„Jézussal a sivatagban”: online lelkigyakorlat az ausztrál jezsuitáktól (12. nap)

Tizenkettedik nap: Jézussal a Golgotán

 1. Felkészülés az imára

Ülj kényelmesen, tudatosíts bármilyen feszültséget a vállaidban vagy szorítást a mellkasodban. Engedd meg magadnak, hogy ellazulj. Nézz körbe a szobában, ami ez alatt a lelkigyakorlat alatt a te sivatagod. Nézz ki az ablakon a világra, ami most el van zárva előled. Engedd meg Istennek, hogy belépjen a szobába – és az életedbe.

 

 1. Kérd Istentől, amit szeretnél

Néhány szóban vagy egy képben ki tudod fejezni, hogy érzed magad most? Mit szeretnél, hogyan legyen Isten jelen a számodra? Kérd meg Istent, hogy nyissa meg a szívedet és az elmédet az előtt, amit adni akar ma neked.

 

 1. Napi témaindító ima

Istenem, kérlek, segíts hogy nyitott legyek feléd most és egész nap. Hiszem, hogy mindenütt ott vagy, kérlek, hadd érezzem itt és most a jelenlétedet! Hadd ismerjem fel újra, hogy szeretsz velem lenni. Ámen.

 

 1. Olvasmányok a napi imádsághoz

A nép bámészkodva állt ott, a főemberek pedig így gúnyolták őt: »Másokat megmentett, mentse meg most magát, ha ő a Krisztus, az Isten választottja!« A katonák is gúnyolták őt. Odamentek, ecettel kínálták, és azt mondták: »Ha te vagy a zsidók királya, szabadítsd meg magadat!« Felirat is volt fölötte:

»Ez a zsidók királya.« A megfeszített gonosztevők közül az egyik szidalmazta: »Nem a Krisztus vagy te?

Szabadítsd hát meg magad, és minket is!« De a másik megrótta ezekkel a szavakkal: »Nem félsz Istentől? Hiszen te is ugyanazt a büntetést szenveded! Mi ugyan jogosan, mert tetteink méltó büntetését vesszük, de ez itt semmi rosszat sem cselekedett.« Aztán így szólt: »Jézus, emlékezz meg rólam, mikor eljössz országodba.« Ő azt felelte neki: »Bizony, mondom neked: még ma velem leszel a paradicsomban!« (Lukács 23:35-43, KNB)

 

 1. zsoltár (részlet)

Istenem, Istenem, miért hagytál el engem?

Távol van szabadulásomtól

hangos jajveszékelésem.

Én Istenem, kiáltok nappal,

de te nem hallgatsz meg,

és éjjel is, de nyugtot nem találok.

 

Benned bíztak atyáink,

bíztak, és te megszabadítottad őket.

Hozzád kiáltottak és megszabadultak,

benned bíztak és meg nem szégyenültek.

 

Én azonban féreg vagyok, nem ember,

embereknek gyalázata, népnek utálata.

 

Aki csak lát, mind gúnyt űz belőlem,

félrehúzza ajkát, fejét csóválgatja:

»Az Úrban bízott, mentse meg őt,

szabadítsa meg, ha kedvét leli benne.«

 

De te, Uram, ne légy távol tőlem,

én erősségem siess segítségemre!

 

Szabadítsd meg lelkemet a kardtól,

egyetlenemet a kutyák karmából!

 

Ments meg az oroszlán torkából!

 

 1. Reflexió

Sokan a vírussal való találkozás során mindenüket elveszítették. Elveszítették az életüket, vagy elveszítették azokat, akiket a legjobban szerettek. A halál és a veszteség bizonyára számunkra is félelem és aggodalom forrása lehet ebben az elszigetelt időszakban. Jó egy napot Jézussal tölteni akkor, amikor életének és reményeinek összeroppanásával kell szembenéznie. Úgy tűnt, hogy a halála véget vet mindannak, amiben hitt, és amit ígért.

A rómaiak számára a keresztre feszítés a lázadók számára kigondolt halálnem volt. Kínzásokkal teljes, nyilvános, elnyújtott és megszégyenítő. Az embereket és az ügyüket nyilvánosan elsöpörte egy nyíltan brutális felettes hatalom. Ezért Jézus követői számára majdnem lehetetlen lehetett meglátni, hogy a kereszthalálban hogyan cselekedhetett Isten Jézuson keresztül. Jézus ígéreteiben is lehetetlen volt már hinniük.

A Lukács evangéliumból vett történet bemutatja Jézus ellenségeinek gyűlöletét és diadalát, valamint azt, hogy Jézus a saját fájdalma közepette is mennyire törődik más kétségbeesett emberekkel. Isten Jézus személyében osztozik az életünkben, a legborzasztóbb és legmegalázóbb dolgok elszenvedését is beleértve, amit csak képesek vagyunk egymással megtenni. Ezért tudhatjuk, hogy bármilyen helyzetben legyünk is, van reményünk. Jézus a haldoklásában is reményt ad az egyik megfeszített társának.

