Kaszap István élete

Kaszap István SJ 1916. március 25-én született Székesfehérváron, mélyen vallásos családban. A helyi cisztercita gimnáziumban végezte tanulmányait. A gimnázium utolsó évében végzett lelkigyakorlat alatt határozta el, hogy jezsuita szerzetes lesz. Vonzotta őt a rend szegényes életmódja és Krisztus országáért lángoló lelkesedése.

1934 nyarán kezdte meg noviciátusi éveit Budán, decemberben azonban vírusos fertőzést kapott, amely testén magas lázzal járó keléseket okozott. Márciusban életveszélyes állapotban szállították kórházba, súlyos műtéten esett át.  Júliusban visszatérhetett az újoncházba, de sebei kiújultak, fájó szívvel hazaküldték szüleihez. Otthon annyira erőre kapott, hogy kivetette gennyes manduláit, azonban röviddel a műtét után torkában daganat keletkezett.

Beszállították a helyi kórházba, ahol gégemetszést kellett rajta végrehajtani. Még így is fuldoklott. Papot kért, ám mire a pap odaért, már eszméletlenül találta. Az ágya melletti asztalkán találták meg a szüleinek szánt néhány soros írását, mellyel elbúcsúzott a földi élettől:

„Isten veletek. Odafönn találkozunk. Ne sírjatok, mennyei születésnap ez. A jó Isten áldjon meg benneteket.”

1935. december 17-én adta vissza tiszta lelkét Istenének.

(Forrás: Kaszap István életrajza  a Mindszenty Alapítván honlapján)


Kapcsolódó anyagok:

Kaszap István rövid életrajza

„Sokunk meggyőződése, hogy Kaszap István egyike e fiatal szenteknek; az elmúlt évtizedekben sokan megtapasztalták a közbenjárását, és életének ma is van aktuális üzenete. Bár halála óta több mint kilenc évtized telt el, és a kommunista elnyomás idején mindent megtettek, hogy emlékét kitöröljék vagy meghamisítsák, Kaszap István emlékezete a mai napig élő maradt, tisztelete intenzív és töretlen. Élete valóban a fiatal Krisztus drága tükröződése.” (Koronkai Zoltán SJ, Kaszap István boldoggá avatási eljárásának viceposztulátora)

Ki volt Kaszap István?

Kaszap István halála után újoncmestere, Hemm János atya Endrődy Lászlót, az egyik jó tollú jezsuita papnövendéket kérte fel, hogy írja meg Kaszap István életrajzát. Az Endrődy-féle életrajz első, 1936-os kiadása hamar elfogyott; 1939-ben megjelent a második kiadás. A könyv 1948-ig további nyolc kiadást látott. A Ki volt Kaszap István? című életrajzi kötetet 1996-ban írták Endrődy László nyomán magyar jezsuiták.

Életrajza a Székesfehérvári Egyházmegye honlapján

„Erényei a szenvedésben bontakoztak ki teljes szépségükben, erejükben. Lelki végrendeletében mindenről lemondott a bűnösökért. A legsúlyosabb fájdalmak közt is naponta Te Deumot mondott ihletett szavakkal kinyilvánította élete értelmét: Szeretettel, szenvedéssel szolgálni a szeretet Székhelyét, Jézus Szentséges Szívét…”

Több magyar jezsuita hivatásának ihletője

A 2021-ben megjelent, a magyar jezsuiták közel öt évszázados történetét bemutató Jezsuiták Magyarországon – A kezdetektől napjainkig című kötetben is külön fejezetet kapott Kaszap István életrajza.


Kezdőlap | Emlékezet | Boldoggá avatás | Imádságok | Imameghallgatás