Jezsuita 8 – 2018. január 7. infók

2018. január 7-én a Jezsuita 8-ason:

Misézik: Sajgó Szabolcs
Zene: Imperfectum
Gyóntat: Horváth Ferenc, Koronkai Zoltán
Szerzetesnő meghallgat: Heim Kata RSCJ 

Abban az időben Keresztelő János ezt hirdette: „Aki utánam jön, hatalmasabb nálam. Arra sem vagyok méltó, hogy lehajoljak és megoldjam a saruszíját. Én vízzel keresztellek titeket, ő pedig Szentlélekkel keresztel majd meg benneteket!” Ezekben a napokban történt, hogy eljött Jézus a galileai Názáretből, és megkeresztelkedett Jánosnál a Jordánban. És mindjárt, amint feljött a vízből, látta, hogy megnyílik az ég, és a Lélek, mint egy galamb, leszáll rá. Az égből pedig szózat hallatszott: „Te vagy az én szeretett Fiam, benned kedvem telik!”

Mk 1,7-11

 

A jezsuita 8-as facebook csoportja: https://www.facebook.com/groups/510955942343300/?fref=ts

Frissítve: 2018. január 04.