Pray György Jezsuita Levéltár, Rendtörténeti Könyvtár és Gyűjtemény

„Szükséges, hogy az elmének feledékenységét gyakran emlékeztető írásokkal segétsük” (Pázmány Péter)

A Jezsuita Levéltár és Rendtörténeti Könyvtár a rend intézményeire (egyházi és világi műveire), működésére és rendtagjainak vonatkozó, maradandó értékű levéltári forrásokat és szakirodalmat gyűjt. A levéltár jelenlegi anyagában csak kis számban találhatók a rend első korszakából származó dokumentumok, mivel az 1773. évi föloszlatással az osztrák rendtartomány és magyarországi intézményeinek levéltárai szétszóródtak. Az önálló magyar provincia történeti levéltárát a könyvtárral együtt 1934-ben alapították, ám a rend 1950. évi betiltása során a levéltári anyag is nagyrészt megsemmisült. Töredékei Pannonhalmán és Esztergomban vészelték át a diktatúra éveit. A megmaradt anyag összegyűjtése és rendezése 1991-ben kezdődött. A jelenlegi, mintegy 150 iratfolyómétert kitevő levéltár túlnyomó részét a külföldön működő magyar társprovincia (1950–1989) iratai, egyes rendházak 1950 előtti levéltárainak töredékei, valamint a XX. századi jezsuiták személyes hagyatékai teszik ki. Kiemelkedő iratanyagként említhető a magyar jezsuiták kínai missziójának levéltára. 2016-tól e-levéltári szolgáltatás keretében bővülő digitalizált állomány érhető el a levéltár irataiból.

A rendtörténeti könyvtár a levéltárhoz hasonlóan a kommunista hatalomátvétellel egy időben széthullott. Újjászervezése csak a demokratikus változások után kezdődhetett meg. Elsősorban a jezsuiták egyetemes és magyarországi történetére, valamint a tágabb egyháztörténetre vonatkozó szakirodalmat gyűjt, emellett a magyar rendtagok által írt műveket is megőrzi. Jelenleg mintegy 8500 kötetből áll a törzsgyűjtemény, amelyet közel 2000 kötetes, régi könyves (1850 előtti) állomány egészít ki. A könyvtár legrégebbi kötete 1506-ból való. Az állomány katalogizálása jelenleg is zajlik, de áttekintő online katalógusa már elérhető. A jezsuita gyűjtemények legújabb része a műtárgy-gyűjtemény, melynek leltározása az elmúlt években kezdődött meg. Festmények, szobrok, kerámiák, kisplasztikák és textilmunkák alkotják, egyre bővülő gyűjteményt alkotva. Különösen értékesek a XVI-XVII. századi jezsuita rendfőnökök korabeli barokk portréi.

Igazgató: Siptár Dániel
Munkatársak: Boda Attila, Szabó Zsófia, Szokol Réka, Kaffka Péter
Cím: 1085 Budapest, Horánszky utca 20.
Honlap: leveltar.jezsuita.hu

Frissítve: 2021. április 30.