Kaszap István boldoggá avatása

Halála után rengeteg imameghallgatást tulajdonítottak Kaszap Istvánnak. Boldoggáavatási eljárása 1941-ben megindult, az összegyűjtött iratok latin nyelvű fordítását 1947-ben terjesztették az illetékes kongregáció elé. Hamvait kiemelték és átszállították a székesfehérvári Prohászka Ottokár emléktemplomba.

1949-ben az ÁVH lefoglalta a Kaszap-titkárság épületét, és az összegyűjtött iratok nagy részét, köztük több mint 20 000 imameghallgatást, elégették. Emléke, tisztelete azonban tovább él, 1984-ben volt novíciustársai a rendbe való belépésének 50. évfordulója alkalmából közös misét mutattak be a székesfehérvári Prohászka-templomban.

Boldoggá avatási eljárása 1990-ben indult újra. 1991-ben adódott lehetőség arra, hogy a kiegészítő egyházmegyei eljárásokat lefolytassák, melyek érvényességét a Szenttéavatási Ügyek Kongregációja 1994. november 18-án kiadott határozatával elismerte. Hősies erénygyakorlásának pápai elismerése 2006. december 16-án történt meg.

A Szenttéavatási Ügyek Kongregációjának Kaszap István erényeiről szóló határozata:

Imádkozzunk Kaszap István boldoggá avatásáért!

Jóságos Jézus, aki azt mondottad, „ha valaki utánam akar jönni, vegye fel keresztjét, és kövessen engem”, tekints hű szolgádra, Kaszap Istvánra, és az ő közbenjárására add meg nekünk a kegyelmet, amit kérünk tőled, feltéve, hogy az javunkra válik.

Mindenképpen add meg azonban a kegyelmet, hogy az ő példájára mi is mindig hűségesen szolgáljuk a Szeretet Székhelyét, Szentséges Szívedet.

Ámen.

Kérünk Istenünk, ajándékozz a mai ifjúság számára új példaképet Kaszap István személyében; add, hogy mihamarabb a magyar boldogok sorában tisztelhessük őt!


Kezdőoldal | Életrajz | Emlékezet | Imameghallgatás | Imameghallgatás