„Jézussal a sivatagban”: online lelkigyakorlat az ausztrál jezsuitáktól (9. nap)

Kilencedik nap: Jézussal, az Irgalmas Szamaritánussal

 1. Felkészülés az imára

Ülj kényelmesen, tudatosíts bármilyen feszültséget a vállaidban, vagy szorítást a mellkasodban. Engedd meg magadnak, hogy ellazulj. Nézz körbe a szobában, ami ez alatt a lelkigyakorlat alatt a te sivatagod. Nézz ki az ablakon a világra, ami most el van zárva előled. Engedd meg Istennek, hogy belépjen a szobába – és az életedbe.

 

 1. Kérd Istentől, amit szeretnél

Néhány szóban vagy egy képben ki tudod fejezni, hogy érzed magad most? Mit szeretnél, hogyan legyen Isten jelen a számodra? Kérd meg Istent, hogy nyissa meg a szívedet és az elmédet az előtt, amit adni akar ma neked.

 

 1. Napi témaindító ima

Istenem, kérlek segíts, hogy nyitott legyek feléd most és egész nap. Hiszem, hogy mindenütt ott vagy, kérlek, hadd érezzem itt és most a jelenlétedet! Hadd ismerjem fel újra, hogy szeretsz velem lenni. Ámen.

 

 1. Olvasmányok

Ekkor fölállt egy törvénytudó, hogy próbára tegye, és így szólt: »Mester! Mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet?« Ő ezt válaszolta neki: »Mi van írva a törvényben? Hogyan olvasod?« Az így felelt: »Szeresd Uradat, Istenedet teljes szívedből és teljes lelkedből, minden erődből és egész elmédből; felebarátodat pedig, mint önmagadat«. Erre ő így szólt: »Helyesen feleltél! Tedd ezt, és élni fogsz.«

De az igazolni akarta magát, ezért megkérdezte Jézust: »De ki az én felebarátom?« Jézus akkor így kezdett beszélni: »Egy ember Jeruzsálemből Jerikóba ment, és rablók kezébe került. Azok kifosztották, véresre verték, majd félholtan otthagyták és eltávoztak. Történetesen egy pap ment azon az úton lefelé; látta, de továbbment. Hasonlóképpen egy levita is, amikor ahhoz a helyhez ért és látta őt, elment mellette. Arra ment egy szamaritánus is. Amikor odaért hozzá és meglátta, megesett rajta a szíve. Odalépett hozzá, olajat és bort öntött a sebeire, és bekötözte; azután föltette teherhordó állatára, elvitte egy fogadóba és ápolta. Másnap elővett két dénárt, odaadta a fogadósnak, és ezt mondta: ‘Viseld gondját neki, és ha többet költenél, amikor visszatérek, megadom neked.’ Mit gondolsz, e három közül melyik lett a felebarátja annak, aki a rablók kezébe került?« Az így felelt: »Az, aki irgalmasságot cselekedett vele.« Jézus erre azt mondta neki: »Menj, és te is hasonlóképpen cselekedjél!« (Lukács 10:25-37, KNB)

 

146.zsoltár (KNB)

Dicsérem az Urat, amíg csak élek,

zsoltárt énekelek Istenemnek, amíg csak leszek.

 

Boldog, akinek segítője Jákob Istene,

akinek az Úrban, az ő Istenében van reménye!

Ő alkotta az eget és a földet,

a tengert és mindent ami bennük van.

Hűségét megtartja örökre,

igazságot szerez a méltatlanul szenvedőknek,

kenyeret ad az éhezőknek.

 

Az Úr megszabadítja a foglyokat,

az Úr a vakokat látóvá teszi,

az Úr felemeli a lesújtottakat,

az Úr az igazakat szereti.

Az Úr megoltalmazza a jövevényeket,

felkarolja az özvegyet és az árvát,

de elpusztítja a bűnösök útjait.

 

 1. Reflexió

Az elszigeteltség és a korlátozások hajlamosíthatnak minket arra, hogy szűklátókörűvé váljunk, és magunk körül kezdjünk forogni. Ha a világunkat folyamatos kritika és szembenállás teszi sivataggá, akkor ez méginkább bekövetkezhet.

Jézus ilyen világban találta magát, amikor az irgalmas szamaritánus történetét elmesélte. A vallásos emberek és a világi vezetők közül kikerülő ellenfelei folyamatosan támadták Jézust azért, mert olyan emberek felé nyitott, akiket ők Isten ellenségeinek tartottak.

Amikor egyik ellensége megkérdezte őt, hogy ki az ő felebarátja, a kérdés álságos volt. Jézus egy történettel és az azt követő kérdéssel felelt. A történet kulcsa az a rosszindulat és megvetés, amellyel a zsidók a szamaritánusok felé fordultak sok esetben. Azt gondolták róluk, hogy primitív és eretnek vallási hiedelmeik és gyakorlataik vannak. Soha nem fogtak volna kezet velük. Jézus történetében azoknak a csoportoknak a képviselői, akik Jézust támadták, kikerülik a kirabolt embert, talán azért, mert a vére miatt tisztátalanná váltak volna. Ezért a szamaritánus az, aki nem csak, hogy kitisztítja a zsidó ember sebeit, de a szamara hátára is emeli, és a felépülésének a költségeit is állja egy fogadóban.

