KÉK világtalálkozó Fatkában

A Keresztény Élet Közössége (KÉK) a libanoni Fatka városában tartja meg a 16-ik világszintű összejövetelét július 30. és augusztus 8. között. A Hegyi Boldogasszony konferencia központban tartott összejövetel témája: “Gyökereinktől a határokig”. Ez az összejövetel egybe esik az ignáci

laikus keresztény közösségek 450 éves születési évfordulójával.

A KÉK egy megkülönböztetésre épülő szolgáló közösség, amely elősegíti, hogy tagjai megtalálják Istent minden dologban, és Isten akaratát felfedezzék a saját életükre vonatkozóan. A közösség több mint 65 országban van jelen, és magába foglal világi keresztényeket, férfiakat és nőket, különböző élethelyzetből jövő fiatalokat és felnőtteket, akik a jezsuita rendet alapító Loyolai Szent Ignáchoz kötődő ignáci lelkiségre támaszkodva szeretnék hitüket és életüket összhangba hozni, azért hogy az evangéliumi értékekről tanúságot tevő elkötelezett keresztények legyenek, a szerint cselekedjenek és tudatosan akarjanak tenni azért, hogy szeretni és szolgálni tudják embertársaikat.

Ez lesz az első alkalom, hogy e nagyszabású összejövetelre a Közel-Keleten, pontosabban Libanonban kerül sor. A KÉK ez által is szeretné kifejezni szolidaritását a három nemzeti közösséggel, akik Libanonban, Szíriában és Egyiptomban vannak, és azokkal a keresztényekkel és népekkel, akik ebben a térségben élnek, ahol a keresztény hit gyökerei találhatóak. Velük egységben szeretne a KÉK világszintű közössége törekedni a békére, a kölcsönös tiszteletre, a testvériségre és az igazságosságra.

A világtalálkozó során a KÉK visszatekint a századok alatt megtett útjára, amelyen az Úr vezette végig. Eközben el akarja mélyíteni saját öntudatát, mint laikus keresztények szolgáló közössége. A világban szerzett tapasztalatai nyomán újra értelmezi a legsürgősebb mai kihívásokat, amelyeknek megválaszolására hivatott és keresi azokat a gyakorlati eszközöket, amelyek segítik azok orvoslásában. Ennek érdekében a KÉK három fő témát választott, amelyek mentén a helyzetet értékeli: a globalizáció (szegénység, egyenlőtlenségek), a család és az ökológia. Az összejövetel során megválasztandó új világszintű vezetőség (ExCo) fogja vállalni a most eldöntött kérdések gyakorlatba ültetését a következő öt év során.

A KÉK Általános Alapelveit a Szentszék hagyta jóvá, míg a közösségnek van egy titkársága Rómában. A KÉK első számú egyházi asszisztensét, aki segíti a lelki élet elmélyítésében szintén a Szentszék nevezi ki, aki jelenleg a jezsuiták általános elöljárója, P. Adolfo Nicolás SJ. A KÉK tagja a Katolikus Szervezetek Nemzetközi Konferenciájának (ICCO) és a Nemzetközi Katolikus Nem-kormányzati szervezetek Fórumának (CINGO). Hivatalosan is nem-kormányzati szervezetként tanácsadói tisztet tölt be az ENSZ gazdasági és szociális bizottsága mellett.

A magyar KÉK-et Speidl Bianka és Pakot Géza SJ, egyházi asszisztens képviselik Libanonban.

Budapest, 2013. július 26.

Frissítve: 2016. július 29.