Egyedülálló kötet a jezsuiták hazai történetéről

Szeptember 7-én, a Jézus Társasága Magyarországi Rendtartománya védőszentjei – a kassai vértanúk – ünnepén jelent meg a Jezsuiták Magyarországon – A kezdetektől napjainkig című kötet, amely a Társaság közel fél évezredes hazai történetét mutatja be. A rendalapító megtérésére és szentté avatására emlékező 2021–2022-es Szent Ignác-év jó alkalmat kínált a visszatekintésre és összegzésre. Mert bár számos publikáció létezik a magyarországi jezsuiták múltjáról, olyan kötet mindeddig nem látott napvilágot, amely ennek a történetnek az eseményeit összegyűjtené és összefüggéseiben láttatná.

A könyv írásakor és szerkesztésekor fontos szempont volt, hogy ne csupán a hozzáértő történész szakembereknek készüljön, hanem szélesebb olvasóközönséghez szóljon. Mindazokhoz, akik valamilyen módon kapcsolódnak a jezsuita lelkiséghez, a Jézus Társaságához, vagy egyszerűen csak érdekli őket az a gazdag szellemi, lelki és kulturális örökség, amit a korábbi évszázadok jezsuitái az utódokra hagytak.

A kötetet a Szent István Könyvhéten mutatták be a Szent István-bazilika előtti téren
A kötetet a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus idején a Szent István Könyvhéten is bemutatták a Szent István-bazilika előtti téren. Molnár Antal történész és Koronkai Zoltán SJ beszélgetőpartnere: Szőnyi Szilárd. Fotó: Pásztor Péter

Vízi Elemér SJ tartományfőnök előszavából:

Az első jezsuiták úgy gondolták, hogy az egész Jézus Társasága számára jelentősége van annak, ahogyan Isten az alapító atyát, Loyolai Szent Ignácot vezette megtérésétől kezdve. Ezért kérték, hogy tárja fel nekik ezt az utat, hogy jobban megérthessék az alapító karizmát. Ez az elsősorban lelki út folytatódott tovább és bontakozott ki a Társaság történetében. Ennek az útnak a sajátos arculatát mutatja be e kötet a mindenkori Magyarországon működő és az innen szerte a világba elszármazó, különböző nemzetiségű jezsuiták szolgálatán át. Megtaláljuk benne a rendet jellemző dinamizmust és sokszínűséget éppúgy, mint a Társaság egészét vagy a helyi rendtartományt érintő akadályokat, küzdelmeket.

Kötetünket alapvetően kronologikus szempontok alapján építettük fel. A Jézus Társasága magyarországi megtelepedésétől napjainkig tartó eseményeket időrendi sorrendben fűztük össze, és besoroltuk olyan nagy korszakokba, amelyek többé-kevésbé keretbe fogják az egyes időszakok folyamatait.

Jezsuita idővonal: részlet a kiadványból
Jezsuita idővonal: részlet a kiadványból

A szerkesztői előszóból:

„Tisztában vagyunk vele, milyen veszély fenyegeti azokat a reprezentatív albumokat, amelyek egy intézmény jubileumára szoktak napvilágot látni. Azért, hogy kötetünk sorsa – egyszeri belelapozás után – ne a könyvespolcon porosodva teljesedjen be, határozott szándékunk volt: mi nem ilyen kiadványt szeretnénk készíteni. A szerkesztés során mindvégig arra törekedtünk, hogy bárhol üsse is fel az olvasó a kötetet, mindenhol találjon olyan kapcsolódási pontot, ahonnan kiindulva tovább barangolhat a magyar jezsuiták múltjában. A történészi elbeszélést ennek megfelelően megannyi kép, infografika, ábra, életrajz vagy éppen térkép teszi szemléletessé.”

Az alábbi linken belelapozhat a kötetbe:

Huszonnyolc szerző – neves történészek és jezsuiták együtt, köztük levéltárunk munkatársai –, két szerkesztő, két grafikus és számtalan más szakember munkája tette lehetővé, hogy ezt a történetet el tudjuk mesélni.

A kötet a Jezsuita Kiadó weboldalán megrendelhető.

Kapcsolódó cikkünk:

Szokol RékaJezsuiták cselekedetei: egyedülálló kötet a Jézus Társasága hazai történetéről

Bele lehet-e sűríteni fél évezredet ötszáz oldalba? Fel kellett-e valamit áldozni a tudományosságból a közérthetőség oltárán? Mit üzen egy börtönben madzagból készített rózsafüzér fotója vagy egy világháborús karikatúra? Interjú a kötet egyik szerkesztőjével, Szokol Rékával.

Forrás: Jezsuita Levéltár és Rendtörténeti Könyvtár

 

Frissítve: 2021. december 09.