A kérdés, amit Jézus ez után feltesz, megfordítja azt a kérdést, amit neki tettek fel: “Ki az én felebarátom?” Az ügyvéd elvontan kérdezte ezt. Jézus viszont személyesen kérdezi ezt, annak az embernek a nézőpontjából, akit kiraboltak. Ki volt az ő felebarátja? Azt állítja, hogy a felebarátiság a szükségben szenvedő szüksége alapján mérhető, nem a mi saját definícióink alapján. Jézus maga is ez alapján élt.

Az elszigeteltség sivatagában töltött időnk arra hív minket, hogy gondolkozzunk el azon, hogy a mi vírus és gazdasági válság sújtotta világunkban mit jelent felebarátnak lenni. A felebarátsággal kapcsolatban gyakran merülnek fel kérdések. Látunk olyan embereket, akik gyógyszert halmoznak fel. Látunk embereket, akik a törvény kiskapuit kihasználva elbocsátják az alkalmazottaikat, vagy gyorsan eladják a részvényeiket, hogy hasznot húzzanak a helyzetből. De olyan embereket is látunk, akik kilépnek a komfortzónájukból, hogy bezárkózó időseknek segítsenek, vagy hogy saját szűkös javaikat megosszák azokkal, akiknek semmijük sincs.

Jézus mindenkit felebarátjaként kezelt. Minket is kér, hogy tegyünk így.

 

 1. Hogyan imádkozzunk?

Ha az evangéliumi résszel imádkozol, olvasd el néhányszor, és engedd, hogy beléd ivódjon. Aztán képzeld el a jelenetet a kirabolt ember szemszögéből, azoknak a szemszögéből, akik átmentek az út túloldalára, és a szamaritánus szemszögéből. Szerinted te hol lehettél volna ebben a történetben?

Beszélgess Jézussal, ahogyan egy barátoddal tennéd az elszigetelődés tapasztalatáról, és erről a történetről. A zsoltár arról beszél, ami Jézusnak kiemelten fontos. Mondd el a nap folyamán, ha hasznosnak tartod.

Ha gondolod, feltehetsz valamilyen halk hangszeres zenét az imádságodhoz.

 

 1. Záróima

Szerető Isten, maradj velem ebben a nehéz időben, a pusztában. Kérlek, légy közel mindenkihez, aki a járvány miatt elszigetelődött. Segíts nagylelkűnek lennem a felebarátaimmal. Köszönöm mindazokat az embereket, akik szeretnek engem, és akiket szeretek, különösen azokat, akiktől most el vagyok választva. Ezekben a napokban mutasd meg, kérlek, hogy milyen nagyon szeretsz engem, és szabadíts fel engem, hogy jobban tudjalak szeretni. Mindezeket Jézus Krisztus, a mi Urunk nevében kérem.

 

 1. Visszatekintés az imára

Néhány percet fordíts arra, hogy visszatekintesz az imádságodra. Ne ítéld meg, csak idézd fel azokat a helyeket, ahol a szíved felkavarodott – szeretettől, haragtól, aggodalomtól, és más érzésektől. Tárd ezeket a pillanatokat Isten elé. Ha segít neked, le is írhatod őket.

 

Esti ima – kilencedik nap

 1. Tudatosítsd Isten jelenlétét

Nézd végig a mai elszigeteltségben töltött napod eseményeit a Szentlélek társaságában. Kérd Istent, hogy az Ő szemével nézhess.

 

 1. Összpontosíts az érzelmeidre

Isten Lelke a szívünk rezdülésein keresztül munkálkodik. Pörgesd végig magad előtt a napodat, mint egy videofelvételt. Reflektálj az érzésekre, amiket megéltél a nap folyamán. Unalom? Eufória? Neheztelés? Együttérzés? Harag? Magabiztosság? Öröm? Honnan jönnek ezek az érzések? Mit mondhat ezeken keresztül Isten neked? Szólnak ezek az érzések arról, hogy mi számít neked a legtöbbet?

 

 1. Válassz ki egy alkalmat, amikor nagyon erőteljes érzéseid voltak, és éld újra

Kérd a Szentlelket, hogy irányítsa a figyelmedet valamire, ami a nap folyamán szíven talált: a szeretet érzése, unalom, ingerlékenység, nyugalom, gyűlölet, stb. Lehet, hogy egy jelentőségteljes találkozás egy másik személlyel, vagy az örömnek és a békességnek egy élénk pillanata. Az is lehet, hogy valami látszólag jelentéktelen dolog az, ami a szívedet megmozgatta, mint például egy nap felé szálló madárraj. Engedd, hogy a szíved spontán módon reagáljon az érzésre, bármit is érzel – akár hálát, akár sajnálatot, örömöt vagy haragot.

 

 1. Nézz a holnap felé

Kérd Istent, hogy adjon neked világosságot a holnap kihívásaira, ami egy újabb elszigeteltségben töltött nap lesz. Figyelj az érzésekre, amik felszínre jönnek, ahogy előre elképzeled, hogy mi vár rád holnap. Kétség? Vidámság? Nyugtalanság? Engedd, hogy ezek az érzések imává alakuljanak. Keresd Isten vezetését. Kérd a segítségét és bölcsességét. Imádkozz reményért és a jókedvért.

 

 1. Zárásként beszélgess Jézussal

Imádkozz gyógyulásért, kérd a védelmét és a segítségét. Kérd a bölcsességét a kérdéseiddel és problémáiddal kapcsolatban. Köszönd meg az életed ajándékát, azokat az embereket, akik szeretnek téged, és azokat, akiket szeretsz.

Vissza az első naphoz és a tartalomhoz.

Frissítve: 2020. november 05.