A jezsuita generális őszinte levele a szexuális zaklatásokról

Arturo Sosa, a jezsuiták általános rendfőnöke Ferenc pápa friss levele nyomán felszólította rendtársait, hogy nagyobb erőfeszítéseket tegyenek a szexuális visszaélések miatti válság orvoslására.

„Tegyünk meg mindent, amit csak tudunk, hogy együttműködjünk az Egyházban ennek a helyzetnek az orvoslására” – írja Arturo Sosa jezsuita generális abban a levélben, melyben felhívja rendtársait és valamennyi munkatársunkat, hogy válaszoljanak Ferenc pápa felhívására. Rendünk szomorúan és szégyenkezve elismeri, hogy a szexuális visszaélések elkövetői között vannak jezsuiták is.

Arturo Sosa

P. Generális felszólít minden tartományfőnököt, elöljárót és műveink vezetőit, hogy kreatív kezdeményezésekkel támogassák a fiatalok védelmének kultúráját és a védelemre szoruló személyek védelmét. Rendünk a szexuális zaklatások kiküszöbölésére elkötelezett egyéb egyházi csoportokkal és jóakaratú emberekkel együttműködve megtanulhatja az ilyen kulturális változás előmozdításának módját.

Ferenc pápa az amerikai Pennsylvania tagállamban történt szexuális visszaélésekről szóló beszámoló közzététele utáni hétfőn levelet írt a világ valamennyi katolikusának, amelyben elismerte az egyház mulasztásait és a szexuális visszaélések egyik fő okaként a klerikalizmust bírálta. P. Generális szerint a pápa ezzel a levéllel nemcsak megerősítette újabb általános rendgyűléseinknek a kiskorúak és védelemre szorulóknak nyújtandó hatásos védelem kultúrájára vonatkozó előírásait, hanem ezen túlmenően a „nulla-tolerancia” politika, az eljárási irányadások, a kártérítések és megelőzési programok területén meghaladta eddigi felfogásainkat. „A pápa személyes, közösségi és intézményes megtérésre szólít fel bennünket, hogy megvalósítsuk életünk koherenciáját és integritását, és apostoli működésünkkel az egyházon belül és kívül olyan kultúrát hozzunk létre, amely képes a szexuális visszaéléseket okozó helyzetek megismétlődésének megakadályozására, és minden embernek egészséges életet biztosítanak.” A jezsuita rend kéri Istent, hogy adjon egyre növekvő bánatot és szégyenérzetet a sok visszaélés által okozott szenvedések miatt, és segítsen, hogy „megvalósuljon egy valóságos személyes és intézményes megtérés folyamata.”

A német jezsuiták beszámolója alapján fordította P. Nemeshegyi Péter SJ.

Frissítve: 2018. augusztus 31.