Keresztény Élet Közössége

A KÉK katolikus világiak világméretű közössége. Tagjai életüket az ignáci lelkiség alapján alakítják a lelkigyakorlatok szerint. A KÉK lelkiségének célját a következő mondat fejezi ki legtisztábban: Mindenben keresni és megtalálni Istent. A KÉK azt kívánja, hogy tagjai lélekben mozgékonyak legyenek, folyamatosan késszé tegyék magukat arra, hogy meghallják Isten hívását, és erre készséggel válaszoljanak egész lényükkel úgy a közösségben, mint a közösség segítségével.

A fiatalabb generáció által szervezett NyitniKÉK tagjai kéthetente csütörtökönként 18.30-tól 21-ig tartják összejövetelüket.

RészecsKÉK Csoport: 2009-ben, részben a NyitniKÉK csoportból, alakult egy újabb, hasonlóképpen fiatal felnőttekből álló közösség. A csoport tagjai között egyedülállók, házasok és jegyesek is vannak. Kéthetente, a páratlan hetek csütörtökein találkoznak 18.30 és 21 óra között.

Adventi és húsvéti időszakban a Mindennapok Lelkigyakorlatát hirdetik meg az érdeklődőknek.

Bemutatkozás

A Keresztény Élet Közössége a föld sok országában létező és működő laikus közösség. Eredete 1540-re vezethető vissza, amikor Loyolai Szent Ignác és társai kezdeményezésére a világ különböző tájain laikus közösségek jöttek létre…

Lelkiségünk

‘Közösségünk lelkiségének középpontja Krisztus;

az Ő életében, és a húsvéti misztériumban való részesedés.

Forrásai a Szentírás, a liturgia, az Egyház tanítása, annak folyamatos fejlődésében, és Isten akaratának megnyilvánulása korunk eseményeiben.

Ezen egyetemes források keretén belül lelkiségünk sajátos forrásának és jellegzetes eszközének tekintjük Szent Ignác lelkigyakorlatait.

Hivatásunk arra szólít, hogy ezt a lelkiséget éljük, amely nyitottá és készségessé tesz mindarra, amit Isten mindennapi életünk konkrét helyzeteiben kíván tőlünk.

Az imádságot, a személyes és közösségi megkülönböztetést, valamint a napi kiértékelést és a lelki vezetést (lelki kísérést) különösen fontos eszköznek tekintjük arra, hogy Istent mindenben keressük és megtaláljuk.’

(Részlet a Keresztény Élet Közössége ‘Általános alapelvei’-ből)

Történetünk

A Keresztény Élet Közössége a föld sok országában létező és működő laikus közösség. Eredete 1540-re vezethető vissza, amikor Loyolai Szent Ignác és társai kezdeményezésére a világ különböző tájain laikus közösségek jöttek létre. Ennek folytatása volt a Jean Leunis SJ által életbe hívott Mária Kongregáció, amelyet XIII. Gergely pápa az 1584. december 5-én kelt ‘Omnipotentis Dei’ bullával hivatalosan jóváhagyott. XII. Piusz pápa 1948. november 27-én kelt ‘Bis saeculari’ apostoli konstitucíójával megerősítette a közösséget, és felhívta a tagságot, hogy térjenek vissza az eredeti lelkiséghez. A megújult közösség 1967-ben a Keresztény Élet Közössége nevet vette fel. A KÉK Világközösségnek (CLC – Christian Life Community) mintegy 70 országban van nemzeti közössége. Az európai KÉK weblapja: cvx-clc.net

Magyar közösségek

A magyar KÉK kezdetei 1990-re nyúlnak vissza, amikor német jezsuiták vezetésével az első lelkigyakorlatot és lelkigyakorlat-vezető képző szemináriumot megtartották. Ez az élő kapcsolat azóta is megvan a magyar KÉK és a német GCL között. A GCL ‘hivatalosan’ is a magyar KÉK ‘patronáló’-ja.

Jelenleg Budapesten, Vecsésen, Miskolcon és Szegeden működnek KÉK-csoportok. Ezek alakulása többféle módon történhet. Az egyik mód, hogy az érdeklődők résztvesznek szentignáci lelkigyakorlaton, hétköznapok lelkigyakorlatán, s ha ezt a lelkiséget magukhoz közelállónak érzik, csatlakoznak egy KÉK-csoporthoz. Más esetekben a KÉK-csoport tagok meghívják barátaikat a közösségbe, akik aztán – megismerve ezt a lelkiséget – megmaradnak ezen az úton. A 2000-es évek elejétől a magyar jezsuiták kezdeményezésére és támogatásával újabb KÉK-csoportok jöttek létre.

A szentignáci lelkiség megélésében a KÉK-et egy jezsuita egyházi asszisztens segíti.

Ha felkeltettük érdeklődésedet, és további információhoz szeretnél jutni a KÉK-ről, vagy szeretnéd felvenni velünk a kapcsolatot, keresd meg a következő személyek valamelyikét:

Bárdosy Éva (Budapest)
Telefon: +36/20/551-81-23
e-mail:

Ercsey Zsófia (Budapest)
Telefon: +36/1/630-31-09
e-mail:

Nagyné Bereczki Katalin (Vecsés)
Telefon: +36/70/224-33-05 vagy +36/30/74-99-810
e-mail:

Pap Csabáné Kati (Miskolc)
+36/20/473-97-25
e-mail:

Frissítve: 2021. január 31.