Jezsuita 8 – 2016. október 23. infók

2016. október 23-án jezsuita 8-ason:

  • misézik: Horváth Árpád SJ
  • prédikál: Horváth Ferenc SJ
  • zenei szolgálatot: Fokolár közösség
  • szerzetesnő aki meghallgat: Czakó Ágnes sa
  • mise előtt 10 perccel szentségimádás és ima a hősökért

Elmélkedés az INIGO teamtől az evangéliumhoz:

jezsuita_8_2016_oktober_23Abban az időben: Az elbizakodottaknak, akik magukat igaznak tartották, másokat pedig megvetettek, Jézus ezt a példabeszédet mondta:
„Két ember fölment a templomba imádkozni, az egyik farizeus volt, a másik vámos. A farizeus megállt, és így imádkozott magában: »Istenem, hálát adok neked, hogy nem vagyok olyan, mint a többi ember, rabló, igazságtalan, házasságtörő, mint ez a vámos is. Kétszer böjtölök hetenként, és tizedet adok mindenből, amim van.«

A vámos pedig távolabb állt meg, és a szemét sem merte az égre emelni, hanem a mellét verve így szólt: »Istenem, légy irgalmas nekem bűnösnek.«

Mondom nektek, hogy ez megigazultan ment haza, amaz viszont nem. Mert mindazt, aki magát felmagasztalja, megalázzák, aki pedig megalázza magát, azt felmagasztalják.”
Lk 18,9-14

Reflexiós kérdés: Mi mozgatja meg a legjobban az érzelmeidet, hol érzed a legjobban eltalálva magad?

A jezsuita 8-as facebook csoportja: https://www.facebook.com/groups/510955942343300/?fref=ts

Frissítve: 2016. december 07.