Jezsuita 8 – 2017. október 1. infók

2017. október 1-jén a Jezsuita 8-ason:

Misézik: Nagy Bálint
Gyóntat: Koronkai Zoltán, Horváth Ferenc
Zene: Szentjánosbogár
Szerzetesnő meghallgat: Csókási Anna RSCJ

Abban az időben Jézus ezt mondta a főpapoknak és a nép véneinek: „Erről mi a véleményetek? Egy embernek két fia volt. Odament az egyikhez, és így szólt hozzá: Fiam, menj ki ma, és dolgozz a szőlőben! – A fiú azt válaszolta: »Nincs kedvem!«, de később megbánta, és mégis kiment. Odament a másikhoz, és annak is szólt. Az így válaszolt: Szívesen, uram!«, menni azonban nem ment. Kettőjük közül melyikük teljesítette az apa akaratát?”

Azt felelték: „Az első.”
Erre Jézus így szólt hozzájuk: „Bizony mondom nektek: A vámosok és utcanők megelőznek bennetek Isten országában. Mert eljött hozzátok János az igazságosság útján járva, és ti nem hittetek neki, a vámosok és utcanők viszont hittek neki. És ti, akik mindezt láttátok, még utólag sem tértek jobb belátásra, hogy higgyetek neki!”

Mt 21,28-32

Reflexió

  • Idézz fel egy olyan tapasztalatot, amikor nem volt kedved valamihez, aztán mégis megcsináltad. Mi segített akkor? 
  • Mi az most az életedben, amit látod, hogy meg kellene lépned, tenned, de nincs kedved, erőd hozzá? Vidd ezt Isten elé. Kérd az Ő erejét.

A jezsuita 8-as facebook csoportja: https://www.facebook.com/groups/510955942343300/?fref=ts

Frissítve: 2017. szeptember 28.