Így értékelte át egy bíboros a nők egyházban betöltött szerepéről vallott nézeteit

Nemrég ért véget az ifjúságról szóló püspöki szinódus, és a téma jelentőségéhez képest idehaza kevés beszámoló jelent meg arról, mi is volt a tanácskozás hozadéka. Pedig a résztvevők több tekintetben nagy változásokat élhettek meg – nem is feltétlenül csak abban, hogy mi történt az egyes üléseken, hanem már a megvitatás módja is újdonságot hozott. Kezdődött mindjárt azzal, hogy a szinódus előtt Ferenc pápa kérésére megkérdezték a világ katolikus ifjúságát, szerintük milyen égető témákról kellene beszélni. Mi több, az eseményre számos fiatal is meghívót kapott, és értékes hozzászólásokkal gazdagították az eszmecserét – ilyesmire eddig nem volt példa.

Ahogy az eseményen jelenlévő Tom Reese SJ felidézte, a pápa az egyik kávészünetben odalépett az ifjakhoz, és arra bátorította őket, „zajongjanak csak”, vagyis hallassák a hangjukat, mert az vezet érdemi párbeszédhez. Sőt volt olyan résztvevő, aki úgy vélte, a fiatalok szerepe még ennél is hangsúlyosabb lehetett volna. „Kár, hogy csak a szinódusi atyák mögött ülhettek. Jobban örültem volna, ha ennél központibb helyet foglalhatnak el” – mondta a jelenlévő hat jezsuita püspök egyike, a luxemburgi Jean-Claude Hollerich.

A szinódus végeztével pedig immár az a kérdés, hogy mi volt a többhetes munka kézzelfogható eredménye. Erről Clemens Blattert német jezsuita beszélt rendkívül érzékletesen, mondván, a legfontosabb változás a püspökök, bíborosok szívében történt – és ez remélhetőleg érezteti majd hatását az egyházvezetés módjában, stílusában is. „A résztvevők megértették, hogy egyetlen püspök sem képes mindenről egymaga döntést hozni. Figyelembe kell vennie, hogy a Szentlélek nem csupán általa nyilvánul meg, hanem a fiatalok, nők, a különleges karizmával rendelkezők révén is” – magyarázta.

Ezt a szemléletet illusztrálta, hogy amikor Marc Ouellet bíborosnak egy 12 tagú, csupa férfiakból álló küldöttséggel volt találkozója, a delegáció tagjai azt mondták: „Csak akkor jövünk, ha 12 nő is jelen lehet a megbeszélésen.” Így is történt, és a főpap beszámolója szerint rendkívül gyümölcsöző egyeztetésük hozzásegítette ahhoz, hogy átértékelje korábbi nézeteit a nők egyházban betöltött szerepéről.

A már idézett Tom Reese hozzátette: a jezsuitáknak a szinódus azért is különlegesen fontos volt, mivel a rend sok iskolát tart fenn, és rengeteg fiatallal foglalkozik. „Tudatosítanunk kell magunkban, hogy sokukban tizenévesen születik meg a döntés arról, később megmaradnak-e az egyházban” – mondta, ezzel is hangsúlyozva a most tárgyalt témák, az ifjakkal való párbeszéd és szótértés jelentőségét.

Frissítve: 2018. november 11.