Jálics Ferenc 90 éves – Istennek legyen hála!

November 16-án a Mária utcai templomunkban az esti hatos szentmise keretében adtunk hálát Jálics Ferenc atyáért.

A templom megtelt barátokkal, ismerősökkel, akik a szentmise után személyesen is köszöntötték Ferenc atyát egy agapé keretében. A szentmise főcelebránsa az ünnepelt volt, a homíliát pedig Mustó Péter rendtársa és barátja mondta, aki a személyes hangvételű beszédje során kérdéseket is tett fel Ferenc atyának. Az egyik kérdés az volt, hogy miért adsz hálát. Ferenc atya meghatottan válaszolta, hogy első sorban az édesanyjának, családjának, majd a jezsuita rendnek, amely sokat segítette őt az útján. Amikor Péter atya arról kérdezte, hogy az imádságban kik voltak a mesterei, akkor Ferenc atya ismét az édesanyját említette: „Anyámtól tanultam imádkozni”. Arra törekedett, hogy másokat is valahogy arra tudja tanítani, ahogy az édesanyja imádkozott.

Hálásak vagyunk az Úrnak az ajándékért, amit Jálics Ferenc atya személyében adott nekünk.

Koronkai Zoltán SJ

 

Dr. Pável András írásával szeretettel köszöntjük Ferenc atyát
(teológus, hittantanár, két évet élt Griesben Ferenc atya háziközösségében)

Jálics Ferenc jezsuita, pap, teológus, lelkiségi író és lelkigyakorlatos mester 90 éves.

1927. november 16-án született. Gyálon nőtt fel. Erdélyben volt katonai iskolában, a világháborút így kadetként élte át, majd 1947-ben belépett a jezsuita rendbe. Most nyáron volt 70 éves szerzetes. A noviciátust még magyar honban töltötte. Tanulmányait Németországban, Belgiumban, Chilében és Argentínában végezte. Utóbbiban lett a teológia doktora és professzora. A katonai diktatúra alatt elhurcolták. Szabadulása után 1978-ban Németországba költözött. Lelkigyakorlatokat adott és a bajorországi Gries-ben saját lelkigyakorlatos házat szervezett meg egy kis háziközösséggel. Ezen lelkiségi központ vezetését 2005-ben adta át fiatalabb jezsuiták kezébe. Azután utazott szerte a világban és lelkigyakorlatokat tartó személyeket képzett. Lelki könyvet írt.

Egy ilyen életút önmagában még nem különleges egy jezsuita számára. Jálics Ferenc azonban ezen túl egy olyan kontemplatív ima és lelkigyakorlatos módszert fejlesztett ki, ami egy egész generáció lelkiségévé és szemlélődő életformájává vált. Ima és lelkigyakorlat adói tapasztalatait a Szemlélődő lelkigyakorlat – Bevezetés szemlélődő életmódba és a Jézus-imába címen foglalta össze. Ez a könyve a modern spiritualitás kétséget kizárólag egyik remekműve és a lelkigyakorlatos irodalom egyik alapkönyve. De nem csak könyvet írt erről a módszerről, hanem élte is, és élete második felét odaszentelte e spiritualitásnak és lelkigyakorlatainak elterjesztésére. Amíg Gries-ben tevékenykedett, addig főleg a német nyelvterületen, de a 90-es évektől Magyarországon is rendszeresen tartott imakurzusokat. Módszerében a csend, a meghallgatás, az odafigyelés, a belső megnyílás és mindennek, így a szenvedésnek is az elfogadása, Jézus és a megbocsátás a fő elemei. A megbocsátás erejét nem elméleti szinten, hanem saját élettapasztalatából tanulta és taníthatta. Gyáli szülői háza, a Jálics kastély, a háború végére egy rom volt, édesapját az AVO megkínozta és megmérgezte. Argentínában a katonai diktatúra csatlósai rabolták el, kínozták meg és csak öt hónapi rabság után engedték el. Csoda, hogy kiszabadult. Ha ma valaki azonban Ferenc szemeibe néz, akkor jóságot, megbékélést, szeretetet és hálát lát. Mindenkinek megbocsátott és élete minden történését égi ajándékként fogadta el. Így azokat az erényeket sugározza, amiket tanított, és amiket mivelünk, akik vele kapcsolatban lehetünk, megosztott.

November 11-én Szt. Márton napján a jezsuiták Párbeszéd házában jött össze egy kb. 60 főnyiünneplő csapat. A házigazda magyarok és jezsuiták mellet volt egy tucat német és osztrák is. De lélekben velünk ünnepelt az egész Jálics család, sok jezsuita és az egész földön több ezer hívő. Ők Jálics Ferencnek köszönhetik, hogy bevezette őket a csendbe, meghallgatta őket, így belső békére és az imádságban erőre találtak, hogy életüket odaadó szeretetben és kiegyensúlyozott módon tudják élni. Ezért az életművéért kapott magas állami kitüntetést. De ami még talán ennél is fontosabb: egy kilencven éves, testileg már kissé megesett, de szellemi és lelki óriás van itt közöttünk, aki a kereszténységnek egy modern formáját tudta elénk élni és nekünk átadni, aki nem volt hajlandó erőszakra erőszakkal válaszolni, hanem a Jézusi erőből és a csendből megbékéléssel válaszolt. És megtanított minket arra, hogy ezen az úton nekünk is lehet és érdemes járni. Az ünnepség nagy hálaadás volt. Adjunk hálát az égnek, hogy egy ilyen embert küldött közénk, a magyar földre, hogy Ferenc innen indulhatott el és a világnak pedig azért, hogy őt befogadta és ezrek tudtak hitükben és lelkiségükben megújulni Jálics Ferenc lelki nyomdokain! Istennek legyen hála! Ferenc Isten éltessen!

Frissítve: 2017. november 23.