Ima a Szent Családdal – András Csaba SJ karácsonyi elmélkedése

„Miután (a napkeleti bölcsek) elvonultak, íme, az Úr angyala megjelent Józsefnek álmában és így szólt: »Kelj föl, vedd magad mellé a gyermeket és anyját, és menekülj Egyiptomba! Maradj ott, amíg nem szólok neked! Heródes ugyanis keresni fogja a kisgyermeket, hogy megölje őt.« Erre ő fölkelt, éjjel maga mellé vette a gyermeket és anyját, és eltávozott Egyiptomba.” (Mt 2,13–14) 

Megállok, jelen vagyok. Isten Lelke körülvesz, megtart és átjár engem. Egyszerűen beleengedem magam ebbe a jelenlétbe. Megfogalmazom vágyamat, amit az ima idejére kérek: Uram, kérlek…

A betlehemi barlang

Törékeny, kis élet születik. Jó lenne megállítani az időt, csak szemlélni az Isten Fiát, ahogy békésen alszik. Közben fáj a pocija, a Szűzanya felveszi, és vigasztaló melegséggel dúdolgat a kis Jézus fülébe. Megérkezem a betlehemi barlangba, levehetem a lábbelimet, óvatosan beosonhatok és lekuporodhatok a sarokba. Szemlélem Máriát, a kis Jézust és Józsefet, az őket befogadó barlang egyszerűségét.

Az éjszaka

Az Úr angyala megjelenik József álmában. Menni kell. Éjszaka van. A hold beszüremlő fényében szedelőzködni kell. Olyan nehéz elengedni a barlang meghittségét, és útra kelni megint. Uram, az én gondolataim nem a Te gondolataid, és az én útjaim nem a Te útjaid. Adj erőt, hogy meg tudjam tenni az első lépést, és engedjem, hogy Te vezess!

Úton

A nap már felkelőben, a szamár komótosan lépked a Szűzanyával és Jézussal a hátán; József feszülten, csendben halad mellettük. Maguk mögött hagynak mindent, ki tudja, mikor látják újra barátaikat, családjukat. A miért, a hogyan tovább ott kavarog a fejekben. Az elmúlt hónapok megannyi meglepetést hoztak: a Szentlélektől foganás, megszületik a Magasságbeli Fia, a pásztorok, a bölcsek. Uram, nem értelek, mégis remélem, hogyha átengedem magam Neked, nagyobb életre és teljességre fogsz vezetni engem.

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.

András Csaba SJ elmélkedése megjelent a M.I.N.D. 2021. téli számában.

Frissítve: 2021. december 26.