AJÁNLOTT KÖNYVEK, VIDEÓK

A hivatástisztázás időszakában nagy segítség, ha találunk olyan hiteles gondolatokat és forrásokat, amelyek révén mélyebben megérthetjük, tágabb perspektívában láthatjuk önmagunkat, és jobban megismerhetjük a jezsuitákat. Ehhez gyűjtöttünk össze néhány izgalmas és hasznos olvasnivalót, videót, podcastot és honlapot.

Ajánlott könyvek:

Joseph Maureder SJ: Arra tartunk, amerre tekintünk (Korda Kiadó, 2012)
A kötet segítséget nyújt ahhoz, hogy emberként, keresztényként és Jézus tanítványaként felfedezzük és tisztázzuk hivatásunkat, valamint hivatást megéljünk és kísérjünk a mai korban.

 

 

Gisbert Greshake: Hallgatni a hívásra (Jezsuita Kiadó, 2019)
Emberi szavak? A saját belső hangunk? Isten üzenete? Nem egyszerű szétválasztanunk e hármat. Ám ha hisszük, hogy Isten valóban szól hozzánk, érdemes megtalálnunk a módját, hogy megértsük mondandóját. A teológus szerző kézzelfogható támpontokat mutat fel, amelyek segítségével Isten hangját megkülönböztethetjük mindattól, ami nem tőle való.

 

Hans Schaller SJ: Útkeresés (Korda Kiadó, 1998)
Ez a könyv azoknak a keresőknek íródott, akik a hit alapján szeretnék megérteni és értelmezni tapasztalataikat. Olyan, a keresztény életvitellel kapcsolatos problémákat vet fel, mint önmagunk elfogadása, romboló ideáljaink, hangulataink kezelése, emellett szól az ima, a megélt hit, valamint a szabadság és bizalom összefüggésének kérdéseiről is.

 

Piet van Breemen SJ: Hivatás és küldetés (Korda Kiadó, 1998)
Minden embert Isten hívott a létbe és küld a világba. A hívők között azonban mindig vannak, akik Isten életet ajándékozó hivatásában egy különleges követési módra, a papságra, szerzetességre szóló meghívást is meghallanak. Minden korszak megküzd ennek az életformának és áthagyományozott értékeinek újraértelmezéséért. Ez az írás ebben nyújt segítséget.

 

Szent Ignác: A Zarándok – Napló (Jezsuita Kiadó, 2015)
A zarándok című önéletrajzi visszaemlékezésben Ignác nagyon visszafogottan beszél önmagáról. Ha azonban mellé helyezzük a Naplót, mely Ignác lelki feljegyzéseit tartalmazza, megdöbbentő misztikus kép bontakozik ki a rendalapítóról. A zárkózott és visszafogott zarándok benső lelki élete elevenedik meg előttünk, aki naponta órákon át zokog, imádkozik és misézik, hogy rátaláljon Isten akaratára. A két mű nagyszerűen kiegészíti egymást.

Willi Lambert SJ: A valóság szeretete. A Szent Ignác-i lelkiség alapszavai (Jezsuita Kiadó, 2018)
Zaklatott korunkban egyre nagyobb igény jelentkezik az elcsendesedésre, az élet lényegének kutatására. A kötet a lelki élet egyik mesterét, Loyolai Szent Ignácot juttatja szóhoz, és több mint hatvan alapszó ismertetésével teszi hozzáférhetővé a jezsuita rendalapító gazdag tapasztalatát a mai ember számára.

 

James Martin SJ: Jezsuita spiritualitás – Gyakorlati útmutatás a hétköznapi élethez (Ursus Libris, 2013)
Az amerikai jezsuita műve amellett, hogy áttekintést nyújt a rend történetéről és lelkiségéről, a „megtalálni Istent mindenben” Szent Ignác-i tanítás szellemében elsősorban praktikus kérdésekre helyezi a hangsúlyt. Így a munka, a hivatás, a szeretet, a barátság, a szenvedés, az imádság vagy éppen a döntési helyzetek egyaránt helyet kapnak a könyvben, gyakran humorral és öniróniával fűszerezve.

