Kisboldogasszony Születése – József Phạm Đình Ngọc SJ írása

Tavaly nyáron Jeruzsálemben és Názáretben voltam. Hálás vagyok, sokat megtudtam Máriáról, különösen születéséről. Napjainkban Szentföldön két hagyomány van Szent Joachim és Szent Anna házáról, ahol Szűz Mária megszületett. Lukács evangélista szerint Gábor arkangyal a názáreti Szűz Máriával beszélt (vö. Lk1, 26-38). Ezért lehet, hogy Mária itt született és nőtt fel. Most a pompás Angyali Üdvözlet Bazilika áll ott, ahol Mária szülei élhettek. Egy másik hagyomány szerint Jézus nagyapja és nagyanyja viszont Jeruzsálemben élt, ezért Mária valószínűleg itt született. Valóban, a Betesda-fürdő mellett az 5. század elején Szent Anna tiszteletére templomot építettek, itt szeptember 8-án emlékeznek meg Mária születéséről. Ma ez is látogatható (a Juh Kapuhoz közel). A templom alatt kis barlang van, ott születhetett Mária. De pontosan mikor?

Természetesen senki sem tudja pontosan, hogy mikor született a Szűzanya, mert a Bibliában semmit sem olvashatunk erről. Azt tudjuk csak, hogy a Katolikus Egyházban már nagyon korán ünnepelték ezt az ünnepet. Valóban, a szírek, a bizánciak és a rómaiak a 7. század végétől kezdve már szeptember 8-án ünnepelték. Miért? Szeptember 8-án éjjel egy ember hallotta, hogy az angyalok énekelnek a mennyben, és amikor megkérdezte az okát, azt mondták neki, hogy örülnek, mert a Szűz Mária azon az éjszakán született (csak hagyomány!). Érdekes, hogy ekkor kezdődik a naptári ősz, így az ég világos és hűvös az időjárás. Jó és szép az enyhébb idő, melynek kezdetét a nyár után ez a nap jelzi.

Visszatekintve az üdvtörténetre, Mária születése különlegesen fontos, mert Isten egy tiszta lányt készített elő, édesanyának az ő Fia számára. Ezért, amikor a kis Mária világra jött, mindenki izgatott volt. Innentől kezdve az Atyaisten családot készített Jézusnak ezen a világon. Az ünnepi benedictus antifónájában így imádkozunk: „Születésed, Istenszülő Szűz, örömet hozott az egész világnak: tőled született az igazság Napja, Krisztus, a mi Istenünk, aki megszüntette az átkot, és áldást hozott, legyőzte a halált, és nekünk örök életet ajándékozott.”

Mint minden család az égbolt alatt, Anna szülésekor az egész családja boldog volt a kislány világra jötte miatt. Ők soha nem gondolták, hogy ez a kisbaba később az Isten Fiának anyja lesz. A zsidó nők közül abban az időben talán sokan remélték ezt a kiváltságot, mert az ószövetségi Szentírásban Izajás próféta így jövendölt: “Íme, a szűz fogan, fiút szül, és Immánuelnek nevezi el.” (Iz7,14). Akkor, azon a napon a prófécia e kisbaba számára teljesült, hiszen ő kegyelemmel teljes, az Úr van ővele.

Az Egyház így dicsérte őt: “Amikor megszületett a legszentebb Szűz Mária, akkor fény ragyogott a világra: boldog nemzetség, áldott gyökér, és áldott a Gyümölcse is.” Mi is boldog születésnapot kívánunk neki! Szerencsések vagyunk az ő élete miatt, és mivel megosztja velünk az életünket. Sőt, hálásak vagyunk neki és együtt örülünk vele ma, mivel ő az élete folyamán később nagyszerű küldetést kapott: az Isten Fiának megszülését. Ennek köszönhetően Mária által „az Ige testté lett, és köztünk élt” (vö. Jn1, 1-18).

Végül, mi mindannyian, Mária anyánk gyermekei, örök dicsőséget kívánunk neki! Üdvözlégy Mária! Szeretnénk minden utazásunkat a Kisboldogasszonnyal megtenni nagy küldetéseinkben. Azt hisszük, hogy Isten mindenkinek adja Máriát a világban és ez egy csodálatos ajándék. Isten Anyjával boldogan és békésen élhetünk.

isboldogasszony, könyörögj érettünk!

Frissítve: 2018. szeptember 12.