Imádság a 36. Általános Rendgyűlésért

Istenünk, mindenható és irgalmas Atyánk,

Te elküldted Fiadat, Jézust, élő Igédet,

hogy élete, keresztje és feltámadása által megmentsd az emberi nemet;

elküldted Szentlelkedet is, hogy földi zarándokútját járó Egyházadat éltesd és vezesd.

 

Bizalommal könyörgünk a Társaságért, mely Jézus nevét viseli:

add, hogy a 36. Általános Rendgyűlés nyitott legyen és hallgatni tudjon a Te Lelkedre,

hogy a Te nagyobb dicsőségedre élhessünk,

hűen történelmünkhöz és az előttünk járó szentek példájához.

 

Küldd el Lelkedet, hogy a Kereszt zászlaja alatt szolgálhassuk Egyházadat;

önts belénk mély szeretetet kezed alkotása, a világ iránt, amelyet népedre bíztál;

add meg a kegyelmet, hogy a Te szemeddel nézhessük a teremtés szépségét,

valamint testvéreink örömét és szenvedését.

Adj olyan szívet nekünk, amely a Tiéddel együtt dobban,

hogy mindenben Téged szeressünk és szolgáljunk.

Ezt kérjük Jézus, a mi Megváltónk által, aki szabaddá tesz minket. Ámen.

 

Mária, Jézus Társaságának Édesanyja, járj közben értünk!

A Társaság összes szentjei, könyörögjetek érettünk!

Frissítve: 2016. október 02.