A jezsuiták elkötelezettsége a sérült világ kiengesztelése

Október 18-án kedden délben tartotta meg P. Arturo Sosa, a Jézus Társasága pénteken megválasztott 31. általános rendfőnöke az első sajtókonferenciáját a kúria konferencia központjában. A sajtókonferencián részt vett P. Federico Lombardi, a generális ad providentiam asszisztense és tanácsadója.

Az Evangélium hirdetése a mai sérült világban a kiengesztelődés jegyében

„Az evangéliumot hirdetni egy új világban, főként ott, ahol erre nagyobb szükség van, elköteleződni abban, hogy a mély sebeket viselő világba a kiengesztelődést elvigyék” – jelölte meg a Társaság fontos küldetését P. Sosa, aki nem vázolta fel a Jézus Társasága új programját, viszont emlékezetett arra, hogy az általános rendgyűlés tovább folytatódik a kormányzó hivatal megválasztásával, amely segíteni fogja az új elöljárót a küldetésében.

161018_GC36_Aula_Press_Conference_IE_229

Képek a sajtótájékoztatóról, forrás: gc36.org

Termékeny kapcsolat Jorge Mario Bergoglioval

A venezuelai jezsuita elöljáró felidézte a hosszú és termékeny kapcsolatát Jorge Mario Bergoglioval és kiemelte, hogy Ferenc pápával könnyen és mélyen megértik egymást, hiszen kapcsolatuk még Ferenc pápa jezsuita rendi szolgálata idején kezdődött.

Kiengesztelődést keresni mindenki között, de különféle módon

A konferenciatermet zsúfolásig megtöltő újságírók kérdéseire válaszolva P. Sosa leszögezte, hogy a jezsuiták számára továbbra is elsődleges marad a hit szolgálata és az intellektuális képzés. Arra a kérdésre, hogy miként gondolják a jezsuiták a kiengesztelődés szolgálatát, így fogalmazott: „Kiengesztelődést keresni mindenki között, de különféle módon”.

Szemközt a világ nagy szakadásaival

„A világ minden részében érezhetők a szakadások, azok a mély sebek, melyek megosztanak bennünket és ami súlyos helyzettel szembesít minket. Mindez egy nagy felhívás a kiengesztelődésre és egy hatalmas kihívás számunkra, mert a Jézus Társasága, mint egy kisszámú közösség, legalább a mi kicsi erőfeszítésünk révén hozzájárulhat az emberek egymás közötti kiengesztelődéséhez, ami egyidejűleg kiengesztelődés Istennel és a teremtett világgal is”.

Venezuela, Kína…

Ezen társadalmi szakadások egyike éppen Venezuelában van, Sosa atya hazájában, amely kinyilvánította a nép akaratát, hogy békében szeretne élni, erőszak nélkül. Rámutatott, hogy a kőolaj, mint állami monopólium használata a demokrácia fejlődésének egyik akadálya. Kínával kapcsolatban megjegyezte, hogy a jezsuiták jelenléte különösképpen is fontos az oktatás területén.

Nem vagyok „fekete pápa”, mint egy jezsuita szolgálom az egyházat

Személyes hangon válaszolt a hogyléte felől érdeklődő kérdésre: Derűs és bizakodó lélekkel fogadta az új megbízatást, és örömmel vette a rendtársai segítségét, de főként az Úr támogatását: „Jézus Társaság különösen is az Övé és Ő bizonyára nem mulasztja el a segítségét”. Őszintén elmondta, hogy nem tetszik neki a „fekete pápa” elnevezés, mert éppen a jezsuiták, kezdve a legfőbb elöljárójukkal, a Pápa és a püspökök szolgálatában állnak. Azt is megvallotta, hogy „kora ifjúsága óta szereti a Jézus Társaságát, amikor megérintette a szentignáci lelkiség”.

A jezsuiták számára is fontos megélni a „kilépő egyházat”

Annak ellenére, hogy az utolsó három generális idős korban lemondott, a kinevezés továbbra is az egész életre szól. Azonban Sosa atya éppen Benedek pápa tanúságtételére utalt és megállapította, hogy a legfőbb jezsuita elöljáró lemondhat akkor, amikor az ereje megfogyatkozik. Ugyanakkor nyilvánvalóvá tette, a jezsuiták számára is fontos, hogy kövessék Ferenc pápa buzdítását, és így „kilépő egyházzá” legyenek. Végül az új generális kiemelte „a kommunikáció és az evangelizáció közötti termékeny kapcsolatot, ami nagyon fontos a jezsuiták számára”.

Forrás: Vatikáni Rádió

Frissítve: 2016. október 21.