Keresztes Szent János: Istenismeret és Istenszerelem

KERESZTES SZENT JÁNOS: ISTENISMERET ÉS ISTENSZERELEM C. KÖNYV BEMUTATÓJA

A kötetet ismerteti: Szepesi Edit (fordító), Horváth Róbert (szerkesztő) és Laki Zoltán (a Sursum Kiadó vezetője)

Házigazda: Sajgó Szabolcs SJ

www.parbeszedhaza.hu

2019.06.07. 17:00

Keresztes Szent János értekezése a misztikus út lényegét és végső célját, módszereit és állomásait, gyümölcseit és akadályait mutatja be. Mit jelent az állító és a negatív módon elért Istenmegismerés? Miben áll Isten felfoghatatlansága? Miért fontos az élő hit és a természetfeletti erények gyakorlása? Hogyan lobbanhat fel bennünk az Istenszerelem lángja? Miért és miként kell meghalnia a léleknek, hogy Istennel egyesülhessen? Többek között ezekre a kérdésekre ad választ a kereszténység talán legnagyobb misztikusának skolasztikus tömörséggel és világossággal megírt műve, mely első ízben olvasható magyar nyelven.

Idézet a könyvből:

„A keresztény hit nem elégszik meg Isten puszta megismerésével, amint azt korunkban egynémely hitehagyó véli, hanem az ember számára a hit világosságát és tetteit rendeli, mert ezek nélkül a hit halott, s legfőképpen minden tettek legmagasabbikát, melyet más teremtmény el nem érhet, vagyis a lélek Istennel való tökéletes egységét és Őbenne való átalakulását. Az ember erre teremtetett, elsőrendű célja ez, minden Isten által nyújtott természetes es természetfeletti eszköz e célból rendeltetett, amennyiben valóban ezt kívánjuk es óhajtjuk, s egyesülésen nem mást értünk, mint két dolog eggyé tételét, ahol pedig a léleknek es Istennek kell egységgé, ugyanazon dologgá válnia.”

Frissítve: 2019. május 29.