Lelkigyakorlatok fajtái

Prédikált lelkigyakorlat:

A lelkigyakorlat-adó ‘elmélkedéseket’ tart, vagyis prédikációiban kifejti a keresztény tanítás egy-egy kérdését. A lelkigyakorlatozó végiggondolja, elmélyíti a hallottakat, és a szokásosnál összeszedettebben él a szentségekkel (szentmise, bűnbánat). Nagyszüleink szinte kizárólag ezt a lelkigyakorlatos formát ismerték. A számos templomban szokásos ‘nagyböjti triduumok’ ilyen mintára működnek.

Ifjúsági lelkigyakorlat:

A fiatalok igényeihez alkalmazkodik, kiscsoportos beszélgetésekkel, esetleg önismereti, közösségi játékokkal színesítve. Tanítás itt is elhangzik, de emellett a résztvevők segítséget kapnak személyes kérdéseik átgondolásához és megbeszéléséhez. A közös imádságok, megosztás által a résztvevők hitükkel egymást is erősítik. Az ifjúsági lelkigyakorlat lehet egy-két napos, mint a Nagymarosi Találkozó, de a plébániák, lelkiségi mozgalmak csoportjai általában több napos ifjúsági lelkigyakorlatokat szerveznek.

Személyesen irányított (‘szentignáci’) lelkigyakorlat:

Elsősorban olyan fiataloknak és felnőtteknek, akik – miután már sokat hallottak és gondolkodtak Istenről – egyre inkább személyes, bensőséges kapcsolatra vágynak Vele. Az ember egyénileg imádkozik, és tapasztalatait rendszeresen megosztja a lelkigyakorlat-adóval. A lelkigyakorlat meditációs ‘gyakorlatokból’ áll. Ezek témája általában egy-egy bibliai szakasz, vagy a lelkigyakorlatozó élettörténete, jelene, jövője. Szent Ignác eredetileg 30 napos lelkigyakorlatába 8, 5, 3 nap alatt is bele lehet kóstolni.

Hivatástisztázó, ‘életút-választó’ lelkigyakorlat.

A személyesen irányított lelkigyakorlatnak olyan változata, amelyben fokozott hangsúlyt kap, hogy a lelkigyakorlatozó komoly, sorsdöntő választás előtt áll (szakmailag, vagy életállapotát érintően: házasság? papság? szerzetesség?). A választás a 30 napos szentignáci lelkigyakorlat szerves része, de rövidebb lelkigyakorlatok (8-10 nap) során is megvalósítható. Sokan végeznek személyesen irányított lelkigyakorlatot azért, hogy döntésük ne külső hatások eredményeként, hanem szabadon, belső meggyőződésre és az Istennel kialakult kapcsolatra épülve szülessen meg.

Klasszikus, 30 napos ignáci lelkigyakorlat

A Lekigyakorlatos Könyv felépítését követő nagy lelkigyakorlat. 4 hétből áll. Az első a megtérés, bűnbánat hete, a másodikban Krisztus követése áll a középpontban és a választás. A harmadik hét a megfeszített Krisztus, a negyedik hét pedig a feltámadt Krisztus szemlélésével telik. Ez a lelkigyakorlat nagyon intenzív benső átalakulásokra és Jézus Krisztussal való mély találkozásra ad lehetőséget. Szent Ignác szerint viszont ilyen hosszú lelkigyakorlat csak keveseknek való. Õ főleg olyanoknak ajánlja, akik életállapotukról szeretnének dönteni, vagy, akik mások szolgálatában élnek, és sok ember javára lehetnek. A 30 napos lelkigyakorlat számos ignáci lelkiségű szerzetes közösség novíciátusi programjának része.

Csendmeditációs lelkigyakorlat:

A személyes istenkapcsolatot tovább mélyítő lelkigyakorlat, mely bevezet a mély csend világába és a zaklatott hétköznapokban is élhető, szemlélődő, ‘kontemplatív’ életmódba. Magyarországon ennek az egyre ismertebb lelkigyakorlatos formának az a változata terjedt el, amelyet Jálics Ferenc Németországban élő magyar jezsuita dolgozott ki, ami az keleti ortodox keresztény hagyományban gyökerező, de nyugaton is elterjedt Jézus imához kötődik. Elsősorban olyanoknak ajánlott, akik a szentignáci lelkigyakorlatot elvégezték, illetve akik önismeretben, a keresztény hagyományban és a kinyilatkoztatás megismerésében már elmélyültek. A lelkigyakorlat hossza 10, esetleg 8 vagy 6 nap.

Lelkigyakorlat a mindennapokban:

Akit életkörülményei akadályoznak abban, hogy több napra elvonuljon személyesen irányított, vagy csendmeditációs lelkigyakorlatra, de azt tudja vállalni, hogy naponta vagy kétnaponta imádságra fordít fél-egy órát, az mindennapi élete keretei között is végezhet lelkigyakorlatot. Vezetőjével hetente-kéthetente találkozva a lelkigyakorlatot néhány héten vagy hónapon keresztül végzi.

Krisztusi Élet Közösségei:

A nyolc-tíz fős kisközösségek; tagjai általában kéthetente találkoznak, hogy élettapasztalatuk és imádságuk megosztásával törekedjenek a lelkigyakorlaton elmélyült személyes hitet életre váltani. A közösséget tapasztalt vezető fogja össze. Magyarországon a Krisztusi Élet Közössége a megtelepedés kezdeti szakaszában tart.

Megosztom ezt a cikket:
Frissítve: 2016. augusztus 15.