John W. O’Malley SJ: Az első jezsuiták (Szent István Társulat, 2006)
Az első jezsuiták tevékenységét ellentmondásos jelenségek kísérik: nevezik őket ördögnek, rendjüket több országból kiűzik – ennek ellenére még egy évszázad sem telik el, s az alapítók közül Ignácot és Xavéri Ferencet a pápa a szentek sorába emeli. A kötet az első társak életét, a közösség születését mutatja be.

 

Candido De Dalmases: Loyolai Szent Ignác (Anima Una/9; Budapest, 1995)
A spanyol jezsuita szerző a római Rendtörténeti Intézetben a Jézus Társasága Történeti Dokumentumai sorozatban az ignáci részleg felelős szerkesztője volt, és ő gondozta a Lelkigyakorlatok katalán és latin szövegének kritikai kiadását is. Szent Ignác-életrajzába beledolgozta több évtizedes kutatásainak eredményeit is.

 

André Ravier: Loyolai Szent Ignác megalapítja a Jézus Társaságát (Anima Una 7; Budapest,1994)
A kötet Szent Ignác életének és művének fokozatos kibontakozását mutatja be, nem hallgatva el a nehézségeket, küzdelmeket és egyes társak lázadozásait sem. A könyv olvasója szinte átéli a jezsuita rend megszületését és kezdeti működését.

 

Magyar jezsuiták vallomásai I-II (Jézus Társasága Magyarországi Rendtartománya, Budapest, 1998)
A Kortárs magyar jezsuiták címmel 1991-ben és 1992-ben megjelent két kötet folytatása, benne több, mint hatvan névvel. Az egyes atyákról vagy testvérekről hosszabb visszaemlékezést, másokról rövidebb nekrológot tartalmaz; különös említést érdemelnek a kommunista idők szétszóratásában üldöztetést és börtönt szenvedett vagy külföldön működött rendtagok emlékei.

Szokol Réka – Szőnyi Szilárd (szerk.): Jezsuiták Magyarországon – A kezdetektől napjainkig

Egyedülálló kötet jelent meg a Jézus Társasága közel fél évezredes hazai történetéről a Szent Ignác megtérésének 500. évfordulójára meghirdetett emlékesztendőben. Az infografikákkal, fogalommagyarázatokkal, életrajzokkal és több száz képpel, sőt karikatúrával gazdagított kiadvány közérthetően összegzi, illetve összefüggéseiben láttatja az elmúlt öt évszázad eseményeit.

José Ignacio Tellechea Idígoras: Egyedül, gyalog – Loyolai Szent Ignác élete

Loyolai Ignác szentté avatásának 400. évfordulójára a Jezsuita Kiadó magyarul is megjelentette a rendalapító életéről 1982-ben készült nagysikerű spanyol regényt. José Ignacio Tellechea Idígoras baszk katolikus pap, teológus és történész máig mérvadónak számító munkájában Ignác írásai és egyéb korabeli források alapján, a korba visszahelyezkedve követi végig főhőse életútját. Közben számos alkalommal él az ignáci imagináció eszközével, azaz – a kérdésfeltevés és a feltételezés módszerét is segítségül hívva – szabadon engedi képzelőerejét, hogy a vizsgált élethelyzetet jobban megértse és megértesse.

További lelkiségi, történeti és jezsuita témájú könyvek a Jezsuita Kiadó kiadványai között.


Videók, filmek:

Jezsuita hivatások – Lejátszási lista:

Magyar jezsuiták a fogadalmaikról – Lejátszási lista:

Arturo Sosa jezsuita generális – Hallod Isten hívását?

Montserrat Jezsuita Vlog:

További előadásokat, beszélgetéseket itt találsz:

Podcastok, hallgatnivalók:


Páternoszter jezsuita podcast:

Jezsuiták szerint a világ:

További előadásokat és hanganyagokat itt találsz: 

Nemzetközi jezsuita hivatásoldalaink: