AJÁNLOTT KÖNYVEK, VIDEÓK

A hivatástisztázás időszakában nagy segítség, ha találunk olyan hiteles gondolatokat és forrásokat, amelyek révén mélyebben megérthetjük, tágabb perspektívában láthatjuk önmagunkat, és jobban megismerhetjük a jezsuitákat. Ehhez gyűjtöttünk össze néhány izgalmas és hasznos olvasnivalót, videót, podcastot és honlapot.

Ajánlott könyvek:

Joseph Maureder SJ: Arra tartunk, amerre tekintünk (Korda Kiadó, 2012)
A kötet segítséget nyújt ahhoz, hogy emberként, keresztényként és Jézus tanítványaként felfedezzük és tisztázzuk hivatásunkat, valamint hivatást megéljünk és kísérjünk a mai korban.

 

 

Gisbert Greshake: Hallgatni a hívásra (Jezsuita Kiadó, 2019)
Emberi szavak? A saját belső hangunk? Isten üzenete? Nem egyszerű szétválasztanunk e hármat. Ám ha hisszük, hogy Isten valóban szól hozzánk, érdemes megtalálnunk a módját, hogy megértsük mondandóját. A teológus szerző kézzelfogható támpontokat mutat fel, amelyek segítségével Isten hangját megkülönböztethetjük mindattól, ami nem tőle való.

 

Hans Schaller SJ: Útkeresés (Korda Kiadó, 1998)
Ez a könyv azoknak a keresőknek íródott, akik a hit alapján szeretnék megérteni és értelmezni tapasztalataikat. Olyan, a keresztény életvitellel kapcsolatos problémákat vet fel, mint önmagunk elfogadása, romboló ideáljaink, hangulataink kezelése, emellett szól az ima, a megélt hit, valamint a szabadság és bizalom összefüggésének kérdéseiről is.

 

Piet van Breemen SJ: Hivatás és küldetés (Korda Kiadó, 1998)
Minden embert Isten hívott a létbe és küld a világba. A hívők között azonban mindig vannak, akik Isten életet ajándékozó hivatásában egy különleges követési módra, a papságra, szerzetességre szóló meghívást is meghallanak. Minden korszak megküzd ennek az életformának és áthagyományozott értékeinek újraértelmezéséért. Ez az írás ebben nyújt segítséget.

 

Szent Ignác: A Zarándok – Napló (Jezsuita Kiadó, 2015)
A zarándok című önéletrajzi visszaemlékezésben Ignác nagyon visszafogottan beszél önmagáról. Ha azonban mellé helyezzük a Naplót, mely Ignác lelki feljegyzéseit tartalmazza, megdöbbentő misztikus kép bontakozik ki a rendalapítóról. A zárkózott és visszafogott zarándok benső lelki élete elevenedik meg előttünk, aki naponta órákon át zokog, imádkozik és misézik, hogy rátaláljon Isten akaratára. A két mű nagyszerűen kiegészíti egymást.

Willi Lambert SJ: A valóság szeretete. A Szent Ignác-i lelkiség alapszavai (Jezsuita Kiadó, 2018)
Zaklatott korunkban egyre nagyobb igény jelentkezik az elcsendesedésre, az élet lényegének kutatására. A kötet a lelki élet egyik mesterét, Loyolai Szent Ignácot juttatja szóhoz, és több mint hatvan alapszó ismertetésével teszi hozzáférhetővé a jezsuita rendalapító gazdag tapasztalatát a mai ember számára.

 

James Martin SJ: Jezsuita spiritualitás – Gyakorlati útmutatás a hétköznapi élethez (Ursus Libris, 2013)
Az amerikai jezsuita műve amellett, hogy áttekintést nyújt a rend történetéről és lelkiségéről, a „megtalálni Istent mindenben” Szent Ignác-i tanítás szellemében elsősorban praktikus kérdésekre helyezi a hangsúlyt. Így a munka, a hivatás, a szeretet, a barátság, a szenvedés, az imádság vagy éppen a döntési helyzetek egyaránt helyet kapnak a könyvben, gyakran humorral és öniróniával fűszerezve.

John W. O’Malley SJ: Az első jezsuiták (Szent István Társulat, 2006)
Az első jezsuiták tevékenységét ellentmondásos jelenségek kísérik: nevezik őket ördögnek, rendjüket több országból kiűzik – ennek ellenére még egy évszázad sem telik el, s az alapítók közül Ignácot és Xavéri Ferencet a pápa a szentek sorába emeli. A kötet az első társak életét, a közösség születését mutatja be.

 

Candido De Dalmases: Loyolai Szent Ignác (Anima Una/9; Budapest, 1995)
A spanyol jezsuita szerző a római Rendtörténeti Intézetben a Jézus Társasága Történeti Dokumentumai sorozatban az ignáci részleg felelős szerkesztője volt, és ő gondozta a Lelkigyakorlatok katalán és latin szövegének kritikai kiadását is. Szent Ignác-életrajzába beledolgozta több évtizedes kutatásainak eredményeit is.

 

André Ravier: Loyolai Szent Ignác megalapítja a Jézus Társaságát (Anima Una 7; Budapest,1994)
A kötet Szent Ignác életének és művének fokozatos kibontakozását mutatja be, nem hallgatva el a nehézségeket, küzdelmeket és egyes társak lázadozásait sem. A könyv olvasója szinte átéli a jezsuita rend megszületését és kezdeti működését.

 

Magyar jezsuiták vallomásai I-II (Jézus Társasága Magyarországi Rendtartománya, Budapest, 1998)
A Kortárs magyar jezsuiták címmel 1991-ben és 1992-ben megjelent két kötet folytatása, benne több, mint hatvan névvel. Az egyes atyákról vagy testvérekről hosszabb visszaemlékezést, másokról rövidebb nekrológot tartalmaz; különös említést érdemelnek a kommunista idők szétszóratásában üldöztetést és börtönt szenvedett vagy külföldön működött rendtagok emlékei.

 További lelkiségi, történeti és jezsuita témájú könyvek a Jezsuita Kiadó kiadványai között.


Videók, filmek:

Jezsuita hivatások – Lejátszási lista:

Magyar jezsuiták a fogadalmaikról – Lejátszási lista:

Arturo Sosa jezsuita generális – Hallod Isten hívását?

További előadásokat, beszélgetéseket itt találsz:

Podcastok, hallgatnivalók:

 

További előadásokat és hanganyagokat itt találsz: 

Nemzetközi jezsuita hivatásoldalaink: