Látogatás – missziózás Várpalotán a Nepomuki Szent János Általános Iskolában

Okt. 21-én reggel Horváth Feri rendtársammal vonatra majd vonatpótló autóbuszra ültünk, hogy 11 és 14:30 között bejárjuk a 7-es és 8-as osztályokat beszélgetve mindarról, amit gondolnak, tudnak és szeretnének megtudni a szerzetesekről, azon belül a jezsuitákról. Ebben volt irányított és kevésbé kötött beszélgetés is. Kíváncsian, nyitottan vártak bennünket, mindegyik osztály a maga módján.

Az óra felütéseként csoportbontás után minden kis csoport kapott egy-egy kérdést, amit megvitattak, majd egymás után elmondták, hogy mire jutottak.  Néhány válasz arra a kérdésre, hogy vajon mit gondolnak magukról a szerzetesek:

„Ugyanolyanok vagyunk, mint a többi ember”,

„Van magánéletünk”

„Mi is lehetünk boldogok, Isten segítségével”

Külön köszönet Berkes Angélának, aki megszervezte ezt a napot, Licsné Mészáros Ágnes ig.helyettesnek, aki vendégül látott bennünket és a többi tanárnak, akiknek éreztük a jóindulatát!

Hiba György SJ

Nepomuki

Frissítve: 2016. augusztus 23.