Jezsuita Arcképcsarnok: Lukács János SJ

Született: 1966. május 6., belépés: 1991. szeptember 12.

„Jezsuita tanulmányaim befejezése óta elsősorban rendtársaimmal és rendi ügyekkel foglalkozom. Nem én választottam, de szeretem ezt a területet” – mondja „Janó” atya, aki a Budapesti Piarista Gimnáziumban érettségizett, majd a számítógépes világ vonzására 1989-ben villamosmérnöki diplomát szerzett. Egyetemistaként egy évig értelmileg sérült emberekkel élt együtt önkéntesként egy angliai Bárka közösségben. A Műszaki Egyetem elvégzését követően beiratkozott a teológiára, s két évre rá belépett a jezsuita rendbe. „A szerzetesi, papi életre vonatkozó döntés nem könnyen született meg bennem, még akkor sem, amikor már világos volt, hogy nem halogathatom tovább a döntést. Barátaim tanácsára Püspökszentlászlóra utaztam, ahol akkor egy jezsuita atya, Vácz Jenő fiatalokat fogadott, személyes lelkigyakorlatra. Az ottani imádság hatására született meg bennem az igen, és mivel ez az akkor még gyönge hang egyre erősödött, felvételemet kértem a jezsuita noviciátusba” – idézi fel a kezdeteket egy 2005-ös interjúban.

Filozófiai és teológiai tanulmányait Münchenben és Párizsban végezte, s már skolasztikusként a novíciusmester segítője lett. 1998-ban szentelték pappá, 2002-ben novíciusmesterré nevezték ki, majd 2005-től a magyar jezsuita rendtartomány vezetőjévé választották – a provinciálisi teendőket a fiatal generáció képviselőjeként mindössze 39 évesen vette át Nemesszeghy Ervin SJ atyától. 2010-től ismét novíciusmester, egészen az újoncképzés Németországba helyezéséig. A jezsuita képzésről könyvet is írt, mely Jezsuita képzés a rendalkotmányban címmel jelent meg 2013-ban a L’Harmattan kiadónál. A novíciusmesteri feladatokról pedig eképp vallott: „kevés izgalmasabb kérdést ismerek, mint hogy egy jezsuitának jelentkező fiatalembert hogyan lehet legjobban segíteni az útján. A cél nálunk az, hogy a jezsuiták ne csak jól lássák el a feladatukat, hanem boldogan és meggyőződéssel éljenek és dolgozzanak. A jezsuita élet kezdete általában sok szembesüléssel jár és ezért nem túl könnyű, de sokan kapnak ilyenkor nagy ajándékokat Istentől, én pedig szeretem az Úr munkálkodását közelről szemlélni azokban, akik Neki szánják az életüket.” 2014-15-ben A SZÍV jezsuita magazin főszerkesztője volt, 2017 óta a Manréza lelkigyakorlatos ház vezetője, s irányításával indultak meg az ignáci spiritualitást, illetve a dobogókői csendet az ország távolabbi pontjaiba eljuttató Mobil Manréza lelkigyakorlatok.

 

A Jezsuita Arcképcsarnokban ide kattintva található meg Lukács János SJ adatlapja.

 

 

 

 

Frissítve: 2018. május 04.