Kivándorlás és menekültkérdés ma

Európa, a Közel-Kelet és Afrika-Madagaszkár Jezsuita Provinciálisainak nyilatkozata

KIVÁNDORLÁS ÉS MENEKÜLTKÉRDÉS MA

„Nem szabhatjuk a határokat a saját kedvünk szerint.”

Róma, 2013. október 25. péntek

Mindannyian tanúi voltunk a mérhetetlen szenvedésnek, ami a menekülteket és családjaikat az elmúlt hetek során érte, s ami a közelmúltban történt tragikus lampedusai eseményekben csúcsosodott ki. Az elmúlt húsz év alatt sok ezer ember vesztette életét, amikor a dél-olasz kikötővároson keresztül Európába próbált eljutni. Ferenc pápa Lampedusában tett látogatása során együttérzését, felháborodását és bánatát fejezte ki a menekülteket ért események kapcsán.

Mi, Európa, a Közel-Kelet és Afrika-Madagaszkár jezsuita provinciálisai és főbb elöljárói, a két kontinens mintegy 6000 jezsuita rendtársának képviseletében csatlakozunk Ferenc pápához, aki szívén viseli az otthonaikat egy jobb élet reményében elhagyó, ezzel hatalmas kockázatot vállaló menekültek sorsát. Úgy látjuk, e súlyos erkölcsi kérdés sürgetően kiált társadalmaink felé. Ezért született az alábbi nyilatkozat.

Életeket menteni – egy alapvető erkölcsi kötelesség

A kivándorlási hullámok hátterében összetett okok állnak: mindenekelőtt háborúk, üldöztetés, gazdasági instabilitás, környezeti katasztrófák és a népességet eltartani képtelen gyenge államok. Bármi is legyen az ok, a lampedusai tragédia arra hívja fel a figyelmünket, hogy egészen a legalapvetőbb emberi kötelességünkhöz kell visszanyúlnunk: életeket menteni. Ez alapvető erkölcsi kötelességünk.

Meg kell szüntetni a fegyverek Afrikába szállítását

Európának vállalnia kell a felelősséget a globális kivándorlás ügyében. Számos európai állam – vagy vállalat – szállít fegyvert Afrikába, gyakran titokban. Ezek a fegyverek konfliktusokat szítanak, a konfliktusok pedig kivándorlási hullámokhoz vezetnek. Világunk oly mértékben összefonódott, hogy nem elég többé figyelmünket egyedül a Mediterráneum felé összpontosítanunk.

A Dublini Rendelet

Több európai ország nyitott a menedékkérők számára. Ugyanakkor a „Dublini Rendelet” egy kitétele, mely szerint egy menedékkérő kérelmének elbírálása annak a tagállamnak a feladata, amelynek területén a kérelmező belépett az EU-ba, megnehezíti a menedékkérők befogadásának elosztását, és egyenlőtlen megoszlást eredményez. Európa minden országának szolidaritást kell vállalnia, támogatnia kell egymást, és ki kell vennie részét a menekültkérdés megoldásában.
A menedékkérők fogva tartását meg kell szüntetni; a fogva tartott menekültek életkörülményein javítani kell.

  • Ellenezzük a menedékkérők letartóztatását. Létezik más alternatíva is, amelyet néhány ország már kipróbált, és jól működőnek bizonyult.
  • A gyermekeknek – akár kivándorlók, akár menekültek – sokkal nagyobb védelmet kell nyújtani, valamint biztosítani kell a jogot, hogy minőségi oktatásban vehessenek részt.
  • A fogvatartott kivándorlók életkörülményei gyakran embertelenek. Szem előtt tartjuk, hogy a kormányokon és szociális védelmi rendszereiken nagy a nyomás, mégis vannak bizonyos alapvető emberi és lelki igények, melyek kielégítése erkölcsi kötelesség.

 

Ne engedjünk a szélsőséges politikai nézeteknek

Aggodalommal figyeljük, milyen nagy hatást gyakorolnak szélsőjobboldali nézetek számos politikusra. Ahogy a szavazatokért folyó küzdelem és választási folyamat egyre intenzívebbé válik, félő, hogy e szélsőséges populista irány fogja uralni a politikai vitát. Kérjük a politikusokat, hogy ne engedjék, hogy a szélsőséges nézetek és formák határozzák meg a közéleti párbeszéd tónusát. A 20. század Európája megmutatta mi történik, amikor szélsőséges csoportok kerülnek uralomra és veszik kezükbe az irányítást. Buzdítunk mindenkit a kivándorlók saját országaiban, hogy törekedjenek a békére és igazságosságra, hogy minden állampolgár családja biztonságos otthonra találjon.

Támogatnunk kell azokat, akik egy jobb világért dolgoznak

Örömmel látjuk minden szerv, püspöki konferencia, egyházi csoport, civil szervezet bátor erőfeszítését, amelyek céljukként a menekültek és kivándorlók ügyének előmozdítását tűzték ki. Jezsuitaként különösen köszönjük a spanyolországi Jezsuita Menekült Szolgálat (Servicio Jesuita a Migrantes) és más jezsuita szervezetek odaadó és színvonalas munkáját. S mint a Jézus Társasága Európában, a Közel-Keleten és Afrika-Madagaszkárban, ezúton megújítjuk elköteleződésünket a nélkülözők, a társadalom peremére jutottak, a legszegényebbek szolgálata mellett, s a hívők imáiba, és minden jóakaratú ember gondjaiba ajánljuk a menekülteket.

Megjegyzés: Európa és a Közel-Kelet Jezsuita Provinciálisai október 17-én az éves római találkozójuk alkalmával személyesen, Afrika és Madagaszkár provinciálisai október 24-én elektronikus úton hagyták jóvá ezen nyilatkozatot.

 

 

Frissítve: 2016. július 28.