Isten nem teremt selejtet – bizonyítvány hátrányos helyzetű fiataloknak

Vannak felnőttek, akik nem tudták befejezni általános iskolai tanulmányaikat, ezért nem képesek elhelyezkedni, hiszen nincs bizonyítványuk. De bizonyítványuk nem lesz, ha nem járnak iskolába. Mivel azonban nincs jövedelmük, nem tudnak elmenni a sok esetben lakóhelyüktől távolabb lévő tanintézetbe. Ezt az ördögi kört oldja fel a Lehetőségek Iskolája. Nagy Luca írása.

A magyar jezsuita rendtartomány által fenntartott Lehetőségek Iskolája a társadalom peremére szorult felnőtteknek kínál tanulási lehetőséget, hogy befejezzék általános iskolai tanulmányaikat, és esélyük legyen munkához jutni, szakmát tanulni vagy jogosítványt szerezni. Az oktatás a személyes törődés, vagyis a cura personalis és az elfogadás légkörében történik Budapesten, Miskolcon, Arlón és Bagon. Az oktatást önkéntesek végzik, akik rendszeresen találkoznak a tanulókkal, és segítik őket a vizsgakövetelmények elsajátításában.

A kilenc éve működő oktatás ingyenes, sőt tollat, füzetet, tankönyveket is a program biztosít. A résztvevők felelőssége annyi, hogy lehetőségeikhez mérten rendszeresen járjanak el az órákra, és sajátítsák el a tananyagot. A mindennapi élet adta feladatokban nemcsak a bizonyítvány megszerzéséhez szükséges, hanem a mindennapokban használható tudás átadása a cél, hogy a tanítványok – például a munkaerőpiacon – kevésbé legyenek kiszolgáltatottak. Emellett fontosnak gondolják a családi szerepek, a roma identitás és a hit megerősítését, és hogy ez a folyamat a tanítványok családjára is hasson, remélve, hogy a tanulás, művelődés a családok mindennapjainak részévé válik.

Emődiné Csapó Barbara, a Lehetőségek Iskolája program vezetője, így vall munkájukról:

„Legnagyobb kihívásunk, hogy komoly hiányokat kell pótolni. Mivel az oktatás végén osztályozóvizsgát kell tenni, fontos a tárgyi tudás. Mégsem maga a felkészítés a cél, hanem ez eszköz arra, hogy minden olyan képesség, készség használatba kerüljön, ami egy munkahely megszerzéséhez és megtartásához kell.

Nem nulláról indulunk, hanem súlyos mínuszokból. Egy jó képességű, jó családból jövő gyermeket könnyű eljuttatni akár az érettségiig. Nagyon nehéz viszont egy szegregált környezetből származó, mélyszegénységben élő felnőttet hozzászoktatni rendszerességhez, alkalmazkodáshoz, normákhoz, felvértezni minden olyan tudással, amitől magáért, családjáért felelősséget vállaló emberré válhat. Hiszen nem evidencia a tanulás ott, ahol az éhezés napi tapasztalat, ahol a szülők, nagyszülők sem tanultak, ahol minden mindegy, mert napról napra élnek. Nagy dolog, ha egy nehéz környezetből jövő fiatal képes elfogadni a segítséget, és minden lehúzó tapasztalat ellenére elindul a felemelkedés útján. És még nagyobb, ha képes a tízszeres erőfeszítésre, mert megtapasztalja, hogy ez volt életében az első dolog, amit elkezdett és be is fejezett. Ez a mi sikerélményünk, ez ad erőt nap mint nap.”

Az alábbiakban az eddigi négyszáz tanítványból – akik háromszáznál is több sikeres vizsgát tettek – két résztvevő példáján keresztül mutatjuk be, mit jelent személyes szinten a Lehetőségek Iskolájának tevékenysége. Ismét átadjuk a szót Csapó Barbarának:

„2015-ben őszétől nyitotta meg kapuit a Kerkai Jenő Nyitott Ház Miskolcon, melyben a Lehetőségek Iskolája működik. Az új helyen szükségünk volt takarítóra, és a Boldog Ceferino Intézet közfoglalkoztatási programja által alkalmaztuk Ilikét. Évek óta nem volt munkahelye, akkor gyászolta egyik gyermekét, antidepresszánsokat szedett. Nem volt meg a nyolc általánosa sem, ezért máshol nem talált munkát. Örült, hogy emberek között lehet, és hogy lehetőséget kapott korábban félbehagyott tanulmányai befejezésére is. Sikeres vizsgái után a Hit Iskolája képzést is teljesítette.

