Jezsuita idézetek

„Egy nehéz emberrel való találkozás döbbentett rá arra, hogy miközben vele bajlódtam, az Istennel volt dolgom.”

Mustó Péter SJ

„Hogy meglátjuk-e, felismerjük-e Istent, azon múlik, milyen szívvel, milyen belső figyelemmel nézünk embertársunkra.”

Mustó Péter SJ

„Az a kapcsolat, amely kibírta a sebződést, megerősödik.”

Mustó Péter SJ

„Akkor sikerül az életed, ha meg tudod szeretni, ami a tiéd.”

Mustó Péter SJ

„Ha csak arra figyelsz, ami hiányzik, arra, hogy mi nincs, ami pedig lehetne, akkor nem látod annak értelmét, ami van.”

Mustó Péter SJ

„Jézusnak a nyolc boldogságként ismert tanítása nem a hiány állapotát dicséri. Azt állítja, hogy áldássá válhat, áldásos lehet, valami jó születhet abból, amit hiánynak, veszteségnek, megrendítőnek élsz meg.”

Mustó Péter SJ

„Békében szeretnék meghalni. S csak ezután ismertem fel, hogy lehet megbékélten élni is.”

Mustó Péter SJ

„Ha nem kapsz meg mindent, amire szükséged lenne, hiányt szenvedsz. de a hiány felébresztheti benned a küzdeni vágyást, és megtapasztalod képességeidet, a benned rejlő erőt.”

Mustó Péter SJ

„Ami biztonságot ad, például az anyagiak, összeköttetések, az gúzsba is köthet, beszűkíthet. Amikor lemondasz ezekről, nemcsak kiszolgáltatottságot élsz át, hanem szabadságot is.”

Mustó Péter SJ

„A visszajelzésekből tudom, hogy nem azok a beszédeim igazán hasznosak a lelkigyakorlatozók számára, amelyek engem utólag elégedettséggel töltenek el. Hanem azok, amelyek közben a résztvevők észrevették, hogy én is úton vagyok, én sem vagyok több náluk, én sem tudok mindent jól kifejezni.”

Mustó Péter SJ

„A próbák, amelyeket ki kell állni, a növekedés eszközei. Nélkülük a lélek nem fejlődne.”

Mustó Péter SJ

„Amikor az ember megdöbben azon, hogy ki is lakik benne, már nem képzeli magát ártatlannak, hanem ráeszmél, hogy ő is megszenvedtet másokat.”

Mustó Péter SJ

„Ha más ellen vétettem, vagy valamit rosszul tettem, megújítottam magamban a reményt, hogy Isten a rosszat is jóvá tudja változtatni.”

Mustó Péter SJ

„Nem azok az igazak, akik tudják tenni a jót, hanem akik megtapasztalták, hogy önmaguktól nem tudják tenni a jót, bár akarják. Elismerik, hogy Isten az Úr, nem pedig ők.”

Mustó Péter SJ

„Az összeszedettség nem az ima előfeltétele. Az imában tanulok meg összeszedett lenni.”

Mustó Péter SJ

„A test tanítja a lelket imádkozni. És nem fordítva. Ha tested nyugalomra jut, s elkezd imádkozni, a lélek megy vele.”

Mustó Péter SJ

„A környezeted hamarabb észreveszi, hogy az ima hatására mi változott meg benned. A hozzád legközelebb állók az első tanúi és megajándékozottjai a lélek működésének.”

Mustó Péter SJ

„Van rendje adásnak és elfogadásnak. Aki mindig csak ad, adóssá teszi a másikat. Aki pedig nem tud elfogadni, akadályozza a szeretet áramlását.”

Mustó Péter SJ

„Ha valaki mindig meg akarja tartani jó lelkiismeretét, gyerek marad. A belső növekedés legtöbbször csak rossz lelkiismeret árán születhet meg.”

Mustó Péter SJ

„Ha már nem azt kérdezzük, hogy miért kell szenvednünk, akkor a szenvedés tanítómesterünkké válhat.”

Mustó Péter SJ

„Keresztes Szent János írásaiban figyeltem fel a megkülönböztetésre: nem Istent keresi, hanem Istenben keres mindent.”

Mustó Péter SJ

„Ha a sötétségben csupán a fény hiányát látjuk, akkor nem tudatosítottuk, hogy csak ott van világosság, ahol sötétség is van.”

Mustó Péter SJ

„Ha nem szédülünk bele vakon és meggondolatlanul a kísértésbe, vagy nem fojtjuk el azonnal a kísértő sugallatokat, van még egy lehetőségünk, mégpedig az, hogy tanuljunk a kísértésből.”

Mustó Péter SJ

„Sokszor vallásos emberek is nagyobb jelentőséget tulajdonítanak annak, amit a teológia a megromlott emberi természetnek nevez, és kevéssé számolnak azzal, hogy a teremtett világban és az emberben Isten működik. Mintha azt feltételeznénk, hogy a rossznak nagyobb a hatalma, mint annak az erőnek amely a káoszból rendet teremt.”

Mustó Péter SJ

„Azok az emberek, akik csak akkor akarnak meggyógyulni, ha az fájdalommentes, hasonlók azokhoz, akik szorgalmazzák a fejlődést, de csak akkor, ha az nem jár változással.”

Anthony de Mello SJ

„Ha belátod, hogy nem vagy olyan bölcs, mint ahogy tegnap vélted magadról, akkor ma már bölcsebb vagy.”

Anthony de Mello SJ

„Ha békét akarsz, keresd a változást magadban, ne másokban. Könnyebb a lábadat védeni egy szandállal, mint szőnyeggel borítani az egész földet.”

