Kollégiumok Szent Ignác szellemében

Támogassuk együtt a rászoruló, kimagaslóan teljesítő jezsuita szakkollégistákat! A magyarországi jezsuiták három szakkollégiumot tartanak fenn, és két-két további egyetemi, illetve középiskolás bentlakásos intézményben folyik ignáci lelkiségű nevelés. S hogy lesz-e miniszterelnök vagy alkotmánybíró a jezsuita szakkollégiumok valamely hallgatójából? Ha nem, az sem baj: a rend magyar intézményeiből a világra nyitott, felelősségvállalásra és kritikai gondolkodásra kész értelmiségiek egész sora kerül ki. Szőnyi Szilárd írása

Szent Ignác mint „szuperhős”

Napjainkban világszerte kétmillió fiataltanul a 2100 jezsuita szellemiségű iskola és 180 egyetem valamelyikében. És bár idehaza a közösség csak egy gimnáziumot működtet, Miskolcon, az része a rend iskolahálózatának, s a magyarországi egyházmegyei társintézmények közül többen érdeklődést mutatnak az oktatási alapelvei iránt. „Már csak azért is, mert, ahogy az egyik tanár kolléga tréfálkozva megjegyezte, Szent Ignácot olyan »szuperhősként« állíthatjuk példaként a fiatalok elé, akinek istenkeresése, küzdelmei közel állnak hozzájuk” – nyilatkozza Rudan Mária. A magyar provincia felnőttképzési tevékenységét összefogó pedagógiai műhely ezért, miközben széleskörű képzési palettát kínál a gyermek- és ifjúságvédelemtől, a biztonságos internethasználattól a stresszkezelésig, a teremtésvédelemig és a menekültkérdésig, arra összpontosít, hogy a jezsuita tapasztalat miként hasznosítható nevelési közegben.

E kurzusokon vissza-visszatérően előkerül a rendalapító nevéhez fűződő alapelv, vagyis a tapasztalatszerzés, az ezt feldolgozó reflexió, valamint a mindebből következő cselekvés hármasa. Nem véletlen, hogy utóbbi jegyében hazánkban az oktatási intézmények közül épp a Fényi Gyula gimnázium vezette be elsőként a szeretetszolgálat gyakorlatát, melynek alkalmazását később közösségi szolgálat néven a kormány az ország összes iskolája számára előírta.

Ami a felsőoktatást illeti, a hazai jezsuita szakkollégiumok zászlóshajója az 1990-ben alapított, Szent Ignác nevét viselő budapesti intézmény a józsefvárosi Horánszky utcában. Az egyházi vonatkozású épületek miatt kis Vatikánként is emlegetett környéktől kőhajításnyira vagy fél tucat egyetem található, így a bentlakók a kapun kilépve szinte azonnala Krúdy utca és a Mikszáth tér fémjelezte pezsgő diáknegyedben találják magukat.

De pontosan mi teszi a szakkollégiumot? A közel 90 akkreditált intézmény alapelveit az 1990-es években fektették le közös chartában; eszerint autonómiával, önkormányzattal rendelkező, szakmai kiválóságra törekvő, a társadalmi problémákra érzékeny egyetemisták lakóközösségéről van szó, melyhez a Szent Ignác esetében a jezsuita szellemiség is társul. Az intézmény rektorát elsőként arról kérdezzük, hogy ez náluk miként érhető tetten.

„A legnyilvánvalóbb módon a kollégiumi lelkész személyében, de ha csak lehet, az egyes tantárgyakban is megjelennek a jezsuita szempontok. Ezen kívül van ignácos imafüzetünk, és a helyi rituálékhoz az is hozzátartozik, hogy vizsgaidőszak alatt a hallgatók imádkoznak egymásért” – magyarázza Sárvári Balázs.

 

Tétre menő önkormányzatiság

Mármost az önkormányzatiság nem puszta szólam. A kollégisták maguk döntenek például a meghívott előadók személyéről – járt már itt miniszterelnök is a szervezésükben –, az intézményben diákbizottság működik, széles jogosítványokkal, a bentlakók közgyűlésén pedig a rektornak még szavazati joga sincs. „Ez is azt célozza, hogy jó döntésekre képes értelmiségieket neveljünk; olyan embereket, akiknélnem biztos, hogy ott lesz a kassza kulcsa vagy az aláírási jog, de a gondolat erejével tudnak vezetni” – mondja a rektor.

A szálak itt kapcsolódnak a kispesti roma szakkollégiumhoz. A 2011-ben létrejött, ugyancsak jezsuita intézmény vezetője, Hámori Orsolya elmeséli:

„Sok munkába telt, míg hallgatóink késztetést éreztek az öntevékenységre. Többek között azonban a Szent Ignác diákbizottságának megismerése után rákaptak az ízére, és részben ebből a kapcsolatból fakadt, hogy egyre több mindent a maguk kezébe vettek, a kollégiumi tagsági jogviszonyról való döntéstől a szakmai programokig.” És ami a megcélzott társadalmi státust illeti, a rektor úgy fogalmaz: „Törekvésünk, hogy bentlakóink az értelmiségi léthez szükséges beszélgetésekben kellő felvértezettséggel vehessenek részt.”

