Jezsuita humor

Mindenki másképp csinálja

Ha láttál egy ferencest – akkor láttad az összes ferencest.

Ha láttál egy piaristát – akkor láttad az összes piaristát.

Ha láttál egy jezsuitát – akkor láttál egy jezsuitát.

Amit Isten sem tud

Három dolog van, amit még az Úristen sem tud: mennyi pénzük van a ferenceseknek, hány apácarend van a világon, és mit forgatnak a fejükben a jezsuiták.

Ki a nagyobb?

A ferences és a jezsuita vitatkozik, hogy melyikük rendje a nagyobb és dicsőségesebb. Sehogy sem tudnak megegyezni, ezért kitalálják, hogy ráírják egy papírra a kérdést, és arra kérik Istent, írja meg reggelre a választ. Másnap meg is érkezik a felelet: „Fiaim! Hagyjátok abba ezt a buta vitát! Természetesen mindkettőtök rendje egyformán közel áll hozzám, hiszen egyházamat sokszínűnek teremtettem. Szeretettel: Isten SJ.”

 Fekete bárányok

Szent II. János Pál pápa halála után találkozik Istennel a mennyországban. Isten így szól hozzá:

– Mivel olyan kitűnő munkát végeztél, teljesítem egy vágyadat. Az égvilágon bármit kérhetsz.

János Pál azt feleli:

– Nos, mindig is úgy gondoltam, ha lenne egy híd Afrika és Európa között, akkor Európa jobban megértené Afrika problémáit, és jobban értékelné e földrész kulturális kincseit. Ezért azt szeretném, ha építenél egy hidat Olaszország és Észak-Afrika között.

Isten azt válaszolja:

– Egy hidat Európától Afrikáig? Hát, ha belegondolok, milyen hosszúnak kellene lennie, és milyen sok acélra volna szükség, azt kell mondanom, ez fizikailag lehetetlen. Sajnálom, de volna egy másik vágyad?

János Pál meglepődik, hogy ez még Istennek is lehetetlen, aztán így felel:

– Akkor mit szólnál ehhez? Amikor pápa voltam, sokat kínlódtam, hogy megértsem a jezsuitákat. Mindig meglepő és kiszámíthatatlan dolgaik voltak, sőt néha felidegesítettek. Szóval, íme, a második vágyam. Mi lenne ha, hogy is mondjam, kezelhetőbbé tennéd a jezsuitákat?

Isten elgondolkodik, majd így szól:

– Hány sávot szeretnél arra a hídra – kettőt vagy négyet?

 Legyen világosság!

Négy szerzetes ül a szobában: egy bencés, ferences, egy domonkos és egy jezsuita. Mondják az esti zsolozsmát, amikor a szobában hirtelen kialszik a lámpa. Mi történik?

A bencés folytatja az imát, ő ugyanis fejből tudja a szöveget.

A domonkos prédikálni kezd a sötétség és a világosság misztériumáról.

„Testvéreim, ragadjuk meg a lehetőséget, és elmélkedjünk arról, mi mindent köszönhetünk Fény nővérünknek” – mondja a ferences.

Aztán egyszerre ismét világosság lesz.

A jezsuita ugyanis közben kicserélte a biztosítékot.

 

Tanító rend

Egy ferences, egy domonkos és egy jezsuita sétál egy évszázados kolostorban, szentjeikről és a rendjeik nagyságáról beszélgetnek, amikor hirtelen megjelenik előttük a Szent Család: a gyermek Jézus a jászolban, akit Mária és József szeretettel néz.

A ferences azonnal leborul: „Ó, testvérek, csodáljuk Isten alázatosságát, hogy hajlandó volt ily szegénységben megszületni!”

A domonkos térdre esik: „Testvérek, elmélkedjünk azon, hogy a Szent Család milyen csodálatos módon visszatükrözi a Szentháromságot!”

A jezsuita odalép Józsefhez, a vállára teszi a kezét, és megkérdezi: „Gondolkodtál már azon, hogy milyen iskolába küldd a fiút?”

Mint három tojás

Három szerzetes eltéved az erdőben. Szerencséjükre találnak egy kunyhót, benne asztal, rajta egy lágytojás és só. Megegyeznek, hogy azé a tojás, aki az elkészítése közben a legtalálóbb bibliai idézetet mondja. A ferences feltöri, és így szól:

– Effata, azaz nyílj meg!

A bencés megsózza, és így szól:

– Vedd a bölcsesség sóját!

A jezsuita megeszi, és teli szájjal így szól:

­– Menj be urad örömébe!

Aki ételt, italt adott…

Egy, a szerzetesi élet iránt érdeklődő fiatal ellátogat egy jezsuita közösségbe Loyolai Szent Ignác ünnepén, amikor rendszerint nagy vacsorákat rendeznek. Körbekémleli a hatalmas étkezőt, az elegánsan megterített asztalokat, az előkészített vesepecsenyét, majd elkiáltja magát: „Ha ilyen a szegénység, akkor mit nekem a cölibátus!”

Hány ima egy Lamborghini?

Egy ember odamegy egy ferenceshez és egy jezsuitához, s megkérdezi:

– Mennyi kilencedet kell mondanom ahhoz, hogy kapjak egy Lamborghinit?

A ferences visszakérdez:

– Mindjárt megmondom, fiam, csak egyet árulj el, mi is az a Lamborghini?

A jezsuita így szól:

– Mi az a kilenced?

Hol vannak az albigensek?

Két szerzetesi hivatást fontolgató fiatal beszélget:

– Mi a hasonlóság a domonkos és a jezsuita rend között?

– Mindkettőt spanyol alapította: a domonkost Szent Domonkos, a jezsuitát Szent Ignác. Mindkettő küzdött az eretnekségek ellen: a domonkos az albigensek, a jezsuita a protestánsok ellen.

– És mi a különbség a kettő között?

– Láttál mostanában albigenseket?

Frissítve: 2020. február 20.