Mivel nagyon vágyott lelkigyakorlatra, a Cursillót ajánlottuk neki. Ez a tapasztalat megváltoztatta az életét. Szinte szárnyakon jött haza Egerből. Nem sokkal később a férje is részt vett a Cursillón, majd még abban az évben kérték házasságuk rendezését. Jelenleg ők vezetik az egyik kisközösséget, és a plébániai karitászcsoportban szintén oszlopos tagok lettek. Nagy öröm minden vasárnap látni őket az avasi jezsuita templomban. Ilike ma már rendes állásban, tisztességes fizetésért dolgozik. Barátként tartjuk őt számon, hiszen nemcsak munkájával, hanem emberségével is sokat hozzátett céljaink megvalósulásához.”

Másikuk, Katrin a bagi telepen él, gyermekeit egyedül nevelő édesanya. A Lehetőségek Iskolája helyi partnerszervezetének támogatásával másfél éve fejezte be általános iskolai tanulmányait, majd a sikeres osztályozó vizsga után beiratkozott egy autósiskolába, és jogosítványt szerzett. Van munkája, közösségében jó példa mindenki számára; kitartással, szorgalommal egyedülállóként is meg tudja állni a helyét.

És az utóbbi évek munkája mennyiben gazdagította magukat a program vezetőit?

„Ez számunkra ugyancsak tanulási folyamat volt. Én is hosszú utat jártam be, amíg az előítéletek, sztereotípiák elhalványodtak bennem, és az általunk segítettekben azt embert láttam, akit a Mindenható szintén a saját képmására teremtett”

– vallja Csapó Barbara.

Miért adja valaki a fejét önkéntesként egy ilyen nem mindennapi feladatra? Így vall erről egyikük, Gábor:

„Nem mi döntjük el, hová születünk. Én hálás vagyok azért, mert jó családban nőhettem fel: nyelveket, zenét tanulhattam. Ezért igyekszem jót tenni. Jó adni, főleg, ha olyanoknak lehetek a segítségére, akiknek mindez nem adatott meg.”

Aki szívesen csatlakozna önkéntesként, bizalommal keresse
a program vezetőjét a címen.

(A cikk a magyar jezsuiták negyedéves lapja, a M.I.N.D. téli – a rend szociális munkájával foglalkozó – számában jelent meg.)

Adománygyűjtés a jezsuita Szociális Alap javára

A magyar jezsuita rendtartomány az intézményeiben, kezdeményezései által kiterjedt, szerteágazó és sokszínű szociális tevékenységet végez. Templomainkban, a helyi színtereken is számottevő szociális és jótékony munka folyik, gondoljunk csak a jótékony tevékenységeket támogató perselyes gyűjtésekre, a karitász tevékenységére, vagy egy-egy rászoruló család, személy támogatására.

A jezsuiták által alapított Jézus Társasága Alapítvány azzal a céllal hozta létre a Szociális Alapot, hogy ehhez a sokfelé ágazó szociális tevékenységhez nyújtson támogatást. Az alapítvány a helyi igényeknek megfelelően anyagi támogatást biztosít a szociális tevékenységet végző jezsuita intézményeknek és kezdeményezéseknek, ahol lehetőséget teremtenek a hátrányos helyzetű felnőtteknek, menekülteknek és rászorulóknak a továbblépésre, hogy ők is kibontakoztathassák tehetségüket, bátran merjenek álmodni.

Legyen részese Ön is szociális küldetésünknek! Kérjük, tegyen hozzá a jezsuita Szociális Alaphoz, hogy a további években is nyújthassunk helyi támogatást a rászorulóknak!

Támogatását utalással a Jézus Társasága Alapítvány

11100104-18064333-12000007 (CIB Bank Zrt.)

számú bankszámlaszámára küldheti.

Postai befizetéssel is célba juttathatja adományát, ehhez kérjük, a mellékelt csekken karikázza be a „Szociális Alap” megjelölést! A kampány időtartama: 2018. december 1. – 2019. március 31.

Frissítve: 2019. január 06.