Jézus nevében…

A kenyérszelés gyermekkorom gyakran vissza-visszatérő képe. Édesanyám úgy szorította magához baljával a kisbabanagyságú kétkilós kenyeret, ahogy bennünket kicsi korunkban és aztán a kenyér védtelen testére belülről rajzolta a kereszt jelét háromszor is. Utána szelte fel és osztotta szét. Étkezés, Krisztus sors!

Keresztet vetünk: nyitott tenyérrel megérintjük a Képére teremtett arcunk frontját, a homlokunkat, aztán a tenyérrel a kereszt szárát rajzoljuk egészen ölünkig, amit ortodox testvéreink teljesen, tetőről talpig magukra öltenek, szó-szerint földig hajolva, míg végül a felebarátra nyitó vízszintes irányt jelöljük meg mindkét vállunkon. Minden keresztvetés egy kicsi verbális keresztelés. Szent jel, benne Isten erejével, „az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevében!

Az evangélium meghallgatására három keresztet rajzolunk magunkra: először hüvelykujjunkkal megérintjük a Képére teremtett arcunk frontját, a homlokunkat, aztán a Szó bölcsőjét, az ajkunkat és végül a szívünket, melyet ő a maga végtelen szeretetében egészen kikér magának. A gesztus térbeli mozdulat, amit elkísér a Szó. Együtt teremtik meg a kegyelmi találkozást.

Ennek a szentháromságos Isten-Neve megvallásnak rövidebb formája az egyszerű ősi invokáció: Jézus! Jézusom!

Január 3-án, Jézus Szent Nevének ünnepén az Egyház belemerül a Név titkába és hallja a Filippi levél fölséges szentpáli himnuszát, hogy „Jézus nevére hajoljon meg minden térd a mennyben, a földön és az alvilágban, s minden nyelv hirdesse az Atyaisten dicsőségére, hogy Jézus Krisztus az Úr!” (Fil 2,10-11). Halljuk a Zsoltáros szavát is: „Uram, mi Urunk, mily csodálatos a te Neved az egész világon” (Zsolt 8,10). És látjuk a Szent Családot a Templomban, „amikor elérkezett a nyolcadik nap, hogy körülmetéljék a gyermeket, a Jézus nevet adták neki, úgy, amint az angyal nevezte, mielőtt anyja méhében fogantatott” (Lk 2,21).

Még éppen csak elkezdődött az Úr 2022. esztendeje, máris örvénylő titkok forgatagába kerültünk. Valóban, jó az Isten!

Nekünk itt a földön elég egyetlen szó, hogy az egész Misztériumot megérintsük: Jézus! Szépen mondja az Igazság evangéliuma, a második század apokrif irata: „A Születéssel immár az Atya neve a Fiú!”

Éljük ezt az új évet Jézus szent Nevében!

Vértesaljai László

Frissítve: 2022. január 04.