdekeltek abban, hogy a konfliktusok állandóak legyenek és így fillérekért juthassanak hozzá a nélkülözhetetlen alapanyagokhoz.

Ferenc pápa különösen is szívén viseli Kongó sorsát, február 23.-án böjtöt és imanapot hirdetett a békéért. Még novemberben mondta Kongó kapcsán: „Az Úr nélkül az imánk hiába való, a béke reménye csak illúzió. Az Úr azonban él, ezért a béke lehetséges. Az Úr dolgozik bennünk és értünk. Ő a mi békénk. Hisszük, hogy az Úr elkísér bennünket és minden szenvedő embert a tartós béke és igazságosság utáni törekvésünkben.”

Frissítve: 2018. március 15.