Kit keresünk?

Nicholas Austin brit jezsuita nemrég írt egy cikket arról, hogyan jellemzi Szent Ignác az általános rendfőnök főbb tulajdonságait, illetve, hogy mit jelent ez számunkra, napjainkban. A cikk spanyol nyelven a Manresa spanyol folyóiratban jelent meg. Íme az összefoglalója.

Tagadhatatlanul nagy kihívást jelent ez a leírás, mely szerint “azok soraiból válasszák meg az általános rendfőnököt, akik minden erényben kiválóak, a társaság díszére nagy érdemeket szereztek, és a Társaságban már hosszabb ideje ilyennek bizonyultak.” [735]. Gyakorlati képességeinél is jobban, figyelembe kell venni a szíve és elméje belső tulajdonságait, amiket Szent Ignác “erényeknek” nevez. Az alapító nem csupán egy szakértőt képzelt el a rend élére, hanem egy bizonyos típusú személyt, aki képes vezetni, mindenek felett példájával, és mindannyiunk számára tükröt és követendő példát mutat. Amit leginkább kíván Szent Ignác, az nem más, mint hogy a rendfőnök atya jó jezsuita legyen.

Mai fogalmakkal így fogalmazhatunk: A Rendfőnök mindenekfölött legyen mély lelkiségű, barátsága Istennel imádságban, tetteiben és emberi kapcsolataiban nyilvánuljon meg, és szíve legyen szabad, hogy alázatos, igaz és bátor szeretettel tudjon vezetni. Legyen jótetteiben kezdeményező és kitartó, tanúsítson nagylelkűséget sikerben és kudarcban egyaránt. Továbbá ügyeljen egészségére és megjelenésére. Teljes szívével, lelkével és testével a magis szellemében éljen, nyitottsággal Isten felé, és mások felé is.

Ez a leírás oly magas követelményt támaszt, hogy talán nem is lehet olyan embert találni, aki akár egy kicsit is megfelelne neki. Ugyanakkor úgy látszik, Szent Ignác tisztában volt ezzel a gonddal, és ezért tett a végére egy utolsó ismérvet, amely magába foglal három elengedhetetlen tulajdonságot: “Ha pedig a felsorolt tulajdonságok közül egyik-másik néha hiányozna is, semmiképpen se hiányozzon az erkölcsi kiválóság, a Társaság iránti szeretet és a jó ítélőképesség, megfelelő tudással párosulva.” Más szavakkal, a leglényegesebb tulajdonságok az egészséges jellem, a Társaság iránti szeretet, és a műveltségben gyökerező józan ész.

Frissítve: 2016. október 20.