Jezsuita 8 – 2018. január 21. infók

2018. január 21-én a Jezsuita 8-ason:

Misézik: Horváth Ferenc
Zene: Szentjánosbogár
Gyóntat: Koronkai Zoltán

Miután Jánost elfogták, Jézus Galileába ment, és hirdette az Isten evangéliumát: „Betelt az idő, közel van az Isten országa. Térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban.”
Amikor a Galileai-tó partján járt, látta, hogy Simon és testvére, András, akik halászok voltak, éppen hálót vetnek a tengerbe. Jézus megszólította őket: ,Jöjjetek velem, és én emberek halászává teszlek titeket.” Azok rögtön otthagyták a hálóikat, és nyomába szegődtek. Mikor kissé továbbment, meglátta Jakabot, Zebedeus fiát, és testvérét, Jánost, amint a hálókat javították a bárkában. Őket is mindjárt meghívta. Erre otthagyták apjukat, Zebedeust a napszámosokkal együtt, és követték őt.

Mk 1,14-20

 

A jezsuita 8-as facebook csoportja: https://www.facebook.com/groups/510955942343300/?fref=ts

Frissítve: 2018. január 20.