Ima jezsuita hivatásokért

Rövidebb formák, amit bizonyos rendszerességgel a szentmise hívek könyörgéseihez kapcsolhatunk:

 • Urunk, Te barátokat és társakat vezettél Szent Ignáchoz, hogy Egyházadban Neked szolgáljanak. Kérünk, ajándékozz új társakat Szent Ignác közösségének, hogy a jezsuita rend a jövőben is növekedhessen szolgálatodban.
 • Urunk, Egyházad vezetői újra és újra kifejezik, hogy szükség van a jezsuita rendre, számítanak a Jézus Társaságára. Kérünk, adj új hivatásokat, hogy a jezsuita rend a jövőben is betölthesse evangelizáló küldetését.
 • Urunk, Te izzó szereteteddel lángra akarod lobbantani az emberek szívét. Kérünk add, hogy minél többen lehessenek ebben munkatársaid. Hívj fiatalokat a jezsuita rendbe, hogy Veled együttműködve minden emberhez eljuthasson örömhíred.
 • Urunk, Te Szent Ignácot arra tanítottad, hogy szeresse a szegényeket. Adj új hivatásokat a jezsuita rendnek, akik szeretik az egyszerűséget, síkra szállnak a társadalmi igazságosságért, és akikben a szegények barátot és támogatót találhatnak.
 • Urunk, Te ma is hívsz fiatalokat a szerzetesi életre. Kérünk, adj fényt a keresőknek, világosságot a kételkedőknek, és add meg a kegyelmet mindazoknak, akik lelkükben meghallották hívásodat a jezsuita szerzetesi életre, legyen bátorságuk és erejük követni téged!
 • Urunk, Te a lelkigyakorlatok által rendkívüli ajándékot adtál Egyházadnak. Kérünk, hívj fiatalokat a jezsuita rendbe, hogy Szent Ignác lelkigyakorlatai által a jövőben is sokan találkozhassanak Veled és megújuljon az életük.
 • Urunk, az elmúlt századokban számtalan jezsuita lelki mestert adtál népednek. Kérünk hívj fiatalokat ma is a jezsuita rendbe, hogy Társaságod továbbra is tanult és Szentlelked jeleire érzékeny lelki vezetőkkel szolgálhassa Egyházadat. Add, hogy az imádság és a megkülönbözetés mestereivé váljanak.
 • Urunk, Te a Jézus Társasága által fiatalok millióit neveltél és formáltál egy teljesebb életre az elmúlt évszázadok során. Kérünk, adj hivatásokat a jezsuita rendnek, hogy közösséged, az Egyház a jövőben számíthasson a jezsuiták igényes nevelő munkájára.
 • Urunk, Te a jezsuitákat arra hívtad, hogy a határok emberei legyenek. Kérünk, adj hivatásokat a jezsuita rendnek, hogy a jövőben is legyenek olyan bátor és kreatív jezsuiták, mint Xavéri Szent Ferenc, Matteo Ricci, vagy Roberto Noboli, akik képesek voltak áthidalni hatalmas földrajzi, vagy éppen kulturális távolságokat, hogy üzeneted a legtávolabbi emberekhez is eljuthasson.
 • Urunk, Te a jezsuitákat arra hívtad, hogy barátaid és társaid legyenek. Kérünk, adj új hivatásokat Társaságodnak, akik Veled egyre mélyebb kapcsolatban élnek és képesek arra, hogy másokat is segítsenek, hogy barátaiddá váljanak.
 • Urunk, Te arra hívtad a jezsuita rendet, hogy arra segítsék az embereket, hogy Téged jobban megismerjenek és megszeressenek. Kérünk, adj új hivatásokat a rendnek, hogy általuk mind többen megismerhessenek Téged.
 • Urunk, Te a párbeszédbe léptél az emberiséggel, Fiad Jézus az Isten és ember közti párbeszéd legteljesebb megvalósítója lett. Kérünk, adj új hivatásokat a jezsuita rendnek, hogy a jövőben is legyenek munkatársaid Isten és ember, valamint az ember és ember közti párbeszédben.
 • Urunk, Te a Jézus Társaságába nem csak papokat, hanem szerzetes testvéreket is hívtál. Kérünk, adj új jezsuita testvéri hivatásokat is, akik szeretetükkel és szolgálatukkal a jövőben is a Társaság csendes, de nélkülözhetetlen motorjai tudnak lenni.

Hosszabb forma:

Úr Jézus Krisztus, Te, aki meghívtad Szent Ignácot és annyi kiváló társat adtál neki az elmúlt évszázadok során, kérünk áldd meg a jezsuita rendet, hogy hűségesen tölthesse be küldetését, néped szolgálatát.
Kérünk, áldd meg a Társaság atyáit, hogy Téged lelkesen hirdethessenek.
Áldd meg a szerzetes testvéreket, hogy örömmel szolgálhassanak.
Erősítsd meg a tanuló rendtagokat, hogy szorgalmasan készüljenek a papi, illetve a szerzetes testvéri életre.
Úr Jézus, Egyházad újból és újból kifejezi, hogy igényt tart a jezsuita rend szolgálatára. Hisszük, hogy Te ma is akarsz új társakat hívni. Kérünk, add, hogy azok a fiatalok, akiket Te meg akarsz szólítani, készek legyenek hívásodat meghallani és legyen erejük követni azt, Isten nagyobb dicsőségére.

Ámen

Frissítve: 2016. augusztus 15.