Könyvbemutató: Katolikus Budapest III-IV.

A Szent István Társulat által 2019-ben kiadott kötetet bemutatja Erdő Péter bíboros. Házigazda: Sajgó Szabolcs SJ.

Helyszín: Párbeszéd Háza

Időpont:2019.09.13. 17:00

Hazánknak és fővárosunknak ezer év óta vannak iskolái, amelyeknek bölcsőjénél az Egyház állt. A kötet szerzőinek és szerkesztőjének szándékában állt minden nevelési és oktatási intézménynek utánajárni, kortól függetlenül, végigjárták képzeletben a különböző intézménytípusokat a bölcsődétől az egyetemig, a kollégiumokon át egészen a felnőttek részére indított tanfolyamokig. E monumentális munka eredményeként végigtekinthetünk a főváros oktatástörténetének századain és az intézmények sokaságán. Sokszor alapkutatásokat végeztek, máskor az iskolai évkönyvek, értesítők adtak az intézmény működésével egykorú, értékes összegzéseket, amelyek már szinte forrásértékűnek számítanak. Számot adnak az iskola helyszínéről, pontosabban mindazon helyszínekről, ahol az intézmény működött a főváros területén. Felvázolták az iskola elnevezését, az alapítás körülményeit, idejét, fenntartóit, az Egyházzal való kapcsolatát. Bemutatásra kerül az épület, az udvar, a kert, amely az oktatás-nevelés helyszíne volt. E monumentális munka eredményeként végigtekinthetünk a főváros oktatástörténetének századain és az intézmények sokaságán.

Az első két kötet 2013-ban jelent meg, Beke Margit főszerkesztő és munkatársai sok éves kitartó munkájának gyümölcseként. “Nem érthetjük meg egy város lelkét, ha nem ismerjük az ott élők hitét, felfogását a világról, az emberi életről és a közösségről. … Budapest életében a katolikus vallás, a katolikus hívők egymással összeérő és egybeötvöződő, bár számos vidékről érkező és több nyelvet beszélő közössége, mely mindig a világegyház összefüggésében szemlélte önmagát, jelentős alkotó, formáló erő volt.” (Erdő Péter bíboros)

 

A bölcsődétől az egyetemig és a különböző kollégiumokig számos intézménytípus fejezi ki az egyes társadalmak törekvését az új nemzedékek oktatására és nevelésére. Amikor A katolikus Budapest című sorozat III. és IV. kötetét ajánljuk az olvasónak, örömmel hívjuk fel a figyelmet arra az összképre, amelyet ez a munka kínál. A nevelés joga és kötelessége elsősorban magukat a szülőket illeti. Az állam, de az egyház is őket segíti feladatuk ellátásában. Minél összetettebb az élet, minél fejlettebb egy kultúra, annál inkább indokolt, hogy ez a segítség intézményes formában történjék. Az Egyháznak a liturgia végzése, a Szentírás tanulmányozása, az egyházi fegyelem és a hitbeli tanítás szempontjából is szüksége volt az ismeretek minél szélesebb körének átadására. Így az általános műveltség iránti igény és a keresztény üzenet átadásának küldetése szerves egységet alkotott. A változatos történelmi kép arról győz meg minket, hogy fővárosunk szellemi és közösségi életéhez a katolikus oktatás és nevelés alapvető hozzájárulást jelentett az elmúlt évszázadokban és fontos érték ma is, amely méltó az elismerésre és az elkötelezett támogatásra.

Erdő Péter bíboros, prímás, érsek

A keresztény világban a tisztánlátás azt is megmutatja, mikor van ideje a hallgatásnak, és mikor van ideje a szólásnak. A katolikus Budapest című könyvsorozat első két kötetének 2013-as megjelenése után eljött az ideje, hogy megjelenjen a további két kötet, amely az Oktatási és nevelési intézmények alcímet kapta. Az alkotók most is fontos témáról szólnak. Az egyházi fenntartású oktatási intézmények ezeréves történetét tárják elénk kivételes pontossággal és részletességgel. A szerzők átfogó kutatómunkája nyomán ismét forrásértékű kiadvány kerül az olvasók kezébe. A fővárosnak, illetve alkotó városrészeinek ezer év óta vannak egyházi iskolái. A kiadvány segítségével teljes kép alakul ki az olvasóban a budapesti intézményekről, azok sokszínűségéről, a különböző korok nevelési módszereiről, a katolikus hit által áthatott állandóságáról. Az enciklopédia az óvodáktól az egyetemekig, a szakképzéstől a kollégiumi életig, a kezdetektől napjainkig mutatja meg az egyházi intézmények felépítését, mindennapi életét, céljait.

Tarlós István főpolgármester

Frissítve: 2019. július 23.