Anthony de Mello SJ

„A szakadékon nem juthatsz át kis szökellésekkel.”

Anthony de Mello SJ

„Nos, vannak csodák és csodák. Nálatok azt tekintik csodának, ha Isten teljesíti valakinek az akaratát. Nálunk az a csoda, ha valaki teljesíti Isten akaratát.”

Anthony de Mello SJ

„Nincs egyetlen pillanat sem az életedben, amikor ne lenne meg mindened, ami a boldogsághoz szükséges. (…) Boldogtalanságodnak az az oka, hogy arra figyelsz, amid nincs, ahelyett, hogy arra összpontosítanál, amid éppen most van.”

Anthony de Mello SJ

„A jó cselekedet sosem olyan jó, mint amikor nem vagy tudatában annak, hogy az jó – annyira elmerülsz a cselekedetben, hogy teljesen önfeledten vagy jó és erényes.”

Anthony de Mello SJ

„A hibák, amelyeket az emberekben látunk, többnyire a sajátunk.”

Anthony de Mello SJ

„Ha szeretsz, más szemmel nézel a világra; nagylelkű leszel, megbocsátó, jószívű, pedig korábban esetleg kemény és rideg voltál. Az emberek óhatatlanul is hasonlóan viselkednek veled, s hamarosan abban a szeretetteljes világban élsz, amit te magad teremtettél.”

Anthony de Mello SJ

„Az ima négy stádiuma: Én beszélek, te hallgatsz. Te beszélsz én hallgatok. Egyik sem beszél, mindkettő hallgat. Egyik sem beszél, egyik sem hallgat: csend.”

Anthony de Mello SJ

„Senki sem szárnyalja túl azoknak a szentségét, akik megtanulták elfogadni mindazt, ami adva van.”

Anthony de Mello SJ

„Egy kimerült favágó csak vesztegette az idejét és energiáját, mert tompa fejszével vágta a fát. Azzal érvelt, hogy nincs ideje megállni, és megélezni a fejszét.”

Anthony de Mello SJ

„Mi haszna van annak, ha van szemünk, de a szívünk vak?”

Anthony de Mello SJ

„Nem alszik mindenki, akinek csukva van a szeme. És nem lát minden nyitott szemű ember.”

Anthony de Mello SJ

„A különbség nem azok között van, akik imádkoznak, és akik nem, hanem azok között, akik szeretnek, és akik nem.”

Anthony de Mello SJ

„A szentség, a nagysághoz hasonlóan, önmagáról mit sem tud.”

Anthony de Mello SJ

„Csak egy kis dicséret vagy kritika kell, hogy az énünk előjöjjön.”

Anthony de Mello SJ

„Gondolkodom, tehát öntudatlan vagyok.”

Anthony de Mello SJ

„Az igazság, amely szabaddá tesz bennünket, majdnem mindig az az igazság, amelyet legszívesebben meg sem hallanánk.”

Anthony de Mello SJ

„Jóból jót kihozni: ez az ember művészete. Jóból is rosszat kihozni: ez az ördög művészete. De rosszból is jót kihozni: ez egyedül Isten művészete.”

Bálint József SJ

„A mosoly nem kerül semmibe – mégis sokat tud elérni.”

Bálint József SJ

„A mosoly gazdagítja azt, aki kapja – anélkül, hogy szegényítené azt, aki adja.”

Bálint József SJ

„A mosoly nem tart csak egy pillanatig – de emléke örökkön élhet.”

Bálint József SJ

„Tanuld meg az embereket szüntelenül a jó oldalukról szemlélni!”

Bálint József SJ

„Kerüld a panaszkodást és a kritikát, mert ennél nincs semmi lehangolóbb.”

Bálint József SJ

„Az igazán bölcs ember végső és érzékelő látószöge az örökkévalóság.”

Bálint József SJ

„Az öregkor előtt már csak egy jó van. AZ örökkévalóság. Erre felkészülni, ebben reménykedni és ebben a reményben tenni-venni, ez az öregkor célja és értelme.”

Bálint József SJ

„Aki még nem tanulta meg az emberi szíveket az emberi nyomorúság és az isteni irgalom szemszögéből nézni, az még semmit sem látott, semmit sem tud az életből.”

Bálint József SJ

„Miért engedi Isten a rosszat? Azért, hogy a rossz megengedésével olyan világrend valósuljon meg, amely az irgalom révén a legmélyebben tárja föl előttünk az isteni Jóság titkait.”

Bálint József SJ

„A földi lét az örökkévalósághoz képest ugyan csak egy pillanat, de éppen ennek a pillanatnak helyes fölhasználása dönti el örök sorsomat.”

Bálint József SJ

„Nincs olyan emberi sors, még a legnyomorultabb is, amely ne hordozna magában valamilyen isteni értelmet.”

Bálint József SJ

„Amennyi az emberi szívben a szeretet, annyi az értelme életének.”

Bálint József SJ

„Aranyszabály: soha semmiről se legyünk túlságosan bizonyosak.”

Bálint József SJ

„Azt hiszem, a világmindenség történetének »reménystruktúrája« van. A rosszon keresztül a jóba, a halálon keresztül az életbe, a mollból a dúrba tart. Azt, hogy ez így lesz, itt még csak hisszük és reméljük. De a hitünket erősítik a világban föllelhető jóságjelek.”

Nemeshegyi Péter SJ

„Vajon miért lettek a napraforgók nap formájúak? Mert évezredeken keresztül nagy vágyakozással nézték a napot.”

Nemeshegyi Péter SJ

„A mennyországot nem várnunk kell, hanem magunknak kell építenünk.”

Henri Boulad SJ

 

Megosztom ezt a cikket:
Frissítve: 2020. január 10.