„Hogy országod naponta jöjjön el közénk” – ima Erdélyért a pápalátogatás után

Az előző napokban sorra vettük Ferenc pápa romániai, azon belül erdélyi látogatásának főbb tanulságait. Bemutattuk, kiknek tett gesztusokat, mit gondol a vallási, nemzeti kisebbségekről, és latolgattuk, hogy az út mennyiben segítheti a népek kiengesztelődését. Szóba kerültek a román hatóságok túlkapásai, a görögkatolikusok és az ortodoxok, de megpróbáltuk tetten érni a jezsuita lelkületet a látogatásban, és számba vettük, milyen lelki gyümölcsöket köszönhetünk a zarándokútnak. A sorozat zárásaként egy székelyföldi jezsuita, Tamás Barna imáját közöljük a magyar rendtartomány lapja, a M.I.N.D. Erdéllyel foglalkozó nyári számából.

Ahogyan a múltban velünk voltál, Urunk,

hisszük, hogy a jelenben is velünk vagy, és a jövőre is terveid vannak velünk.

Szereteted és hűséged a legfőbb tapasztalatunk!

Segíts, hogy ebből a tapasztalatból szűrjük le a tanulságot,

amit múltunkból tanulhatunk:

hogy velünk vagy, életerőt, reményt és derűt adsz mindenkor,

hogy éljünk bátran, találékonyan, dolgozzunk kitartóan, keresztjeinket vállaljuk,

és minden körülmények között higyjünk Benned,

aki legyőzted a halált, és az élet vagy.

Halljuk meg az ígéretet, amit szívünkben felébresztesz jövőnkkel kapcsolatban,

hogy ne szűküljünk be saját keserűségünkbe, hanem nyíljunk meg ott,

ahol az életet adod nekünk, nyíljunk meg és fedezzük fel akaratodat az emberekben,

akikkel élünk, hogy országod naponta jöjjön el közénk.

Végtelen irgalmadban vezess minket a belső kiengesztelődéshez,

és gyógyítsd a sebeket, amelyeket adtunk vagy kaptunk.

Add azon dolgoznunk, hogy álmaid rólunk valósággá váljanak,

és Veled, Jézus, testet öltsenek.

Tamás Barna SJ

A sorozat első része: Kiknek és milyen gesztust tett a pápa?

A sorozat második része: Hogyan tekintsünk a román hatóságok túlkapásaira?

A sorozat harmadik része: A látogatás hogyan segítheti a népek, felekezetek kiengesztelődését?

A sorozat negyedik része: Milyen lelki gyümölcsöket termett a pápa látogatása?

A sorozat ötödik része: Mit gondol a pápa a nemzeti kisebbségekről?

A sorozat hatodik része: Hogyan mutatkozott meg a jezsuita lelkület a látogatásban?

A sorozat hetedik része: Miért nagy szó, hogy a pápa felkereste a görögkatolikusokat?

A sorozat nyolcadik része: Milyen Európa- és világkép bontakozott ki a pápa beszédeiből?

Frissítve: 2019. június 19.