Kezdődik a 11. Gyökerek Tábor!

Jól teltek az elmúlt hónapok, kedves Barátunk? Itt a jezsuiták háza táján zajlik az élet most is, mint mindig. Éppen túl vagyunk az éves jezsuita nagytalálkozón, ahol a magyar rendtartomány tagjai legalább évente egyszer találkozhatnak, megélhetik a nagy közösségük élményét. Ahogyan a találkozó alatt is már, továbbra is tart a rekkenő hőség, ami ma is bizonyára újabb rekordokat dönt majd meg. De valami egyéb fontos esemény is folyik. Egy komoly önkéntes szervezési munka.

Rövid nyári levelünkkel szeretnénk bemutatni egy aktuális gyerek programot, amihez a szervezők, lebonyolítók minden segítséget szívesen fogadnak.

Álljon itt az ő levelük:

 

Kedves Barátok, Ismerősök!

2003-ban volt az első Gyökerek Tábor a magyar jezsuiták által fenntartott kispesti Kollégiumban szentignácos diákok szervezésében (www.szentignac.hu). Az egyik akkori kollégista, Tóth Andris ötlete volt. Megírtuk az első pályázatokat, nyertünk és hívtuk a gyerekeket. Akkor még csak egy régióból, Kárpátaljáról. Célunk kezdetteől az volt, hogy olyan hátrányos helyzetű határon túli magyar gyerekeket érjünk el, akiknek más módon nem lenne lehetőségük az anyaországba ellátogatni.

A tábor a Gyökerek nevet a második nyáron kapta, amikor a mai Vajdaság területén élő al-dunai bukovinai székely gyerekeket és erdélyi székely gyerekeket táboroztattunk együtt – a hangsúly a közös gyökerekre tevődött. Azóta minden évben ezt próbáljuk megélni. A régiók számát növeltük, az elmúlt évek táboraiban legalább 3 határon túli magyar területről érkeznek táborlakók. A tábort indító öregdiákok egy része csak nem akar elkopni, vissza-visszajárnak, de nagy örömünkre mindig vannak új ignácosok is a szervező csapatban a folytonosságot biztosítandó! Fantasztikus ebben a korosztály szempontjából is változatos közegben együtt dolgozni a táborért.

2010-ben a Junior Príma Díj Magyar oktatás, köznevelés kategóriájában a Szent Ignác Jezsuita Szakkollégiumból kiinduló Gyökerek tábor a 10 kitüntetett egyike volt. Köszönjük Bóna Juditnak, hogy felterjesztett bennünket erre a díjra 🙂

esztergom1

Idei táborunkat 2013. augusztus 9-17. között tartjuk. Délvidékről, Kárpátaljáról és Erdélyből érkezik 34 gyermek kísérőikkel. Erdélyből a székelyvarsági Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskolából jönnek a gyermekek, akik nagy szegénységben élnek. Kárpátaljáról Fancsikáról, a görög katolikus parókiával való együttműködésben, Délvidékről pedig Székelykevéről várjuk a 11-15 év közötti leendő táborozókat. Kiválasztásukban a legfőbb szempont idén is a rászorultság mértéke: az érkező gyerekek nem csak anyagi szempontból, hanem sokszor kulturálisan és/vagy szociálisan is hátrányos helyzetűek, és majd mindegyikükre igaz, hogy soha sem járt még Magyarországon, és a Gyökerek nélkül lehetősége sem lenne.

A táborokat az anyagi oldalt tekintve pályázatokból, a jezsuita rend nagylelkű támogatásából finanszírozzuk. Nagyon megtisztelő és nagy öröm számunkra, hogy vannak olyan volt szentignácosok is, akik nyomon követik táboraink szerveződését és rendszeresen támogatják anyagilag is.

Idén két pályázati lehetőségünk volt, nyert mindkettő, de összességében a tábor költségvetésének 40%-át tudják ezek a források fedezni. Ezért fordulunk Hozzátok, és szeretnénk segítségeteket kérni most elsősorban anyagi támogatás formájában, hosszabb távon támogató kapcsolatok kialakításával, ötletekkel.

A korábbi évek tapasztalata, hogy egy gyerek nyaraltatása 35.000 Ft-ba kerül, amely összeg az utaztatásukat, ahol szükséges, az  útlevelek, engedélyek elkészíttetésének költségeit, az étkezést és a programokat tartalmazza. Amennyiben tehetitek, fogadjatok örökbe egy gyerkőcöt egy hétre és nyaraltassátok a Gyökerek táborban! Természetesen bármely összegű adományt örömmel és köszönettel fogadunk.

A Jézus Társasága Alapítványnál vezetett alszámlaszámunk:

Jézus Társasága Alapítvány
11100104-18064333-20000002

Köszönettel,
a tábor szervezőcsapata

gyokerektabor.hu
facebook.com/gyokerektabor

 

Frissítve: 2016. július 29.