Laudato Si’ Institute: interdisziplináris kutatóintézetet alapítanak a brit jezsuiták

Az Oxfordi Egyetemhez tartozó jezsuita college, a Campion Hall keretein belül 2019 szeptemberében kezdi meg működését a Ferenc pápa Laudato Si’ című enciklikájának címét viselő intézet.

a Campion Hall Oxfordban

„Áldott légy, Uram, földanya-nôvérünkért, ki fenntart és ellát minket, gyümölcsöket terem, színes virágokat és füvet!” – idézi Ferenc pápa 2015-ös enciklikájának kezdetén Szent Ferenc Naphimnuszát. A környezetvédelem, és a természettudományok jelentősége, valamint a politika, gazdaság, tudomány és vallás párbeszéde mellett kiálló – ugyanakkor az ignáci lelkiséghez és a jezsuita reflexió hagyományához is hű – körlevél hívő tudósok körében lelkes fogadtatásra talált. Az enciklika szellemében alapítják meg a brit jezsuiták a 2018-19-es tanév során Oxfordban a Laudato Si’ Intézetet (Laudato Si’ Institute, LSI), amelynek kettős célja, hogy a filozófiai, etikai és teológiai, illetve természet- és társadalomtudományok párbeszédén alapuló gazdag kutatási programot működtessen, és létrehozza a Laudato Si’ ösztönzésére létrejött tudományos kezdeményezések globális hálózatát.

Az intézet a brit és nemzetközi jezsuita oktatási intézményháló szerves része lesz, de nem csak katolikus kutatók számára áll majd nyitva. Missziója, hogy intellektuális hátteret biztosítson az ökológiai fordulaton munkálkodó egyéneknek, közösségeknek és kormányzati szereplőknek. Az intézet első vezetője Delia Deane-Drummond lesz. A professzor asszony biológia és teológia doktorátussal is rendelkezik, kutatási és publikációs területei a természettudományokat, a teológiát, az ökoetikát, és ezek határvidékét fedik le, jelenleg az USA-béli University of Notre Dame oktatója. Damian Howard SJ brit provinciális az intézet megalapítását beharangozó sajtótájékoztatón úgy fogalmazott: „Nekünk, jezsuitáknak kötelességünk felkutatni az új szellemi határvidékeket, és az Evangélium fényével bevilágítani őket. Ferenc pápa tanításának intellektuális és spirituális kibontása az emberiség jövője szempontjából életbevágóan fontos feladat.”

Frissítve: 2018. július 11.