Jezsuita Nyolcas – 2018. szeptember 9.

2018. szeptember 9-én a Jezsuita Nyolcason:

Misézik: Koronkai Zoltán
Zenei szolgálat: Inigo zenekar
A szentmise után agapé a templomkertben (rossz idő esetén az altemplomban).

Abban az időben: Jézus elhagyta Tirusz vidékét, és Szidonon át a Galileai-tóhoz ment a Tízváros határába. Itt eléje hoztak egy dadogva beszélő siketet, és kérték, tegye rá a kezét. (Jézus) félrevonta őt a tömegből, a fülébe dugta az ujját, majd megnyálazott ujjával megérintette a nyelvét. Föltekintett az égre, fohászkodott és így szólt: „Effata, azaz: Nyílj meg!” Azon nyomban megnyílt a füle, megoldódott a nyelve, és érthetően beszélt. Jézus megparancsolta nekik, hogy a dologról ne szóljanak senkinek. De minél jobban tiltotta, annál inkább hirdették. Szerfölött csodálkoztak, és hangoztatták: „Csupa jót tett: A siketeket hallókká teszi, a némákat pedig beszélőkké!”

Mk 7,31-37

A J8 facebook csoportja: https://www.facebook.com/groups/510955942343300/?fref=ts

Frissítve: 2018. szeptember 11.