Pedro Arrupe jezsuita a szentség hírében

Új fejezet kezdődik Pedro Arrupe boldoggá-, majd szenttéavatási folyamatában: az eljárás hivatalosan is elkezdődik, és ehhez az illetékes egyházi szervek elkezdték felkutatni a szükséges dokumentációt. Egyúttal arra kérnek mindenkit, hogy ha bármilyen információval segíteni tudja az ügyet, jelentkezzen a megadott címen.

Rendelet P. Pedro Arrupe SJ boldoggá és szentté avatása ügyében
Angelo de Donatis, a Római Szent Egyház bíborosa, Őszentsége Általános Helynöke a Római Egyházmegyében:

RENDELET

Isten Szolgája Pedro Arrupe Gondra SJ boldoggá és szentté avatási ügyében

Isten Szolgája, Pedro Arrupe Gondra SJ 1991. február 5-én hunyt el Rómában. Isten Szolgája 1927-ben lépett be a Jézus Társaságába. Pappá szentelése után 1938-ban Japánba küldték, ahol először novíciusmester, majd tartományfőnök lett. 1965-ben megválasztották a Jézus Társasága 28. általános rendfőnökévé. 1981-ben súlyos betegségbe esett, mely akadályozta beszéd- és mozgásképességét. 1983 szeptemberében az általános rendgyűlés elfogadta lemondását az általános rendfőnöki tisztségről. Isten Szolgája buzgólkodott Isten országáért, megvallván hitét és előmozdítva az inkulturációt az evangelizáció terén. Életét a szeretet tettei, az egyházszeretet és a pápa iránti hűséges engedelmesség ékesítették. Engedte, hogy a Szentlélek által adott bölcsesség és szabadság vezessék. Figyelemmel kísérte az „idők jeleit”, és a „zsinati megújulás prófétája” volt. Isten szolgájának alakját mind a mai napig folyamatosan csodálják és tisztelik, mind a Jézus Társaságán belül, mind az egész világon
Minthogy az évek múlásával egyre jobban terjed Isten Szolgája életszentségének híre, és hivatalosan felkérettünk boldoggá- és szenttéavatási eljárásának megnyitására, közöljük ezt az Egyház közösségével. Egyúttal felkérünk minden egyes hívőt, hogy közölje közvetlenül vagy küldje el a Római Vikariátus egyházmegyei Bíróságának (Piazza S.Giovanni in Laterano, 6 – 00184 Roma) mindazokat az információkat, amelyekből valamiképpen kedvező adatokat lehet meríteni, melyek Isten említett Szolgája életszentsége hírének kedveznek, vagy azzal ellenkeznek.
Továbbá, minthogy a törvényes előírások szerint össze kell gyűjteni a neki tulajdonított valamennyi írást, jelen RENDELETÜNKEL megparancsoljuk, hogy mindenki, aki az Isten Szolgája által írt bármilyen írást birtokol, küldje be az említett Törvényszéknek, hacsak nem küldték már be a Boldoggáavatási Eljárás posztulátorának.
Hangsúlyozzuk, hogy a „valamennyi írás” kifejezés nemcsak a nyomtatott műveket jelenti, melyeket egyébként már összegyűjtöttünk, hanem Isten Szolgájának kéziratait, naplóit, leveleit és minden más privát írását is. Ha valaki az eredeti írásokat meg kívánja őrizni, beküldhet megfelelően hitelesített másolatokat.
Elrendeljük továbbá, hogy a jelen RENDELET két hónapig ki legyen függesztve a római Vikariátus kapuin, legyen közzétéve az L’Osservatore Romano és az Avvenire újságokban, valamint a Jézus Társasága hírlevelében.

Kelt Rómában, a Vikariátus székhelyén, 2018. december 3-án

Angelo de Donatis
bíboros
Marcello Terramani
titkár, általános helynök

(Fordította: P. Nemeshegyi Péter SJ)

Frissítve: 2019. február 07.