A Faludi Ferenc Jezsuita Akadémia felmérése: hitélet a koronajárvány idején

A Faludi Ferenc Jezsuita Akadémia és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem közös online kérdőíves kutatást végzett 2020. június 17. és július 6. között a koronavírus-járvány és az annak kapcsán bevezetett korlátozó intézkedések egyéni hitéletre gyakorolt hatásáról. A kutatás másik célja az volt, hogy felmérje, milyen témák iránt érdeklődnek a válaszadók, milyen képzésekre lenne igényük, amelyeket a jezsuitáknál kapnának meg a legszívesebben. 

Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani annak a jezsuita kötődésű közel 1500 főnek, akik részt vettek a kutatásban, és értékes válaszaikkal segítették munkánkat egy kivételes, eddig soha nem tapasztalt helyzetben, amely nemcsak itthon, de a világ minden táján alapjaiban kérdőjelezte meg az élet addig evidenciának vett tételeit. 

A kutatás Magyarországon egyedülálló kísérlet volt azzal együtt is, hogy elsősorban jezsuita kötődésű emberek hitéletbeli változásait mérte fel, 28 címlistán keresztül összesen mintegy 15 ezer fő elérésével. Az 1457 fős válaszadói kör nem nevezhető reprezentatívnak: a felmérésben

  • 65% nő,
  • 22% 40 év alatti,
  • 35% 60 évesnél idősebb,
  • 46% fővárosi vett részt;
  • további 15% Pest megyében,
  • 8% pedig külföldön él,
  • és 88% diplomás vett részt.

Az eredmények mégis olyan tanulságokat mutattak, amelyek a jezsuita közösség mellett a hasonló keresztény csoportok számára is hasznosak lehetnek.

Tavasszal, az első hullám idején a válaszadók 55%-a számára még semmilyen módon nem jelent meg az ismeretségi körben a fertőzés, de a lezárások, az életvitel, a mindennapok rutinjának gyökeres megváltozása már akkor erős hatást gyakorolt az emberek életére. A koronavírus-járvány az összes válaszadó 42%-a számára az otthoni munkára történő átállást jelentette. A munkájukat – legalább átmenetileg – elveszítők aránya a teljes minta 4%-át tette ki.

A megkérdezettek

  • 83%-a az egyház tanítása szerint vallásosnak mondta magát, 82%-uk járt a járvány előtt legalább hetente templomba.

A válaszadók 84%-a nemcsak rendszeresen járt templomba, hanem legalább egy templomhoz, plébániához tartozónak is vallotta magát.

Azok aránya, akik a kijárási korlátozások elrendelése után is legalább hetente részt vettek misén, istentiszteleten, 83-ról 64%-ra csökkent.

A válaszadók

  • 20%-a egy misén sem vett részt,
  • 25% viszont gyakrabban látogatott misét, mint korábban, amelyek online misék voltak.

A közvetítéseket 83%-ban interneten követték, négyből hárman mégis inkább a misék személyes látogatását választanák továbbra is.

Összefoglalóan megállapítható, hogy a megkérdezettek közel felének megerősödött a hite a járvány első, tavaszi hulláma, illetve a kényszerű karantén ideje alatt.

A kutatás másik része – amelynek eredményei a 2020-ban indult Faludi Ferenc Jezsuita Akadémia képzési irányainak finomhangolását hivatottak támogatni – szintén nagyfokú érdeklődést váltott ki. Egy válaszadó átlagosan közel hatféle témát nevezett meg, amelyekről szívesen hallana, tudna meg többet a jezsuiták által szervezett programokon, felnőttképzési kurzusokon, műhelyeken. Kiemelten népszerű témák voltak az ignáci lelkiség, az életvezetés, a jezsuita spiritualitás és az imádság. 

A fiatalok a családi élet, a hivatás, döntés, elköteleződés témái, az ifjúság nevelése és szociális kérdések, a középkorúak a kultúra, míg az idősek a lelkiségi témák és az imádság iránt mutattak érdeklődést. Korcsoporttól függetlenül egyaránt népszerű témák voltak a jezsuita spiritualitás és az életvezetés. Amíg a nők elsősorban különféle lelkigyakorlatokon, az élet kihívásaira felkészítő, valamint a kiégést megelőző programokon, lelkigondozói beszélgetéseken vennének részt szívesen, addig a férfiakat a vezetőképzés érdekli inkább.

A kutatás elemzése teljes terjedelmében itt olvasható: ……………….

A Faludi Ferenc Jezsuita Akadémia (FFJA) keresztény értékeket közvetítő, ignáci elveken alapuló, felnőttek képzésével, reflexióval és kutatással foglalkozó, közösségépítő intézmény, amely képzéseivel lelki és szellemi támogatást, ignáci szellemiségű továbbképzéseket és szellemi műhelyt kínál a felnőttek számára, valamint kutatásokat folytat az igények feltérképezéséért és a változások figyelemmel kíséréséért. Az FFJA 2021-ben továbbra is figyelemmel kíséri a járványhelyzet okozta megváltozott helyzetből adódó szociális, spirituális és hitéleti kérdéseket, tervezetten a kutatás megismétlésével.

Frissítve: 2020. december 02.