Ima otthonra: töltsd jezsuitával Szent Ignác legkedvesebb negyedóráját, az exament!

A Szent Ignác-i examen a szerető figyelmesség imája. Kerete rendkívül egyszerű: napunk egy alkalmas időpontjában elcsendesedünk, és visszatekintünk az előző examen óta eltelt időre. Lényege a bennünk működő erők, belső megmozdulások mérlegelése, kiértékelése. Az examen gyakorlata azt szolgálja, hogy megérezzük, megtaláljuk Istent önmagunkban, teljes emberi személyiségünkkel odaforduljunk Istenhez.

A Szent Ignác-i examen egyfajta lelkiismeretvizsgálat. Olyan folyamat, amelyben kifejeződik a jó és a rossz, az értékes és értéktelen elkülönül egymástól. Mégsem a múlton való rágódás, nem turkálás bűneink között, nem az önvád gyakorlása, hanem a valóságunk, Istennel való kapcsolatunk hálás tudatosítása.

Ha Ignác napi imádságának lerövidítésére vagy akár teljes elhagyására kényszerült is, az examenről sosem mondott le. Egyszer megkérdezték tőle, vajon hogyan érintené a jezsuita rend feloszlatásának híre. Azt válaszolta: a „negyedóra” után biztosan teljesen megnyugodna és visszanyerné lelki egyensúlyát. Pedig a rend megalapítása életének egyik legfőbb műve volt.

Egy examen rendes körülmények között 15 percig tart, és jellegzetes időpontja az este. Szent Ignác a reggeli napindításnál és délben, ebéd környékén is ajánl egy-egy vissza- és előretekintést. Érdemes kikísérleteznünk, hogy melyek a számunkra alkalmas időpontok, mennyi időt szánunk a gyakorlatra, és milyen módon végezzük.

Okostelefonon is elérhető!

Az examen menete:

  • Elcsendesedem. Először kívül, aztán belül.
  • Tudatosítom, hogy az élő Istennel találkozom, aki most itt van velem. Elidőzöm Jézus szerető tekintetében, közelségében.
  • Kérem a Szentlélek világosságát, hogy az Ő szemével lássak
  • Sorra veszem a nap eseményeit, külső és belső történéseit, mintha egy filmet néznék
  • Melyek voltak azok az ajándékok a napom folyamán, amelyekért hálás lehetek Istennek? Hol működött Isten a mai napon az életemben, és hol, hogyan és mikor tudtam együttműködni vele?
  • Hol voltak azok a pillanatok, amikor nem Jézus lelkülete szerint gondolkodtam, szóltam, cselekedtem? Hol vétettem, mulasztottam? Bocsánatot kérek az Úrtól, aki végtelenül irgalmas.
  • Előretekintek a következő napra: mit vár tőlem Jézus? Milyen hozzáállással szeretnék jelen lenni a rám váró eseményekben? Bízom Isten segítségében és kérem az erejét.

Az alábbi linkeken András Csaba SJ vezetésével végezhetjük az exament:

Itt pedig ugyanő reggeli imát vezet:

Frissítve: 2021. április 09.