Ignáci világi közösségek 450 éves évfordulója

A 2013-as évet az ignáci világi közösségek 450 éves évfordulója fémjelzi. 1563-ban Jean Leunis SJ indította el a Prima Primariat a római egyetemi kollégiumban. Ez volt az a közösség, amelyhez sok Mária Kongregáció csatlakozott, rövidesen világszerte. E közösségek érdeme az is, hogy az élet minden területére kiterjesztették az ignáci karizmát, s a jezsuita rend betiltása idején is megőrizték és továbbadták. Mindez hatást gyakorolt a társadalmi és erkölcsi életre. 1967-ben a Prima Primariából KÉK lett, s attól fogva a KÉK folytatja az ignáci karizma terjesztését a világiak soraiban.

Ez a jubileum az egész ignáci család számára fontos alkalom, de különösen is értékelhetjük 450 éves együttműködésünket a Jézus Társaságával. A KÉK ünnepi eseményeket készít elő a mérföldkő megünneplésére nemzeti, regionális és világszinten, és más ignáci csoportokat is meghív a csatlakozásra.

Ez a jubileum lehetőséget nyújt:

  • hálásan emlékezni történetünkre.
  • megújult lelkesedéssel megélni a jelent.
  • reménnyel tekinteni előre.

Nemzeti közösségeinket is kérjük, csatlakozzanak a jubileumhoz azáltal, hogy bejelentik az ignáci világi közösségek 450 éves évfordulóját saját környezetükben, főként a jezsuiták illetve más ignáci világi csoportok körében.

Az évfordulóhoz kapcsolódóan szervezik, ütemezik a szokásos közösségi alkalmakat, a szentmiséket, előadásokat, műhelymunkákat, lelkigyakorlatokat, zarándoklatokat, apostoli akciókat, a nyomtatott és elektronikus médiát stb.

 

Frissítve: 2016. július 29.