Ez is mutatja, hogy a két kollégium más-más réteget szólít meg. A Szent Ignácban a szó legjobb értelmében vett elitképzés folyik: az innen kikerülők sablonmunkára nehezen kapható, kreatív, felelősségvállalásra kész fiatalok. A roma társintézményben viszont vállaltan előnyt élvez a hátrány, azaz ide nem annyira az eleve legkiválóbbak, inkább az otthoni közegük ellenére sokra hivatottak kerülnek be. A Horánszky utcai kollégiumhoz hasonlóan itt is a legkülönfélébb területekről érkeznek, és ugyanúgy van hallgatójuk a Nemzeti Közszolgálati Egyetem bűnügyi nyomozó szakáról, mint a Vienna Konservatorium budapesti tagozatáról.

Az előírások szerint a hallgatók legalább 60 százalékának cigány háttérből kell jönnie, de mivel ez különösen érzékeny személyes adat, kizárólag önbevallás alapján lehet valakit ide sorolni. A felmérések szerint viszont a legtöbb érintett kisdiákot már az általános iskolában annyi megkülönböztetés ér, hogy úgy tervezi, később eltitkolja a származását. „Így fordulhat elő, hogy sokan nálunk mondják ki életükben először öntudattal, hogy roma vagyok” – magyarázza Hámori Orsolya. Sőt, az intézmény azon dolgozik, hogy a korábbi hátrányból előnyt faragjon. Jó példa erre, hogy olyan cégek, mint az Erste Bank vagy a KPMG, rendre megkeresik a szakkollégiumot, és diversity, azaz sokszínűségi programjuk keretében roma munkatársakat toborozzanak.

 Vállalni a konfliktusos együttélést

A fentiekhez hasonló célokat követ a rend korábbi noviciátusának épületében működő szegedi Kaszap István Szakkollégium. Az intézmény számára most a legnagyobb feladat a szellemi és minőségi követelmények megteremtése, a diákönkormányzat erősítése. Az új tanév változásai közül kiemelendő, hogy a kurzusokat a korábbi hétköznap esti időpontokról átteszik szombatra, illetve a munkát pszichológus – a pesti Szent Ignác öregdiákja – fogja segíteni.

„A szakkollégium mint műfaj a mostani diákok szüleinek, nagyszüleinek »találmánya«, ám annak kereteit a mostani nemzedékeknek kell kitölteni. Legnagyobb kihívásunk, hogy ez a korosztály, melynek már mások a kérdései és az elvárásai, az önkormányzatiság lehetőségével élve megtalálja a helyét ebben a közegben” – magyarázza az igazgató, Hess István jezsuita.

Emellett hangsúlyozva: minden kollégiumnak más a stílusa, struktúrája, keletkezésének körülményei, anyagi, személyi lehetőségei, ennek megfelelően a jezsuita pedagógiai elvek is más-más módon érvényesülnek.

 

A hittel élő ember

A szakkollégiumokban a lelki élet legalább olyan fontos, mint az egyes tantárgyakban és területeken történő elmélyülés. A jezsuita lelkiség középpontja a törekvés a mély istenkapcsolatra, amelynek gyümölcseként Jézus Krisztus, a Másokért Élő Ember lelkülete és jelenléte sugárzik át életünkön. Az intézmények ezért olyan elkötelezett keresztény értelmiségieket akartnak nevelni, akik a legmagasabb szintre törekednek szakmájukban, másfelől hitelesen képviselik hitüket, szolgálják egyházukat és a társadalmat.

A Jézus Társasága Alapítványon keresztül évek óta gyűjtünk adományokat szakkollégiumaink javára. Barátaink közreműködését most abban kérjük, hogy az előttünk álló évben is segíthessük diákjainkat. Idei célunk, hogy szakkollégistáink javára legalább hárommillió forint gyűljön össze. Ha szívesen segítené munkánkat, kérjük, anyagi lehetőségeihez mérten juttassa el adományát 2018. november 20-ig a Jézus Társasága Alapítvány javára.

Támogatási lehetőségek

Az adjukossze.hu oldalon bankkártyával, pillanatok alatt, költségmentesen és akár anonim módon lehet tetszőleges összeggel lehet támogatni a kampányt.

Banki átutalással, a Jézus Társasága Alapítvány JTA Barátaink 11100104-18064333-12000007 (CIB Bank) alszámlára. Kérjük, ne felejtse a közlemény rovatba beírni: “Szakkollégiumok”!

Amennyiben lehetősége van cégén keresztül jótékonykodni, az adomány teljes összegét elszámolhatja költségként, és adókedvezményt is igénybe vehet – mindehhez csupán egy rendkívül egyszerű adományozási szerződést kell megkötni. Azok a gazdasági társaságok, amelyek a Jézus Társasága Alapítvány mint közhasznú szervezet számlájára adományt juttatnak, jogosultak társasági adókedvezményre. Az adókedvezmény igénybevételéhez szükséges igazolást a tárgyévet követő év februárjában küldjük el az adományozónak. A céges adományozás részleteiről érdeklődjön a  címen.

Nagylelkű támogatásukat diákjaink nevében is hálásan köszönjük!
Frissítve: 2018. október 02.