Lelkiségi programok és iskolalelkészség

Időpont: 2017.01.26, 17:30
Helyszín: Párbeszéd Háza (1085, Budapest, Horánszky u. 20)
Vezeti: Rivasz-Tóth Kinga, Elek László SJ és Koronkai Zoltán SJ

A lelki nevelés, az iskolalelkészség elsődleges célja a jezsuita gimnáziumban és kollégiumban, hogy felkészítse a diákokat egy hitben és közösségben megélt, Isten-központú életre, Jézus Krisztust követve, a katolikus-keresztény örökség és a Szent Ignác-i lelkiség hagyományán állva. Az iskolalelkészség annak szenteli a tevékenységét, hogy az egyes személyre figyelve (cura personalis) elősegítse, hogy diákjainkban és közösségünkben megszülethessenek  azok a belső ajándékok, amelyek mélyebb szeretetre vezetnek önmagunkkal, egymással és Istennel való kapcsolatunkban. A jezsuita gimnáziumban a diákokért végzett munkájuk során minden tanárra és munkatársra úgy tekintünk, mint az iskolalelkészségi team egy tagjára.
A műhely célja bemutatni, hogyan valósul meg ez a célkitűzés a gyakorlatban, hogyan szövik át az intézmény életét a lelkiségi programok tudatosan egymásra épített elemei.

Regisztráció: címen.

Frissítve: 2017. január 04.