Jezsuiták Magyarországon – a kezdetektől napjainkig

Vízi Elemér SJ tartományfőnök előszava:

Az egyénnek adott isteni ajándék a közösség javát is szolgálja. Az első jezsuiták úgy gondolták, hogy az egész Jézus Társasága számára jelentősége van annak, ahogyan Isten az alapító atyát, Loyolai Szent Ignácot vezette megtérésétől kezdve. Ezért kérték, hogy tárja fel nekik ezt az utat, hogy jobban megérthessék az alapító karizmát. Ez az elsősorban lelki út folytatódott tovább és bontakozott ki a Társaság történetében. Ennek az útnak a sajátos arculatát mutatja be e kötet a mindenkori Magyarországon működő és az innen szerte a világba elszármazó, különböző nemzetiségű jezsuiták szolgálatán át. Megtaláljuk benne a rendet jellemző dinamizmust és sokszínűséget éppúgy, mint a Társaság egészét vagy a helyi rendtartományt érintő akadályokat, küzdelmeket.

A könyv megírásának gondolatát a jezsuita rendtartományok – a 35. általános rendgyűlés hatására kezdődött – újraszervezési folyamata indította el. Szerettük volna, hogy jobban kapcsolódjunk gyökereinkhez, hogy a múlt felidézésével el tudjuk helyezni magunkat az átalakuló világban. Bízunk benne, hogy ugyanaz a Jézus, aki meghívta az apostolokat, majd később Ignác atyánkat, a jövőben is munkálkodik azon, hogy további társai legyenek magyar nyelvterületen is az örömhír szolgálatában. A magyarországi rendtartományhoz az utóbbi években ötvenegynéhány jezsuita tartozik. A létszám tíz-tíz százaléka Észak-Amerikában és Erdélyben, közel tíz százaléka pedig a római intézményekben szolgál. Idén öt fő kérte felvételét a rendtartományba, akik közül a legtöbben már ősszel el is kezdik a noviciátust. Küldetésünket számos nagyszerű világi munkatárs és önkéntes segíti, akik nélkül kevésbé tudnánk válaszolni a kor kihívásaira.

Az idén kezdődött kettős emlékévben – Szent Ignác megtérésének ötszázadik, és szentté avatásának négyszázadik évfordulóján – nem csupán alapítónk egyéni útjának, hanem a történelmi Magyarország területén élő jezsuita rendtagok odaadó szolgálatának felidézése is segít tájékozódni saját utunkon és a minket körülvevő világban.

A Krisztus mellett elkötelezett emberek fáklyáját adják tovább, amelynek nem csupán fénye, de ereje is van. Remélem, hogy a könyv a hivatásbarát kultúra építését is szolgálja, amennyiben a rendalapító és a magyarországi jezsuiták példája nyomán mindenki felismerheti, milyen nagy jó születik abból, amikor valaki igent mond Isten hívására és kitart benne.
Szeretném megköszönni mindenkinek, aki valamilyen formában, kisebb-nagyobb munkával vagy támogató hozzáállással segítette e kötet megjelenését. Legyen mindannyiunk számára útjelző a jövőre nézve – Isten nagyobb dicsőségére!

Budapest, 2021. július 31., Szent Ignác ünnepén


Szerkesztői előszó:

A rendalapító megtérésére emlékező 2021–2022-es Szent Ignác-év jó alkalmat kínált arra, hogy könyvünkben számba vegyük a Jézus Társasága szintén közel fél évezredes magyarországi tevékenységét. Mert bár számos publikáció olvasható a hazai jezsuiták rég- és közelmúltjáról, olyan kötet mindeddig nem létezett, amely enciklopédikus igénnyel összegyűjtötte volna e közel ötszáz év legfontosabb eseményeit, folyamatait, történeteit.

Tisztában vagyunk vele, milyen veszély fenyegeti azokat a reprezentatív albumokat, amelyek egy intézmény jubileumára szoktak napvilágot látni. Azért, hogy kötetünk sorsa – egyszeri belelapozás után – ne a könyvespolcon porosodva teljesedjen be, határozott szándékunk volt: mi nem ilyen kiadványt szeretnénk készíteni. A szerkesztés során mindvégig arra törekedtünk, hogy bárhol üsse is fel az olvasó a kötetet, mindenhol találjon olyan kapcsolódási pontot, ahonnan kiindulva tovább barangolhat a magyar jezsuiták múltjában. A történészi elbeszélést ennek megfelelően megannyi kép, infografika, ábra, életrajz vagy éppen térkép teszi szemléletessé. Kötetünket egy mai fiatal jezsuita, Mihalkov Ferenc karikatúraszerű, egyúttal elmélyült gondolatiságból táplálkozó rajzai is illusztrálják, szorosabbra fűzve a múlt és a jelen közötti kapcsolatot. Ezekből az elemekből áll össze a nagy kirakós, aminek darabjait az olvasó érdeklődésének megfelelően, a maga sorrendjében illesztheti össze.

Ez a könyv egyaránt szeretné megszólítani a szakmai és a szélesebb közönséget. Mindazokat, akik így vagy úgy kapcsolódnak a Szent Ignác-i lelkiséghez, a Jézus Társaságához, vagy csupán érdekli őket a világ legnagyobb szerzetesrendjének magyarországi története. Hogy ha bármit tudni szeretnének a hazai jezsuitákról, legyen a kezük ügyében olyan kötet, amelyet magától értetődő természetességgel ütnek fel, reményeink szerint újra és újra.

Frissítve: 2021. szeptember 21.