Jezsuita mindenszentek litániája

November elsején, mindenszentek napján, az Egyház egyetlen nap keretében emlékezik meg az összes szentről. Szerzetesrendeknek is van hasonló ünnepe, amikor azokra a rendtestvérekre emlékeznek, akik hivatásukat kimagasló módon töltötték be. Magyarországon november 6.-án emlékezünk meg így a jezsuita rend összes szentjeiről. Őket hívja segítségül az alábbi litánia.

Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz!

Krisztus, kegyelmezz!  Krisztus, kegyelmezz!

Uram, irgalmazz!  Uram, irgalmazz!

Mennyei Atyaisten,  Irgalmazz nekünk!

Megváltó Fiúisten,

Szentlélek Úristen,

Szentháromság Egyisten,

Szentséges Szűz Mária,    Könyörögj érettünk!

Istennek Szent Anyja,

Jézustársaságnak Anyja és Királynője,

Úti Boldogasszony,

Keresztelő Szt.János,    Könyörögj érettünk!

Szt.József,

Szent Péter és Pál,   Könyörögjetek érettünk!

Loyolai Szt.Ignác Atyánk,  rendalapító,

Xavéri Szt.Ferenc, a misszionáriusok védőszentje,

Boldog Faber Péter,  hitvalló,

Kosztka Szt.Szaniszló, novicius.

Boldog Azevedo Ignác és Társai,  vértanúk Brazilia felé

Borgia Szt.Ferenc,  rendfőnök,

Campion Szt.Ödön, angol vértanú,

Boldog Aquaviva Rudolf és társai, vértanúk Indiában,

Gonzaga Szt.Alajos, skolasztikus, a pestis betegek áldozata,

Boldog Sales Jakab, Saltemouche Vilmos és társai, vértanúk Franciaországban,

Southwell Szt.Robert és társai, vértanúk Angliában,

Kaniziusz Szt.Péter, egyháztanító,

Boldog Anchieta József,  áldozópap Braziliában,

Miki Szt.Pál és társai, vértanúk Japánban,

Boldog Collins Domonkos, vértanú Írországban,

Ogilvie Szt.János, vértanú Skóciában,

Realino Szt.Bernardin, nép-missziós Olaszországban

Rodriguez Szt.Alfonz, segítőtestvér Spanyolországban,

Boldog Pacheco Ferenc, Spinola Károly és társai, vértanúk Japánban,

Grodecz Szt.Menyhért, Pongrácz Szt.István, kassai vértanúk, Magyarországon ,

Bellarmine Szt.Róbert, püspök és egyháztanító,

Berchmans Szt.János, skolasztikus,

Szent Gonzalez Rókus, Rodriguez Alfonz és del Castillo János, vértanúk Paraguayban,

Regis Szt.Ferenc, franciaországi nép-missziós,

Brebeuf Szt.János, Jogues Szt.Izsák és társai, észak-amerikai vértanúk,

Soveral Szt. András; és Carvalho Didák, vértanúk Braziliában,

Claver Szt.Péter, a négerek apostola Kolumbiában,

Bobola Szt.András, vértanú Lengyelországban,

Boldog de San Vitore Dénes Alajos, vértanú Oceániában,

Colombiere Szt.Kolos, a Jézus Szíve tisztelet apostola,

Boldog Maunoir Julián, nép-missziós Bretagne-ban,

Brito Szt.János, vértanú Indiában,

Hieronymo Szt.Ferenc, nép-missziós Nápolyban,

Boldog Baldinucci Antal, nép-missziós Közép-Olaszországban,

Boldog Bonnaud Jakab és társai, vértanúk Franciaországban,

Boldog Imbert József és Cordier János Miklós, vértanúk Franciaországban,

Pignatelli Szt.József, rendi előljáró Rómában,

Boldog Berthieu Jakab, vértanú Madagaszkárban,

Szent Mangin Leó Ignác, Denn Pál, Andlauer Modeste, Isoré Remi, vértanúk Kínában,

Boldog Beyzyn János, misszionárius Madagaszkárban,

Boldog Pro Mihály Ágoston, vértanú Mexikóban,

Boldog Garate Ferenc, segítőtestvér Spanyolországban,

Rubio Szent József, Madrid apostola,

Boldog Sithar Fortia Tamás és társai, vértanúk a spanyol polgárháborúban,  .

