Magyar Örökség Díjjal tüntették ki Nemeshegyi Péter jezsuitát

Június 20-án ismét átadták a Magyar Örökség Díjakat. Az elismerést Nemeshegyi Péter SJ mellett hat kiemelkedő kulturális személyiségnek, illetve kulturális és egészségügyi intézménynek adományozták a Magyar Tudományos Akadémia dísztermében.

magyar_orokseg

A számos könyvet, újságcikket, és tanulmányt író jezsuita szerzetes, egyetemi tanár életművéért vehette át a Magyar Örökség Díjat. Nemeshegyi Pétert Várnai Jakab OFM, a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola rektora méltatta.

magyar_orokseg2

A magyar kultúra és az egyházi tudomány nemzetközi hírű kiválóságát ismerjük el és tiszteljük meg Nemeshegyi Péter atya személyében – hangsúlyozta Várnai Jakab, majd emlékeztetett: az egyházüldözés miatt magyar jezsuiták egész nemzedéke külföldön vállalt szolgálatot és lett a magyar tudományosság nagykövete a világban.

Közéjük tartozott Nemeshegyi Péter is, aki 1923-ban született Budapesten. Középiskolai tanulmányait a Fasori Evangélikus Gimnáziumban végezte. 1944-ben a Királyi Magyar Pázmány Péter Tudományegyetem Jog- és Államtudományi Karán fokozatot szerzett. Ugyanebben az esztendőben belépett a jezsuita rendbe.

Filozófiai tanulmányait Szegeden kezdte, de a jezsuita rend magyarországi betiltása nyomán elöljárói a külföldre távozást javasolták neki. Innsbruckban fejezte be a filozófiát, teológiát pedig a római Gergely Egyetemen tanult. 1952-ben szentelték pappá. 1956-ban teológiai doktori fokozatot szerzett. Még ebben az évben elindult Japánba.

magyar_orokseg3

1993-ig a tokiói Sophia Egyetem Hittudományi Karának professzora volt, a dogmatika, patrisztika, teológiatörténet és a fundamentális teológia tanáraként sokat tett a katolikus egyházi tanítás inkulturációjáért, valamint a japán teológiai és liturgikus nyelv kialakításáért. Emellett elindította a japán katolikus lexikon munkálatait és több katolikus folyóiratot. Felügyelte a Szentírás és az egyházatyák műveinek japán fordításait, számos könyvet, tanulmányt írt japánul és más nyelveken.

1969 és 1974 között a Nemzetközi Teológiai Bizottság VI. Pál pápa által kinevezett tagja volt. Ugyancsak tagja lett a Japán Keresztény Tudós Társaságnak, valamint a Japán Cusanus Társaságnak. A szigetország oktatásának fejlesztésért a japán kormány 2005-ben kitüntetésben részesítette.

Előadói pályája külön sajátos szakterülete volt a kereszténységről a nem keresztények számára tartott oktatás, amelynek során számos japán ember számára hozta közel a kereszténységet és az európai kultúrát is, tudatosan támaszkodva a magyar és a japán lelki alkat és szellemiség közti párhuzamokra.

magyar_orokseg4

Külföldi működése során nem feledkezett meg a magyar egyházról sem: a teológiai könyvkiadás korlátozottsága miatt még nagyobb értéket jelentettek itthon élő honfitársai számára a Teológiai Kiskönyvtár sorozatban megjelent alapvető munkái, valamint az emigrációban szerkesztett teológiai folyóiratokban megjelenő cikkei.

1993-ban Nemeshegyi Péter atya hazatért Japánból, és a teológiai képzés szolgálatába állt. Tanított az Apor Vilmos Tanítóképző Főiskolán Zsámbékon majd Vácott, a Szegedi Hittudományi Főiskolán, a budapesti Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskolán és a Károli Gáspár Református Egyetemen.

A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola rektora laudációjában így jellemezte Nemeshegyi Pétert: „Egy magyar pap, tudós és tanár, akit nemzedékek hálája kísér nagy tisztelettel Japánban és Magyarországon egyaránt.”

magyar_orokseg5

* * *

További díjazottak

Magyar Örökség Díjjal tüntették ki továbbá a Vasárnapi Iskola Alapítvány önkéntes szórványszolgálatát, az 1530-ban alapított Mezőtúri Református Kollégiumot, valamint Kovács Gyula pórszombati gyümölcsész mintegy ezerféle egyedi gyümölcsfát felsorakoztató „tündérkertjét” is.

Nemeshegyi Péter mellett jutalmazták Kű Lajos olimpiai ezüstérmes magyar labdarúgót a Kárpát-medencei Összmagyar Nemzeti Diákbajnokság megszervezéséért. Posztumusz elismerést kapott nemzeti elkötelezettségéért gróf Apponyi Albert (1846–1933), korának jelentős politikusa és az 1920-ban Párizsban tárgyaló magyar békedelegáció vezetője.

Emellett Magyar Örökség Díjjal ünneplik a lengyel és magyar nép évszázadok óta tartó történelmi barátságát is.

A Magyar Örökség Díj azon magyar személyeknek, intézményeknek és csoportoknak adható negyedévente, akik tevékenységükkel hozzájárultak a magyar kultúra, gazdaság, sport, tudomány, azaz a magyar társadalom erkölcsi, szellemi felemeléséhez.

Forrás: magyarörökség.hu
Fotó: Thaler Tamás
Magyar Kurír

Frissítve: 2016. július 27.