Jezsuita 8 – 2017. május 21. infók

2017. május 21-én a Jezsuita 8-ason:

Misézik: Horváth Árpád
Zenei szolgálatot ad: Taizé
Szerzetesnő meghallgat: Halmi Krisztina SJC

Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz:
Ha szerettek engem, tartsátok meg parancsaimat. Én pedig kérni fogom az Atyát, és ő más Vigasztalót ad majd nektek: az Igazság Lelkét, aki örökre veletek marad. A világ nem kaphatja meg, mert nem látja és nem ismeri. De ti ismeritek őt, mert veletek marad és bennetek lakik. Nem hagylak árván titeket: visszajövök hozzátok. Rövid idő, és már nem lát engem a világ. Ti azonban láttok, mert én élek, és ti is élni fogtok.
Azon a napon megtudjátok majd, hogy én Atyámban vagyok, ti énbennem, én pedig tibennetek. Aki ismeri és teljesíti parancsaimat, az szeret engem. Aki pedig szeret engem, azt Atyám is szereti, én is szeretni fogom, és én megmutatom neki magamat.
Ezek az evangélium igéi.

Jn 14,15-21

A jezsuita 8-as facebook csoportja: https://www.facebook.com/groups/510955942343300/?fref=ts

 

Frissítve: 2017. május 20.