Boldog Mayer Rupert, München apostola,

Hurtado Cruchaga Szt.Albert, áldozópap Chilleben,

Jézustársaság összes szentjei és boldogjai,   Könyörögjetek érettünk!

Közbenjáró imádságok:

– Hogy mint az Úr katonái hűségesen szolgáljunk a kereszt zászlaja alatt  ebben a Társaságban, mely Jézus nevével van megjelölve,    Könyörögjünk az Úrhoz!

– Hogy egyedül az Úrnak és jegyesének az Egyháznak akarjunk szolgálni az

egyházias érzés (sensus ecclesiasticus) szellemében,

– Hogy mindig a hit védelmére és terjesztésére törekedjünk, valamint a lelkeknek a keresztény életben  és tanításban való előmenetelére, és a szociális igazságosság előmozdítására,

– Hogy Isten seregében a római pápák alatt hűséges engedelmességben szolgáljunk, készen mindig arra, hogy azonnal, minden kifogás és mentegetőzés nélkül teljesítsük parancsukat,

– Hogy Jézus Krisztus személyes szeretete egyesítse bennünk az imádságot a tevékenységgel, magunk tökéletesítését mások tökéletesítésével, a természetes és természetfeletti eszközök használatát, az egységre való törekvést a pluralizmus el-fogadásával, saját törekvéseinket az Istenre való hagyatkozással, szegénységünket az apostoli eszközök használatával, helyi elkötelezettségünket és egyetemes hivatásunkat,

– Hogy valóban ‘katolikusok’ legyünk, az Egyháznak és az egész Társaságnak érdekét előbbre helyezve a saját provinciánk érdekének,

– Hogy mentesek legyünk minden evilági érdekektől, ingyen adjuk amit kaptunk, keményen dolgozzunk (labor indefessus), készen menni oda, ahová küldenek,

– Hogy meglegyen bennünk az emberi (humánus) értékek iránt való érzék és megbecsülés, valamint a szolidaritás a szegényekkel és elesettekkel szemben,

(sensus hominis),

– Hogy éljünk együtt és szeressük a konkrét mai Egyházat, Krisztus Jegyesét és Édesanyánkat, amelyik hierarchikus és laikus tagokból áll, hivatalos és karizmatikus elemeket tartalmaz, szolgálva ezt minden emberi gyengesége ellenére, (sensus ecclesiae),

– Hogy valóban a ‘legkisebb’ Társaság legyünk, szolgálva inkább mint uralkodva, együttműködve másokkal, még névtelenül is, és egyszerűen,

– Hogy mindenben keressük és találjuk meg Istent, szeretve Őt mindenben és mindent Őbenne,

– Hogy életszemléletünk horizontja átölelje az egész világot, és így igyekezzünk elvezetni minden népet az egységre Krisztus teljességében,

– Hogy a szegénység és megaláztatás ruháját öltsük magunkra, még annak árán is, hogy bolondnak látszunk a világ szemében, csak sohase veszítsük el az Úr Jézus barátságát,

– Hogy fáradhatatlan buzgósággal és nagylelkűséggel végezzük munkánkat, és így tapasztaljuk meg mennyire felülmúlja a Te nagylelkűséged a mienket,

Könyörögjünk az Úrhoz!

Könyörögjünk

Urunknak, Jézus Krisztusnak Istene és Atyja, te ismered gyarlóságunkat, és mégis hivatást adtál nekünk.  Segíts tehát, hogy a mai Társaság is elszántan harcoljon a kereszt zászlaja alatt, hiszen a te erődből tehette ugyanezt Szt.Ignác és oly sok szent és boldog testvérünk.  Erre kérünk a mi Urunk Jézus Krisztus érdemeiért, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten, mindörökkön örökké.  Amen.

A.M.D.G.

 

(Miklósházy Attila, SJ. püspök atya által készített litánia rövidített változata)

Megosztom ezt a cikket:
Frissítve: 2016. augusztus 15.