„Jézussal a sivatagban”: online lelkigyakorlat az ausztrál jezsuitáktól (6. nap)

Hatodik nap: Elhagyva a Templomban

 1. Felkészülés az imára

Ülj kényelmesen, tudatosíts bármilyen feszültséget a vállaidban, vagy szorítást a mellkasodban. Engedd meg magadnak, hogy ellazulj. Nézz körbe a szobában, ami ez alatt a lelkigyakorlat alatt a te sivatagod. Nézz ki az ablakon a világra, ami most el van zárva előled. Engedd meg Istennek, hogy belépjen a szobába – és az életedbe.

 

 1. Kérd Istentől, amit szeretnél

Néhány szóban vagy egy képben ki tudod fejezni, hogy érzed magad most? Mit szeretnél, hogyan legyen Isten jelen a számodra? Kérd meg Istent, hogy nyissa meg a szívedet és az elmédet az előtt, amit adni akar ma neked.

 

 1. Napi témaindító ima

Istenem, kérlek, segíts hogy nyitott legyek feléd most és egész nap. Hiszem, hogy mindenütt ott vagy, kérlek, hadd érezzem itt és most a jelenlétedet! Hadd ismerjem fel újra, hogy szeretsz velem lenni. Ámen.

 

 1. Reflexió a nap témájához

Szerinted Istent hol találod? A templomban? Egy gyertya előtt? Az erdőben? A boltokban? … És az otthonodban?

 

 1. Olvasmányok

A szülei pedig minden évben elmentek Jeruzsálembe a Húsvét ünnepére. Mikor azután tizenkét esztendős lett, fölmentek mindnyájan Jeruzsálembe az ünnepi szokás szerint. Amikor elteltek az ünnepnapok és már visszatérőben voltak, a gyermek Jézus ottmaradt Jeruzsálemben, és nem vették észre a szülei. Úgy gondolták, hogy az úti társaságban van. Megtettek egy napi utat, s akkor keresték őt a rokonok és az ismerősök között. Mivel nem találták, visszatértek Jeruzsálembe, hogy megkeressék. És történt, hogy három nap múlva megtalálták őt a templomban, amint a tanítók közt ült, hallgatta és kérdezte őket. Mindnyájan, akik hallották, csodálkoztak okosságán és feleletein. Mikor meglátták őt, elcsodálkoztak, és anyja ezt mondta neki: »Fiam! Miért tetted ezt velünk? Íme, apád és én bánkódva kerestünk téged.« Ő pedig ezt felelte nekik: »Miért kerestetek engem? Nem tudtátok, hogy nekem az én Atyám dolgaiban kell lennem?« De ők nem értették meg, amit nekik mondott. (Lukács 2, 41-50)

De hát gondolhatunk-e arra, hogy Isten az emberek között, a földön lakjon? Ha az ég s az egek ege nem képes befogadni téged, mennyivel kevésbé ez a ház, amelyet építettem? De hiszen csak azért készült, hogy tekints szolgád imádságára és könyörgésére, Uram, Istenem, és hallgasd meg azokat a könyörgéseket, amelyeket szolgád eléd terjeszt, hogy nyitva tartsd szemedet nappal és éjjel e ház felett, e hely felett, amelyről azt ígérted, hogy oda helyezed nevedet, és meghallgatod a könyörgést, amit szolgád hozzád intéz, s hogy meghallgasd szolgádnak s népednek, Izraelnek könyörgését. Ha imádkozik valaki ezen a helyen, hallgasd meg lakóhelyedről, az égből, s légy kegyelmes. Ha vétkezik valaki a felebarátja ellen, s kész megesküdni vele szemben, eljön és átok alá helyezi magát az oltár előtt e házban: halld meg az égből s szolgáltass igazságot szolgáid között: a gonosz eljárását torold meg az ő fején, és állj bosszút az igazért s fizess neki igaz volta szerint. Ha vereséget szenved néped, Izrael az ellenség előtt (vétkezni fog ugyanis ellened), de aztán megtér és bűnbánatot tart s könyörög nevedhez s esdekel ezen a helyen, halld meg az égből s bocsásd meg népednek, Izraelnek bűnét s hozd vissza őket erre a földre, amelyet nekik és atyáiknak adtál. Ha bezárul az ég és nem hull eső a földre a nép bűnei miatt, de aztán, minthogy sanyargatod őket, könyörögnek hozzád ezen a helyen s vallják nevedet s megtérnek bűneikből, halld meg Uram az égből és bocsásd meg szolgáidnak s népednek, Izraelnek a bűnt, és mutasd meg nekik a helyes utat, amelyen járniuk kell, és adj esőt e földnek, amelyet népednek adtál birtokul. (2 Krónikák 6:18-27)

 

 1. Reflexió

Jézus minden életévében legalább egyszer ellátogatott a (jeruzsálemi) Templomba. Ahogy növekedett, minden évben egyre több mindent észrevehetett és megértett. Lehet, hogy először csak a Templom óriási méretei tűntek fel neki (mint egy modern katedrális), aztán észrevehette a különböző féle embereket, akik ott imádkoztak és szertartásokon vettek részt (fiatalok és öregek,  férfiak és nők, gazdagok és szegények, izraeliták és idegenek), és valószínűleg elkezdett kérdezősködni a szüleitől, hogy mi történik ott a Templomban. A szülei elmondták neki, hogy ott mutatják be az emberek a hálaáldozatot (egy pár gerlét) Istennek, amiért részese az életüknek.

