Lehet-e még Jézusról beszélni a vallásilag sokszínűvé váló Európában?

Százhúsz jezsuita iskolaigazgató próbált erre a kérdésre választ keresni Loyolában, a jezsuita iskolák vezetőinek éves találkozóján.

Március elején tartotta idei négynapos konferenciáját az alap- és középfokú európai jezsuita iskolákat tömörítő szervezet, a JECSE, melynek egyik szervezője a miskolci Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium és Kollégium igazgatója, P. Holczinger Ferenc SJ. A találkozó tapasztalatait Szelenge Judit médiareferens foglalta össze.

A konferencia egyik témaadó előadását P. Adrian Porter SJ, az Egyesült Királyságban található tizenegy jezsuita iskola képviselője, a londoni Jesuit Institute vezetője tartotta. Szerinte a jezsuita iskolák fontos feladata, hogy az életvezetés, a jövőkép és az értékrend terén alternatívát mutassanak a fiataloknak, akikre minden irányból a mai populáris kultúra áradata zúdul. A jezsuita iskoláknak lehetőséget kell teremteniük, hogy a diákok „szembetalálkozzanak Jézus személyével” a liturgiában, közös imákon, lelkinapokon, és a közösségben. Vagyis, nemcsak lehet, de kifejezetten elengedhetetlen Jézusról beszélnünk. Ez az ignáci pedagógia és lelkiség alapja, és ez adja meg iskoláink fő identitását.

A másik előadó a neves katolikus teológus és szerző, Dennis Gira buddhizmus-szakértő volt. Ő a kultúrák közti párbeszéd, egymás megértésének és tiszteletének a fontosságát hangsúlyozta.
„A vallási sokféleség nem egészen úgy jelenik meg Magyarországon, mint Európa néhány sokkal szekularizáltabb országában, ahol sok európai jezsuita iskolában például egyáltalán nincsenek is jelen jezsuiták. Nagyon érdekes volt meghallgatni a különféle tapasztalatokat” – mesélte Dr. Demjén Péterné Rivasz-Tóth Kinga tanárnő, ethosz és HR igazgatóhelyettes, aki Ferenc atya mellett képviselte a miskolci gimnáziumot. A tanárnő elmondta, hogy számos olyan iskolában erős a vágy, hogy jobban beépítsék a jezsuita lelkiséget a nevelésbe, ahol kevésbé hangsúlyosan jelenik meg az ignáci spiritualitás, mint ahogy Magyarországon, vagy akár Írországban. A küldöttek tapasztalata ugyanakkor az, hogy az iskolák jezsuita lelkisége vonzerővel bír még olyan helyeken is, ahol a kereszténység kisebbségben van, hiszen más vallású szülők is szívesen adják jezsuita iskolába a gyerekeiket.

Mint azt P. Holczinger Ferenc SJ felidézte, P. Arturo Sosa SJ általános rendfőnök a jezsuita oktatási felelősök 2017-es nemzetközi kongresszusán (JESEDU) Rio de Janeiróban azt hangsúlyozta, hogy a rend küldetésének teljesítésében kiemelt szerepet tölt be a nevelés. A konferenca résztvevői megvitatták azt a hat, generális atya által megfogalmazott kihívást is, mely az iskolák számára konkrét feladatokat jelent az adott helyzetekben: innováció – igazságosságra nevelés – környezettudatosságra nevelés – gyermekvédelem – a transzcendens megtapasztalása –  világra nyitott ember nevelése.

A tapasztalatcsere alkalmat adott arra, hogy a tizennyolc országból érkezett küldöttek megosszák a felmerülő problémákat és az alkalmazott megoldási módszereket, hogy Jézus személye mélyebb, gyümölcsözőbb párbeszéd forrásává válhasson vallásilag sokszínű társadalmainkban. A magyar résztvevők beszámolója szerint érezhető volt, mekkora különbségek vannak az egyes országok viszonyai között, ugyanakkor a gondolkodásmód hasonlósága is teljesen nyilvánvalónak bizonyult. „Egyetlen magyarországi jezsuita iskolaként nem vagyunk egyedül: sokszínű európai közösség tagjai vagyunk, melynek tagjaival együtt, tudatosan és aktívan működünk együtt a jezsuita pedagógia és lelkiség terén” – összegzett a miskolci Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium és Kollégium igazgatóhelyettese.

Az alábbiakban megtekinthető a konferencia videós összefoglalója:

Frissítve: 2018. április 10.