Az elszigeteltség tapasztalata persze nem olyan kínzó, mint Jézus kereszthalála. De a vírus és a gazdaságra gyakorolt hatása komolyan megpróbálhatja a hitünket és a kedélyünket. Magunkba fordulhatunk, és elveszíthetjük minden jövőbe vetett reményünket. Jézus halála megmutatja, hogy Isten a legnagyobb katasztrófák közepette sem hagy el minket, és hogy jósággal reményt adhatunk másoknak.

 

 1. Hogyan imádkozzunk?

Képzeld el Jézus kereszthalálát Jézus, Mária, a szétszéledt követők, a bámészkodók, az ellenségei és a katonák szemszögéből. Beszélgess Jézussal a saját érzéseidről ebben az elszigetelt időszakban, és az azok iránti aggodalmadról és törődésedről, akiket komolyan megrázott ez a járvány. Kérd imában Isten szeretetének mély tapasztalatát, akárhová vezessen is. Lehet, hogy hasznosnak találod elmondani a nap folyamán a 22. zsoltárt, ami a bánat és a kétségbeesés imája.

Ha gondolod, feltehetsz valamilyen halk hangszeres zenét az imádságodhoz.

 

 1. Záróima

Szerető Isten, segíts meglátnom a szeretetedet fiad, Jézus halálában, aki a halálában az emberi nyomorúság megtapasztalásának legvégső határáig elment. Segíts, hogy még az életem legaggasztóbb eseményeiben is meglássam a szeretetedet. Vigasztald a barátaimat, és mindazokat, akik a járvány miatt elszigetelődtek, elveszítették munkájukat, vagy aggódnak a családjukért. Segíts felkutatni olyan embereket, akikről gondot viselsz, mint a gonosztevőről is a kereszten. Köszönöm mindazokat az embereket, akik törődnek velem, mint ahogy Jézus is törődött a gonosztevővel. És köszönöm, akiket szeretek és akiket számon tartok, különösen azokat, akiktől most el vagyok választva. Ámen.

 

Esti ima – tizenkettedik nap

 1. Tudatosítsd Isten jelenlétét

Nézd végig a mai elszigeteltségben töltött napod eseményeit a Szentlélek társaságában. Kérd Istent, hogy az Ő szemével nézhess.

 

 1. Összpontosíts az érzelmeidre

Isten Lelke a szívünk rezdülésein keresztül munkálkodik. Pörgesd végig magad előtt a napodat, mint egy videofelvételt. Reflektálj az érzésekre, amiket megéltél a nap folyamán. Unalom? Eufória? Neheztelés? Együttérzés? Harag? Magabiztosság? Öröm? Honnan jönnek ezek az érzések? Mit mondhat ezeken keresztül Isten neked? Szólnak ezek az érzések arról, hogy mi számít neked a legtöbbet?

 

 1. Válassz ki egy alkalmat, amikor nagyon erőteljes érzéseid voltak, és éld újra

Kérd a Szentlelket, hogy irányítsa a figyelmedet valamire, ami a nap folyamán szíven talált: a szeretet érzése, unalom, ingerlékenység, nyugalom, gyűlölet, stb. Lehet, hogy egy jelentőségteljes találkozás egy másik személlyel, vagy az örömnek és a békességnek egy élénk pillanata. Az is lehet, hogy valami látszólag jelentéktelen dolog az, ami a szívedet megmozgatta, mint például egy nap felé szálló madárraj. Engedd, hogy a szíved spontán módon reagáljon az érzésre, bármit is érzel – akár hálát, akár sajnálatot, örömöt vagy haragot.

 

 1. Nézz a holnap felé

Kérd Istent, hogy adjon neked világosságot a holnap kihívásaira, ami egy újabb elszigeteltségben töltött nap lesz. Figyelj az érzésekre, amik felszínre jönnek, ahogy előre elképzeled, hogy mi vár rád holnap. Kétség? Vidámság? Nyugtalanság? Engedd, hogy ezek az érzések imává alakuljanak. Keresd Isten vezetését. Kérd a segítségét és bölcsességét. Imádkozz reményért és a jókedvért.

 

 1. Zárásként beszélgess Jézussal

Imádkozz gyógyulásért, kérd a védelmét és a segítségét. Kérd a bölcsességét a kérdéseiddel és problémáiddal kapcsolatban. Köszönd meg az életed ajándékát, azokat az embereket, akik szeretnek téged, és azokat, akiket szeretsz.

Vissza az első naphoz és a tartalomhoz.

Frissítve: 2020. november 05.