Most Jézus 12 éves. Mivel Mária és József jól nevelték őt, Istent Mennyei Atyának ismeri, akit Abba néven (Apukám) szólít. Lehet, hogy először a mostani látogatásakor ismeri fel a Templom vallásos jelentőségét Izrael népe szempontjából. Itt van Isten földi lakóhelye, a Templom épületében, a Szentek Szentjében. Évente háromszor minden zsidó férfinak el kell látogatnia ide ünnepelni. Erre a helyre vonatkozik az ígéret, hogy a világ minden népe összegyűlik, hogy az egy Istent imádja. Ez minden idők és minden hely középpontja.

Így történhetett, hogy amikor a szülei visszaindulnak a Templomból Názáret felé, Jézus ott marad, hogy feltegyen az írástudóknak kérdéseket, talán Isten szerepéről az emberi életben, vagy hogy hogyan élhetünk Isten felénk áradó gondoskodására jól válaszolva, esetleg a papok és próféták szerepéről Izrael történetében. Elképzelhető, hogy azt szerette volna Jézus megérteni, hogy hogyan lehet, hogy Isten, akit ő bensőségesen Atyaként ismer, egyúttal ez a fenséges Jelenlét is a Templomban.

A többi látogató jön és megy. Nem vonzza őket, hogy megálljanak, és elgondolkodjanak azon, hogy mit jelent ez nekik személyesen. Jézus marad. Valamit felfedezett ott, amit azelőtt sose vett észre.

És most mit mondhatunk az otthonodról? Benne kell maradnod (nem is csak három napig!), de ahogy körbenézel most benne, milyen jelentőségét látod? Milyen történeteket őriznek a falak? Mennyire szent hely ez számodra? Lehet, hogy sose gondoltál úgy rá, mint egy szent helyre, mint Isten helyére, mint Templomra, pedig talán az. Nem itt van az, ahol szeretetet találsz és adsz? Nem itt adsz legtöbbször hálát az életedben kapott ajándékokért? Nem itt szólsz Istenhez (hangosan vagy magadban)? Isten nem azért jött személyesen a földre, hogy a bűnösökkel és a szegényekkel találkozzon, és emlékeztesse őket – minket – arra, hogy a barátjuk szeretne lenni?

Fordíts most egy kis időt arra, hogy végiggondold, hogyan lehet Isten jelen az otthonodban.

 

 1. Záróima

Mennyei Atyánk, milyen csodálatos dolog, hogy közöttünk szeretnél élni, úgy mint egy közülünk,  annak ellenére, hogy tudod, hogy tele vagyunk félelmekkel és ostoba gondolatokkal. Az Eucharisztiában minden héten hálát tudunk adni, de most itt és most, az otthonomban szeretném megköszönni neked, hogy itt vagy velem és a családommal. Kérlek, éreztesd a jelenlétedet mindazokkal, akik most a négy fal közé szorultak otthon. Hadd tapasztalják a jelenlétedet és az áldásodat. Ámen.

 

Esti ima – hatodik nap

 1. Tudatosítsd Isten jelenlétét

Nézd végig a mai elszigeteltségben töltött napod eseményeit a Szentlélek társaságában. Kérd Istent, hogy az Ő szemével nézhess rájuk.

 

 1. Összpontosíts az érzelmeidre

Isten Lelke a szívünk rezdülésein keresztül munkálkodik. Pörgesd végig magad előtt a napodat, mint egy videofelvételt. Reflektálj az érzésekre, amiket megéltél a nap folyamán. Unalom? Eufória? Neheztelés? Együttérzés? Harag? Magabiztosság? Öröm? Honnan jönnek ezek az érzések? Mit mondhat ezeken keresztül Isten neked? Szólnak ezek az érzések arról, hogy mi számít neked a legtöbbet?

 

 1. Válassz ki egy alkalmat, amikor nagyon erőteljes érzéseid voltak, és éld újra

Kérd a Szentlelket, hogy irányítsa a figyelmedet valamire, ami a nap folyamán szíven talált: a szeretet érzése, unalom, ingerlékenység, nyugalom, gyűlölet, stb. Lehet, hogy egy jelentőségteljes találkozás egy másik személlyel, vagy az örömnek és a békességnek egy élénk pillanata. Az is lehet, hogy valami látszólag jelentéktelen dolog az, ami a szívedet megmozgatta, mint például egy nap felé szálló madárraj. Engedd, hogy a szíved spontán módon reagáljon az érzésre, bármit is érzel – akár hálát, akár sajnálatot, örömöt vagy haragot.

 

 1. Nézz a holnap felé

Kérd Istent, hogy adjon neked világosságot a holnap kihívásaira, ami egy újabb elszigeteltségben töltött nap lesz. Figyelj az érzésekre, amik felszínre jönnek, ahogy előre elképzeled, hogy mi vár rád holnap. Kétség? Vidámság? Nyugtalanság? Engedd, hogy ezek az érzések imává alakuljanak. Keresd Isten vezetését. Kérd a segítségét és bölcsességét. Imádkozz reményért és a jókedvért.

 

 1. Zárásként beszélgess Jézussal

Imádkozz gyógyulásért, kérd a védelmét és a segítségét. Kérd a bölcsességét a kérdéseiddel és problémáiddal kapcsolatban. Köszönd meg az életed ajándékát, azokat az embereket, akik szeretnek téged, és azokat, akiket szeretsz.

Vissza az első naphoz és a tartalomhoz.

Frissítve: 2020. november 05.